HandlingHolding-Icon.svg
Hantering/ fasthållning

Läs mer om hur vakuum kan användas för att hålla och hantera varor, såsom material till produktionsprocesser, i palleteringsutrustning, vid lastning och lossning av tungt gods till och från fordon och fartyg, för att hålla komponenter under bearbetningsprocessen, för att paketera en mängd olika saker i kartonger, för frammatning av papper, i tryck- och bearbetningsmaskiner i tryckindustrin och för många andra tillämpningar.
 

Hantera/ hålla fast med vakuum

Inom vilka områden används vakuum för att hålla och hantera?
Med dagens moderna produktionsprocesser är det otänkbart att inte hålla, transportera eller hantera gods med vakuum. Hur skulle man annars kunna stapla kartonger snabbt och tillförlitligt, flytta glaspaneler, hålla träkomponenter vid fräsning eller lasta tunga föremål såsom pappersrullar, säckar eller till och med tegelstenar?

Idén är enkel och genial: en sugkopp, vakuumplatta eller ett vakuumbord används för att suga fast ett föremål och hålla det stadigt. Det är en extremt effektiv metod som gör det möjligt att flytta, transportera eller spänna fast föremål som hålls på detta sätt.

I automatiserade produktionsprocesser såsom möbeltillverkning förflyttas komponenterna med vakuum genom hela produktionslinan. Processen börjar med att träpaneler levereras och matas in i den inledande bearbetningsmaskinen av en robot bestyckad med vakuumsugenheter. Panelerna hålls fast med vakuum och bearbetas av denna maskin innan de förs vidare till nästa steg i processen med hjälp av en annan vakuumenhet. I slutet av produktionslinan staplas de färdigförpackade möblerna på pallar av en robot.

I tryckerier används vakuum för att förflytta enskilda pappersark. De förs in i tryckmaskinen med vakuum och förs vidare genom de olika tryckstationerna med rullar och av vakuum innan de slutligen staplas igen efter färdig tryckning. Pappersarken förs också genom de följande bearbetningsmaskinerna med vakuum.

Vilka av Buschs produktserier är särskilt lämpade för fasthållning och hantering av gods?
På grund av de otaliga tillämpningsområden och arbetsuppgifter som innefattas av att hålla och hantera gods är de krav som ställs på vakuumgeneratorerna mycket varierande. Torra och oljesmorda vakuumpumpar med roterande lameller ur Seco- och R 5-serierna, sidokanalsfläktar ur Samos-sortimentet, klovakuumpumpar
ur Mink-serien eller Tyr rootspumpar kan t ex vara lämpliga. Om anläggningens vakuumgenerering är centraliserad kan enskilda vakuumsystem passa bättre.


Vi kan tillhandahålla rätt vakuumteknik för alla hanteringsenheter.
Till exempel används extremt energisnåla och underhållsfria
Mink klopumpar för att hålla fast komponenter i CNC-maskiner vid
träbearbetning. Trästyckena hålls stadigt och säkert på plats för
bearbetning.

Exempel på användning av Busch vakuumteknik för att hålla fast och hantera varor:

 

  • Automatiserad materialhantering – inom produktionsprocesser
  • Palletering – stapla förpackade enheter på pallar
  • Lastning och lossning – av fartyg, fordon och andra transportmedel
  • Fasthållning – i maskiner för träbearbetning
  • Förpackning – av ett extremt varierat utbud av kartonger eller andra förpackningar
  • Papperstransport – för tryckeri- och bearbetningsmaskiner inom tryckindustrin
  • Plocka och placera – inom elektronik, livsmedel, förpackning av delar och många andra verksamheter
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Matchande produkter

Standard News

Senaste nytt