Avluftning av havsvatten

Sekundär återvinning genom vatteninjektion är en väsentlig uppgift vid råoljeproduktion och är ofta en avgörande faktor för att bibehålla ekonomiskt bärkraftiga produktionstal. Det vatten som används måste avluftas för att ta bort syre, vilket skulle ha en negativ effekt på svavelborttagningssystem. Avluftning med vakuum är den vanligast använda metoden i dagens olje- och gasindustri: Packade kolonner evakueras kontinuerligt med hjälp av ett vakuumsystem, vilket för bort syre och andra gaser. Normalt genomförs avluftningen i två steg.

Dolphin vätskeringpumpar är idealiskt anpassade för denna tillämpning eftersom deras robusta konstruktion möjliggör
drift i ogästvänliga miljöer såsom oljeborrplattformar till havs.


Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt