Luftning av biofilter

Biofiltrering är en biologisk vattenbehandlingsprocess som används frekvent inom fiskodlingsindustrin. Processen utförs av naturligt förekommande bakterier i två steg: aerobiska bakterier används först för att omvandla ammoniak till nitriter, andra bakterier omvandlar därefter nitriterna till nitrater. Nitrater är mycket mindre giftiga och kan tålas i måttliga mängder av de flesta fiskarter. Biofiltrets aerobiska bakterier förses med luft med hjälp av en fläkt eller kompressor.

Tyr rootspumpar och Samos sidkanalfläktar är idealiskt anpassade för denna tillämpning eftersom de kombinerar tillförlitlighet med exakthet i tillförseln.


Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt