Rozwiązania próżniowe do zastosowań w procesie wytwarzania energii elektrycznej

Dzięki ponad czterdziestoletniemu doświadczeniu  w branży energetycznej i tworzeniu instalacji  na całym świecie firma Busch jest w stanie zaoferować technologie próżniowe do wszystkich zastosowań w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. 

Wylot skraplacza (utrzymywanie i opróżnianie) 
Głównym zadaniem instalacji próżniowej na wylocie skraplacza jest usuwanie gazów niekondensujących, co ma na celu zachowanie odpowiedniego poziomu próżni w skraplaczu (utrzymywanie). Ze względu na nasycenie gazów niekondensujących parą wodną, pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym stanowią główną technologię w przypadku tego zastosowania. Seria pomp próżniowych z pierścieniem cieczowym Dolphin firmy Busch zapewnia rozwiązanie dostosowane do wylotów skraplaczy i obejmuje wykonania z różnych materiałów, nominalne prędkości pompowania do 6,475  ACFM (11 000 m3/h) oraz standardowe systemy próżniowe. Opróżnianie polega na wstępnym usunięciu cieczy ze skraplacza w celu osiągnięcia wstępnie zdefiniowanego poziomu próżni, przed uruchomieniem turbiny. Ponieważ często wymagane są wysokie prędkości pompowania, pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym Dolphin są także wykorzystywane do tego celu. 

Usuwanie pary z dławnic turbiny 
Aby zapobiegać wlotowi powietrza do turbiny, para jest wtryskiwana do dławnic turbiny i usuwana przez system próżniowy. Jest to szczególnie ważne podczas uruchamiania po stronie wysokiego ciśnienia turbiny oraz w trakcie pracy po stronie niskiego ciśnienia. Układ dławnic odprowadza przedostającą się przez uszczelnienie parę i inne gazy niekondensujące, nagromadzone na drodze przepływu. Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym Dolphin idealnie nadają się do pompowania pary wodnej i niekondensujących gazów. Alternatywnym rozwiązaniem może być także wersja Aqua kłowej pompy próżniowej Mink do zastosowań w procesach zachodzących w wilgotnym środowisku. Zalewanie i utrzymywanie próżni 
Gazy niekondensujące zbierające się w zbiornikach skraplacza powierzchniowego, rurach wieży chłodniczej, pompach wody chłodzącej czy turbinach mogą powodować niewydajne, a nawet nieskuteczne działanie tych instalacji. Firma Busch oferuje kłowe pompy próżniowe i pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym, które umożliwiają wstępne wypełnianie urządzenia wodą (zalewanie) oraz odprowadzanie gazów niekondensujących w trakcie pracy (utrzymywanie próżni). Standardowe systemy próżniowe mogą być całkowicie zautomatyzowane i zaprojektowane pod kątem trudnych warunków zewnętrznych.

Zoptymalizowane rozwiązania do każdego zastosowania
Projektowanie zoptymalizowanego rozwiązania próżniowego do każdego zastosowania wymaga uwzględnienia wielu czynników. W oparciu o doświadczenie zdobyte dzięki montażowi setek systemów inżynierowie firmy Busch biorą pod uwagę wymagania, takie jak gazy procesowe, specyfikacje klientów, warunki środowiskowe i standardy branżowe (np. BEAMA, HEI, VDEW  czy VGB). 

Wynikiem tej analizy jest system próżniowy dostosowany w celu optymalnej pracy, w którym uwzględniono sprawność energetyczną, trwałość, materiały konstrukcyjne i proces konserwacji. W ten sposób firma Busch zapewnia zoptymalizowaną wydajność i wyróżnia się doświadczeniem na rynku wytwarzania energii. 

Firma Busch ma także globalną sieć usług instalowania, rozruchu i konserwacji systemów próżniowych. Dzięki 60 firmom w 42 krajach oraz globalnej sieci usług zapewniamy serwis z krótkim czasem reakcji, w przypadku wszystkich instalowanych przez nas systemów próżniowych na całym świecie.


 

Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami

Standard News

Ostatnie aktualności