Avgasning av stål

Avgasning med vakuum är ett viktigt moment vid produktion av högkvalitativa stållegeringar och är det enda sättet att tillverka
vissa stålkvaliteter som används inom fordons-, flyg- och järnvägsbranscherna. Under produktionsprocessen kan smält
stål bli ingjutet med ett överskott av väte och kol.

Förut krävde väteborttagningen att metallen skulle svalna långsamt, vilket gjorde tillverkningsprocessen mer långvarig. Det moderna sättet att ta bort väte är under vakuum, vilket tar bort föroreningar som kan påverka stålets renhet och prestanda. Avgasning med vakuum för att ta bort kol minskar inte bara föroreningar, det ger också en extra fördel: stål med låg kolhalt är formbarare och kan därmed lättare formas i stansnings- och formningsmaskiner.

Buschs avgasningssystem med COBRA-vakuumpumpar med skruv
är idealiskt anpassade för avgasning av stål eftersom de är helt torrgående och därmed inte kräver vare sig ånga eller vätska
för sin funktion.


Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt