Coating-Icon.svg
Ytbehandling

Läs mer om hur vakuum används i ytbehandlingstillämpningar såsom beläggning med fysiska och kemiska ångor och många andra.

Ytbehandling under vakuum

Var i ytbehandlingsprocesser kan man använda vakuum?
Vakuum spelar en avgörande roll i många ytbehandlingsprocesser vid vilka metaller, plast eller glas får beläggningar i ångform. I många fall skulle dessa processer inte vara möjliga utan vakuum. Ett medel eller högt vakuum skapas i kammaren för att tömma den vid processens inledning, varefter reaktionsgaser sugs ut eller solida råmaterial förångas.

Alla sådana processer har ett gemensamt krav: fullständigt tillförlitligt medel- eller högvakuum i kammaren som passar exakt till den aktuella ytbehandlingsprocessen. Sådana ytbehandlingsprocesser utförs för att ändra ytkaraktäristiken hos materialet, såsom hårdhet eller korrosionshärdighet. Ytbehandling med vakuum kan också användas för att förbättra materialets vidhäftnings- eller vätningsegenskaper eller för att göra ytorna permanent
hydrofobiska eller hydrofiliska.

Våra vakuumsystem levereras med standardkomponenter, kundanpassade för alla slags vakuumbaserade ytbehandlingsprocesser.

Vilka av Buschs vakuumlösningar är särskilt lämpade för ytbehandlingsprocesser?
Vårt produktutbud innehåller ett stort antal olika vakuumlösningar
för ytbehandlingsprocesser och vi kan leverera enstaka pumpar
eller fullständiga vakuumsystem. 


COBRA skruvvakuumpumparna är idealiska för dessa tillämpningar
och tillsammans med Roots-vakuumpumpar utgör de en beprövad standardlösning för tillämpningar med medelvakuum.

Det stora antalet utföranden hos såväl COBRA som Roots vakuumpumpar gör att ett vakuumsystem kan utformas exakt för att passa varje enskild process. För högvakuumtillämpningar erbjuder vi Turbo-serien med turbomolekylära vakuumpumpar och Rangu-serien med diffusionsvakuumpumpar, vilka i kombination med en förpump kan konfigureras för att passa ytbehandlingsprocessen precis.

Exempel på Buschs vakuumteknik vid ytbehandlingsprocesser:

 

Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Matchande produkter

Standard News

Senaste nytt