Luftning av fisktankar

Luftningssystem för fisktankar ökar mängden löst syre i vattnet. Vi hjälper gärna till att beräkna dina exakta krav genom att genomföra en detaljerad analys av din utrustning för att få fram den lämpligaste och kostnadseffektivaste lösningen. Fläktens typ och dimensioner väljs utifrån tankkonstruktion, rörlängd, rördiameter och installationens konfigurering. Vi kan också erbjuda en lönsamhetsanalys avseende centraliserad tillförsel av komprimerad luft. 

Tyr rootspumpar och Samos sidkanalfläktar är idealiskt anpassade för luftningstillämpningar inom fiskodling eftersom de kombinerar tillförlitlighet med exakthet i tillförseln.


Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Matchande produkter

Standard News

Senaste nytt