Selected-Industry-Solutions-Icon.svg
Wybrane rozwiązania dla przemysłu

Busch oferuje rozwiązania próżni dla wszystkich segmentów rynku. Poniżej przykłady rozwiązań dla niektórych branż.

Szpitale i placówki służby zdrowia – niezawodne i bezpieczne systemy próżniowe i instalacje powietrza

Szpitale i placówki służby zdrowia potrzebują bezpiecznego i niezawodnego sprzętu. Zależy od niego ludzkie życie i zdrowie. Firma Busch oferuje systemy próżniowe i instalacje powietrza wykonywane pod zamówienie, które spełniają wymogi techniczne i ekonomiczne branży, a przede wszystkim są zgodne z jej standardami bezpieczeństwa.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Procesy obróbki termicznej – kompletne systemy i pojedyncze komponenty

Nasze systemy są optymalnymi rozwiązania dla dowolnej kombinacji procesów lub metod obróbki cieplnej. Realizujemy duże i małe zamówienia, od kompletnych instalacji z układami sterowania po wymianę istniejących podzespołów w zakładach.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Przetwarzanie tworzyw sztucznych – zoptymalizowane rozwiązania do wszystkich zastosowań

Firma Busch dysponuje najbardziej wszechstronną ofertę pomp próżniowych i towarzyszących im systemów do wszystkich zastosowań w przetwórstwie tworzyw sztucznych.


PRZECZYTAJ WIĘCEJE

Przemysł naftowy i gazowy – rozwiązania dopasowane do potrzeb branży

Bezpieczeństwo, wydajność i godny zaufania partner to kluczowe czynniki w przemyśle naftowym i gazowym. Warto skorzystać z ponad 50-letniego doświadczenia w zapewnianiu rozwiązań dla danej branży.


PRZECZYTAJ WIĘCEJ

 

Przemysł chemiczny i farmaceutyczny – optymalna konstrukcja oraz konfiguracja sprzętu próżniowego

Rozwiązania próżniowe są ważną częścią procesów chemicznych i farmaceutycznych. Pomagają przyspieszać reakcje, chronią materiały przed uszkodzeniami, utrzymują składniki w czystości i rozdzielone od siebie, a także zwiększają efektywność. W niektórych przypadkach przeprowadzenie reakcji jest możliwe jedynie w warunkach próżni.


PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Przemysł drzewny

Na całym świecie nasi klienci z branży drzewnej czerpią korzyści z naszej wiedzy i doświadczenia. Nasze pompy i systemy próżniowe spełniają oczekiwania przemysłu drzewnego dotyczące jakości, efektywności i oszczędności.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

 

Wytwarzanie energii elektrycznej – Bezpieczne, Niezawodne i Wydajne

Nasze rozwiązania są zawsze dokładnie dopasowane do Twoich wymagań, niezależnie od wylotu skraplacza, usuwania pary wodnej z dławnic turbiny, zalewania i utrzymywania próżni.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

 

Vacuum Technology for Analytics and R&D

Accurate analysis results, repeatable experiments and productivity are indispensable in any laboratory or research facility. Quiet operation and low heat emission represent further key factors for a decent working environment. With the help of vacuum you can meet all these requirements.

READ MORE