FormingPressing-Icon.svg
Formning/ pressning/ laminering

Läs mer om användning av vakuum vid formnings-, pressnings- och lamineringstillämpningar, såsom evakuering av gjutformar, termoformning, fanerpressning och vakuumassisterad hartstransfergjutning (VRTM) och laminering av platta bildskärmar och solpaneler.

Laminating-Application-Slider.jpg
Formning, pressning och laminering med vakuum

Ta reda på dina valmöjligheter för att använda vakuum vid formnings-, pressnings- och lamineringstillämpningar

Formning, pressning och laminering med vakuum

Var används vakuum inom formnings- pressnings- och lamineringstillämpningar?
Formning, pressning och laminering med vakuum är populära processer inom många industrigrenar och inom tillverkningsindustrin. Dessa processer används för att sammanfoga många olika material eller för att forma dem i en specifik gjutform.

För formning är det viktigt att distinkt vakuum används för att föra
in materialet i gjutformen. En etablerad process och en som används
till många produkter är termoformning, vilken används för att forma plastfolie. Vid denna process värms plastfolien för att den ska mjukna. Vakuum tillförs via gjutformen. Detta drar in folien, som mjuknat vid uppvärmningsprocessen, i gjutformen. När folien har svalnat behåller den gjutformens form. Denna metod
kan användas för att göra paketering för livsmedelsprodukter och andra råvaror och även till förformade plastformar för trädgårdsdammar.

Pressning med vakuum används inom träindustrin, till exempel när flera lager av trä limmas tillsammans och mekanisk pressning inte kan användas på grund av den geometriska formen. Vakuum kan
också användas för att fästa faner eller fixera syntetiska material
vid träprofiler, till exempel låd- och luckfronter till kök.

Laminering under vakuum är en process som används för att sammanfoga lager av olika material och är en teknik som ofta används inom halvledar- och elektronikindustrin. Solfångare,
platta bildskärmar och displayer till smartphones tillverkas på detta
sätt.

Vilka av Buschs vakuumlösningar är särskilt lämpade för formnings-, pressnings- och lamineringstillämpningar?

R 5 lamellvakuumpumpen är beprövad genom mångårig
användning inom formningstillämpningar och anses vara
"den främsta".


De energisnåla Mink klovakuumpumparna används för pressning
vid exempelvis möbelproduktion. Om högre vakuum behövs är
R 5 lamellvakuumpumparna förstahandsvalet.

COBRA skruvvakuumpumparna föredras för lamineringsprocesser vid produktion av solpaneler, platta bildskärmar och smartphone-displayer eftersom de kan hantera läckande gaser utan störningar.

Exempel på hur vakuum används vid formningstillämpningar:
 

  • Evakuering av gjutformar – vid produktion av rotorblad till vindkraftverk
  • Termoformning – vid produktion av förpackningar, ...


Exempel på hur vakuum används vid pressningstillämpningar:
 

  • Fanerpressar – för att fästa syntetisk faner på möbelytor
    furniture surfaces
  • Vakuumassisterad hartsgjutning (VRTM)


Exempel på hur vakuum används vid lamineringstillämpningar:
 

  • Laminering av platta bildskärmar
  • Laminering av solpaneler
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt