Największy wybór technologii próżniowych –
kompromisy nie są konieczne

Technology-Vacuum-Pumps.jpg
Technologia
Oil-Lubricated Rotary Vane Vacuum Pumps

Rotacyjne łopatkowe pompy próżniowe

Zasada działania

Technologia rotacyjno-łopatkowa umożliwia stosowanie prostej konstrukcji technicznej pomp próżniowych.
Niezmiennie wysoki poziom próżni w pracy ciągłej gwarantują doskonale dobrane materiały, system obiegowego smarowania olejem oraz nowoczesne i precyzyjne wykonanie. Pompy są standardowo
wyposażone w separator oleju, który sprawia, że powietrze wyrzutowe jest czyste i wolne od oleju dzięki zastosowaniu zaawansowanego układu wyrzutowego ze zintegrowaną linią powrotną oleju. Pompa jest napędzana wydajnym silnikiem montowanym na kołnierzu.

Produkty:


Dry Claw Vacuum Pumps and Compressors

Pompy lobowe próżniowe

Zasada działania

Wewnątrz korpusu pompy próżniowej Mink dwa wirniki krzywkowe obracają się w przeciwnych kierunkach. Zuwagi na specjalny kształt wirników powietrze lub gaz są zasysane, sprężane i wypompowywane. Wirniki nie stykają się ani ze sobą, ani z cylindrem, w którym się obracają. Minimalne odstępy między wirnikami krzywkowymi i korpusem zapewniają optymalny poziom szczelności wewnątrz urządzenia oraz gwarantują
stałą, wysoką prędkość pompowania. Synchronizacyjna skrzynka przekładniowa zapewnia precyzyjną synchronizację pracy wirników. Próżniowe pompy Mink są napędzane przez bezpośrednio podłączony
silnik asynchroniczny o sprawności klasy IE2.

Produkty:  


Dry Screw Vacuum Pumps

Dry Screw Vacuum Pumps

Principle of operation

Dry screw vacuum pumps operate with two screw rotors rotating in opposite directions. The pumping medium is trapped between the individual screw-shaped rotors, compressed and then transported to the gas discharge. During the compression process, the screw rotors do not come into contact with each other, or the cylinder. This means there is no need for lubrication or operating fluids in the compression chamber.

Roots Vacuum Pumps

Pompy próżniowe Rootsa

Zasada działania

Dwa tłoki wewnątrz korpusu pompy próżniowej Rootsa Panda WV obracają się synchronicznie. Dzięki specjalnemu wyprofilowaniu i dokładnemu wykonaniu tłoki obrotowe nie ocierają się o siebie ani o obudowę. W ten sposób można pompować medium bez potrzeby korzystania z płynów eksploatacyjnych. Dwa obracające się synchronicznie tłoki są napędzane za pomocą pary kół zębatych umieszczonych na końcach wału skrzynki przekładniowej i oddzielonych od komory sprężania. Zintegrowany zawór obejściowy, należący
do wyposażenia standardowego, umożliwia eksploatację przy ciśnieniu bliskim ciśnieniu atmosferycznemu lub przy niskim poziomie próżni bez potrzeby korzystania ze specjalnego sterownika. Próżniowe pompy Rootsa są napędzane przez bezpośrednio podłączony silnik elektryczny o sprawności klasy IE2.

Produkty:  


Dry Running Rotary Vane Vacuum Pumps

Pompy próżniowe łopatkowe

Zasada działania

W pompach próżniowych Seco wykorzystano sprawdzoną technologię łopatkową. Dzięki samosmarującym się łopatkom nie ma potrzeby stosowania płynów eksploatacyjnych. Sprężanie następuje jako część całkowicie suchego procesu. Stały, wysoki poziom próżni w eksploatacji ciągłej jest gwarantowany przez idealnie dopasowane materiały, wykonane ze specjalnego grafitu łopatki w komorze sprężania, efektywne odprowadzenie nadmiaru ciepła oraz precyzyjne wykonanie każdej części.

Produkty:


Rotary Lobe Blowers

Dmuchawy Rootsa

Zasada działania

Trójlobowe dmuchawy obrotowe Tyr pracują zgodnie ze sprawdzoną zasadą Rootsa: dwa równoległe tłoki obrotowe zamontowane w przeciwnych kierunkach w obudowie. Pompowany materiał jest uszczelniany w przestrzeni między wirnikami i obudową. Jest on pompowany przez obudowę do wylotu gazu w efekcie ruchu obrotowego i usuwany. Tłumik ze zintegrowanym filtrem wlotowym jest podłączony na wlocie stopnia dmuchawy. Po sprężeniu materiału w stopniu dmuchawy przepływa on przez odpowietrzny tłumik wydechowy. Napęd jest wyposażony w silnik z paskiem klinowym który umożliwia precyzyjne dopasowywanie prędkości dmuchawy do danego procesu.

Produkty:


Liquid Ring Vacuum Pumps

Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym

Zasada działania

Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym normalnie pracują z wodą jako czynnikiem roboczym. Mimośrodowo umiejscowiony wirnik obraca się w obudowie częściowo wypełnionej cieczą. Na skutek ruchu obrotowego wirnika i powstałej stąd siły odśrodkowej ciecz wewnątrz cylindra tworzy tak zwany pierścień cieczowy. Gaz jest przenoszony w przestrzeniach między poszczególnymi łopatkami a pierścieniem cieczowym. Ze względu na mimośrodowe umiejscowienie wirnika przestrzenie powiększają się, a gaz technologiczny jest zasysany przez szczelinę ssawną. W miarę obracania się wirnika przestrzenie maleją, tak że gaz zostaje sprężony i wypuszczony przez szczelinę wylotową. Pompa próżniowa może pracować z recyrkulacją wody w obiegu otwartym lub zamkniętym.

Produkty:


Side Channel Blowers

Dmuchawy boczno-kanałowe

Zasada działania

Dmuchawy boczno-kanałowe Samos działają na zasadzie impulsowej, tzn. że energia kinetyczna jest przenoszona od wirującego koła do pompowanego czynnika pośredniczącego, a następnie zostaje zamieniona na energię ciśnienia. Wirnik, który jest zamontowany bezpośrednio na wale silnika napędowego, razem z aluminiowym korpusem tworzy kanał boczny, w którym medium zostaje sprężone, a następnie odprowadzone przez tłumik po stronie ciśnieniowej

Produkty:


Scroll Vacuum Pumps

Scroll Vacuum Pumps

Principle of operation

Scroll vacuum pumps consist of both a fixed and an orbiting scroll. As the orbiting scroll moves, voids are created at the inlet of the pump, drawing in the gas. As the rotor further moves, the gas is steadily compressed until it is discharged to atmosphere at the pump exhaust.

Products:


Diffusion Vacuum Pumps

Dyfuzyjnye pompy próżniowe

Zasada działania

Podstawowym elementem dyfuzyjnych pomp próżniowych jest cylindryczna pompa o podgrzewanej części dolnej.Jako czynnik pompujący stosowany jest olej, który jest podgrzewany. Opary z tego oleju przedostają się do systemu dysz, aby następnie przejść przez kilka stopni w formie oparów i wydostać się z systemu pod wysokim ciśnieniem. Cząsteczki w gazie technologicznym są przechwytywane przez te opary i sprowadzane w dół, w kierunku pompy wstępnej. Opary oleju skraplają się na wewnętrznej powierzchni chłodzonej wodą jednostki pompy i są kierowane z powrotem w dół. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego wieloetapowego systemu dysz, dyfuzyjne pompy próżniowe Rangu zapewniają niezwykle wysoką i stabilną prędkość pompowania.

Produkty: