Rangu-DiffusionVacuumPumps.svg
Dyfuzyjne pompy próżniowe

Zasada działania

Podstawowym elementem dyfuzyjnych pomp próżniowych jest cylindryczna pompa o podgrzewanej części dolnej. Jako czynnik pompujący stosowany jest olej, który jest podgrzewany. Opary z tego oleju przedostają się do systemu dysz, aby następnie przejść przez kilka stopni w formie oparów i wydostać się z systemu pod wysokim ciśnieniem. Cząsteczki w gazie technologicznym są przechwytywane przez te opary i sprowadzane w dół, w kierunku pompy wstępnej. Opary oleju skraplają się na wewnętrznej powierzchni chłodzonej wodą jednostki pompy i są kierowane z powrotem w dół. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego wieloetapowego systemu dysz, dyfuzyjne pompy próżniowe Rangu zapewniają niezwykle wysoką i stabilną prędkość pompowania.

Produkty:

Rangu

Dyfuzyjne pompy próżniowe

Zasada działania

Podstawowym elementem dyfuzyjnych pomp próżniowych jest cylindryczna pompa o podgrzewanej części dolnej.

Jako czynnik pompujący stosowany jest olej, który jest podgrzewany. Opary z tego oleju przedostają się do systemu dysz, aby następnie przejść przez kilka stopni w formie oparów i wydostać się z systemu pod wysokim ciśnieniem. Cząsteczki w gazie technologicznym są przechwytywane przez te opary i sprowadzane w dół, w kierunku pompy wstępnej. Opary oleju skraplają się na wewnętrznej powierzchni chłodzonej wodą jednostki pompy i są kierowane z powrotem w dół.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnego wieloetapowego systemu dysz, dyfuzyjne pompy próżniowe Rangu zapewniają niezwykle wysoką i stabilną prędkość pompowania.


Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami

Standard News

Ostatnie aktualności