Plasmabeläggning

En partikelblandnings plasmatillstånd beskrivs ofta som det fjärde aggregationstillståndet. Under normalt tryck bildas en plasma endast om gas värms upp till en temperatur hög nog att omvandla dess molekyler till joner och elektroner. Vid mycket lågt tryck kan plasma emellertid formas utan höga temperaturer.

Beläggningsteknologi använder plasma för att lägga tunna lager av aktivt material, till exempel för att skapa en spegel eller applicera non-stick-beläggning på komponenter.

Relativt ömtåliga material som plast, gummi och naturfiber är olämpliga för högtemperaturprocesser. För att applicera beläggningar på sådana material används en lågtrycksplasma, som verkar vid temperaturer mellan 40 °C och 120 °C. Föremålen rengörs noggrant och placeras i en kammare, som därefter töms på luft. Vakuumsystemet som tillhandahåller mediet och de höga nivåerna som krävs måste vara absolut tillförlitligt, och dess egenskaper måste matcha beläggningsprocessen.


En processgas – till exempel argon – tillsätts sedan i kammaren. Högfrekvens-, mikrovågs- eller elenergi appliceras på gasen och tänder en plasmaflamma. Detta splittrar beläggningsmaterialet i minimala partiklar som sedan accelereras. Partiklarna påverkar föremålen i kammaren med hög energi som skapar ett jämnt skikt. Flyktiga biprodukter från plasman avlägsnas med vakuumpumpen och kan vid behov neutraliseras med en avgasrenare.


Det finns flera olika Busch-produkter som kan användas för att generera mediet och de höga vakuumnivåer som krävs för plasmabeläggning. Flera varianter av skruvvakuumpumparna i COBRA-serien har visat sig vara särskilt väl lämpade, även tillsammans med en Panda Roots-vakuumpump. För mindre plasmabeläggningsanläggningar med belastningslåssystem kan Fossa-skrollvakuumpumpar användas, med kombinationer av Zebra-vakuumpumpar med roterande skovel och Turbos molekylära vakuumpumpar för processkammaren.

Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

LÄS MER

Standard News

Senaste nytt