Avluftning av mineralvatten

Tillverkare av mineralvatten och andra drycker kräver att deras produkter ska innehålla en exakt mängd av löst koldioxid trots att mängden CO2 i källvattnet kan variera. För att lösa detta problem behövs flera processer: först extraheras CO2 ur källvattnet med ett vakuumluftningssystem, därefter kyls den till vätska för att slutligen återinföras i exakt mängd i slutprodukten vid tappning på flaska.
På detta sätt garanteras konsekvent produktkvalitet.

Mink klovakuumpumpar passar perfekt för denna typ av avluftningssystem då de drivs utan vatten eller olja vilket
utesluter risken för att produkten förorenas.


Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt