Luftning av slamtankar

Luftning av slamtankar är en bakteriell process som tar bort fysiska, kemiska och biologiska föroreningar från spillvatten och bildar rent vatten och avfall i fast form. Luft eller syre pumpas genom spillvattnet vilket stimulerar den bakteriella reningsprocessen. Bakterierna oxiderar biologiska ämnen och tar bort fosfater, koldioxid, ammoniak och kväve. När spillvattnet har blivit tillräckligt renat förs den klarnade vätskan till sedimenteringstankar. Vatten som tas ur dessa sedimenteringstankar genomgår vanligen ytterligare behandling innan det används. Det frånskilda solida avfallet kan skickas för destruktion eller användas som bränsle för att producera energi.

Mink klokompressorer är idealiskt anpassade för luftningstillämpningar av slamtankar.


Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt