Avgasning av plaster

Strängsprutning är en vanlig process inom plastindustrin och
den används för att smälta, blanda och homogenisera plaster. Råmaterialet – vanligen i form av pellets, pulver eller kulor – förs
fram av en transportskruv i en uppvärmd cylinder. Plasten smälts
av friktion och uppvärmning till en viskös vätska vilken därefter
pressas genom en matris till sin slutgiltiga form. Vakuum
anbringas före matrisen för att avlägsna inneslutna gaser,
vilka kan bilda håligheter eller andra brister hos slutprodukten.

Vi erbjuder vakuumsystemet Plastex som är specialdesignat för avgasning i samband med strängsprutning. Våra projektingenjörer hjälper dig att välja rätt modell för din tillämpning, ditt råmaterial
och din genomströmning.


Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt