Dolphin-LiquidRingVacuumPumps.svg
Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym

Zasada działania

Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym zwykle wykorzystują wodę jako ciecz roboczą. Zamontowany mimośrodowo wirnik obraca się w obudowie częściowo wypełnionej cieczą. Dzięki ruchowi obrotowemu wirnika i sile odśrodkowej ciecz w cylindrze tworzy tzw. pierścień cieczowy. Gaz jest przenoszony w przestrzeniach między poszczególnymi łopatkami i pierścieniem cieczowym. Mimośrodowe umieszczenie wirnika umożliwia zwiększenie przestrzeni i gaz używany w procesie zostaje wessany przez otwór ssania. Dalszy obrót wirnika sprawia, że objętość przestrzeni zmniejsza się, następuje sprężenie gazu i jego odprowadzenie przez wylot. Pompa próżniowa może być eksploatowana z wykorzystaniem obiegu wody – otwartym lub zamkniętym.

Produkty:

Dolphin

Liquid Ring Vacuum Pumps

Liquid Ring Vacuum Pumps

Principle of Operation

Liquid ring vacuum pumps normally operate with water as the operating medium. An eccentrically installed impeller rotates in the casing partly filled with liquid. By the rotational movement of the impeller and the resulting centrifugal force the liquid within the cylinder forms the so-called liquid ring.

Gas is conveyed in the spaces between the single vanes and the liquid ring. Due to the eccentric installation of the impeller the spaces enlarge and the process gas is sucked in through the suction slot.

As the impeller further rotates, the spaces are reduced, so that the gas is compressed and discharged through the discharge slot. The vacuum pump can be operated with water recirculation, open or closed loop circuit.


 

Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Standard News

Tematy aktualności
  • Firma Busch prezentuje nową serię pomp próżniowych z pierścieniem wodnym Dolphin
    Busch Pompy i Systemy Próżniowe wprowadziła właśnie na rynek zupełnie nową serię pomp próżniowych z pierścieniem wodnym. Pompy próżniowe typu Dolphin LM/LT zostały przeprojektowane i stanowią nową...
  • Technologia próżniowa do procesów chemicznych i farmaceutycznych
    Wybór właściwej technologii próżniowej do procesów przetwórstwa chemicznego i farmaceutycznego jest często trudnym zadaniem. Po pierwsze, instalacja próżniowa musi zapewniać wymagany wydatek pod...

Standard News

Ostatnie aktualności