Degassing-Icon.svg
Avgasning

Läs mer om att använda vakuum för avgasnings- och avluftningsprocesser såsom vid produktion av livsmedel och drycker, strängsprutning av plast, produktion av högkvalitativa legeringar, oljeproduktion och mycket annat.

Avgasning med vakuum

Var används avgasningsprocesser?
I många industrier är avgasning av flytande, degliknande och
fuktiga produkter en av de viktigaste tillämpningarna för modern vakuumteknik. Gaser, ångor och
fukt sugs ut från det processade materialet under vakuum, vilket förbättrar produktens kvalitet.

Avgasning av plast vid strängsprutning är ett exempel: förångad
fukt och gaser som drivs bort av smältningsprocessen sugs ut
direkt från strängsprutarens skruvzon, vilket avsevärt förbättrar
produktens struktur och fysiska egenskaper.

Vi erbjuder ett standardiserat utbud av vakuumpumpsystem
specifikt utformade för strängsprutningsprocesser, inklusive
separerings-/ filtreringsenheter för att kondensera de
utsugna ångorna och gaserna. Våra projektingenjörer gör
beräkningar utifrån era krav och rekommenderar ett
system som är anpassat till er genomströmning och ert
råmaterial.

Vilka av Buschs vakuumlösningar är särskilt lämpade för avgasningsprocesser?
Vi erbjuder vakuumlösningar för alla avgasningsprocesser.
Våra kunder förlitar sig på våra högkvalitativa produkter
och våra decennier av erfarenhet inom avgasningens alla
områden. För avgasningstillämpningar inom
livsmedelsproduktionsindustrin
har vi ett brett utbud av vakuumpumpar som kan optimeras
för alla processer och uppfylla högsta hygieniska krav.

Ett område som ställer speciella krav på vakuumsystem är avgasning av stål: Ångornas/gasernas höga temperaturer och den höga dammhalten ger särskilda problem. Våra system fungerar i denna ogästvänliga omgivning eftersom de är helt torra och använder den senaste tekniken. Energieffektiviteten hos våra system är överlägsen våra konkurrenters.Beroende på de tekniska kraven från er avgasningsprocess är R 5-pumpar med roterande lameller, Mink klopumpar eller COBRA skruvpumpar lämpligast. För avgasning av plaster är avgasningssystemet Plastex rätt val.

Exempel på Buschs vakuumteknik för avgasningstillämpningar:

 

  1. Avluftning av pasta och fuktiga material – Livsmedelsproduktion
  2. Avgasning av plaster – Strängsprutning av plast
  3. Avgasning av stål – Produktion av högkvalitativa legeringar
  4. Avluftning av havsvatten – Oljeproduktion
  5. Avluftning av mineralvatten – Dryckesproduktion
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt