5ElementsOfEfficiency-Campaign-Icon.svg
5 Elements of Efficiency

Projekt, odzysk ciepła, sterowanie, centralizacja, kompetencje – to pięć elementów, które decydują o wydajności każdego procesu próżniowego. Optymalizacja tych elementów i sposobu ich współdziałania prowadzi do uzyskania najlepszego rozwiązania.

Wszystkie elementy pod kontrolą:

całościowe podejście do wydajności technologii próżniowej

Optymalizacja wydajności zastosowań próżniowych może przynieść znaczne oszczędności. Warto przeanalizować proces wytwarzania próżni w całej jego złożoności.

Dobór właściwych pomp próżniowych i wszystkich komponentów przy danej aplikacji próżniowej jest ważny, ale nie jest jedynym czynnikiem decydującym o wydajności. Nawet najlepsza technologia nie może osiągnąć swojego prawdziwego potencjału, jeśli nie współgra ona idealnie z procesem. Kluczem jest odpowiednie dopasowanie do wymagań procesowych. Dlatego dobór elementów próżniowych, powinien zawsze odbywać się na podstawie indywidualnych wymagań procesowych, a nie w wyniku porównania danych dotyczących wydajności poszczególnych komponentów.


Nie ma czegoś takiego, jak wydajne rozwiązanie typu plug and play w procesach próżniowych bez uprzedniego uwzględnienia wszystkich warunków procesu. Co więcej, najnowocześniejsza technologia działająca na najwyższym poziomie sprawności energetycznej nie może w pełni wykorzystać swojego potencjału, jeśli nie jest dostosowana do procesu. Osiągnięcie optymalnej wydajności procesu, jego stabilności i wysokiej dostępności użytkowania, a także najwyższego możliwego poziomu efektywności ekonomicznej, wymaga dogłębnego rozważenia wszystkich elementów.

Koncepcja 5E firmy Busch uwzględnia wszystkie te elementy. 5E oznacza pięć kluczowych elementów, które decydują o wydajności procesów próżniowych: projekt, odzysk ciepła, sterowanie, centralizacja i kompetencje.

Wydajność wg Projekt

Projekt i jakość pomp próżniowych to kluczowe elementy mające wpływ na ich osiągi, wydajność i całkowite koszty eksploatacji.

Projekt i jakość pomp próżniowych to kluczowe elementy mające wpływ na ich osiągi, wydajność i całkowite koszty eksploatacji.

Istnieje wiele sposobów generowania próżni. Często jednak tylko jedna zasada działania zapewnia największą możliwą wydajność w przypadku konkretnego zastosowania. Konfiguracja wybranej zasady jest wówczas kluczem do uzyskania wysokiej wydajności. Wydajne wytwarzanie próżni rozpoczyna się od zaprojektowania głównego elementu systemu – pompy próżniowej. Sposób generowania próżni, projekt dróg przepływu, rozkład temperatury, układ przestrzenny komór sprężania wewnątrz pompy próżniowej – wszystkie te czynniki odgrywają decydującą rolę.

Nasze globalne zespoły badawczo-rozwojowe nieustannie pracują nad optymalizacją sprawdzonych technologii i opracowywaniem nowych produktów, aby generowanie próżni było jeszcze bardziej wydajne, a oferta obejmowała szeroki wybór produktów. Doświadczenie zdobyte na podstawie wdrożeń tysięcy instalacji na całym świecie i ścisła współpraca z klientami wpływa bezpośrednio na rozwój i ulepszanie pomp próżniowych firmy Busch.


Campaign_5_Elements_of_Efficiency_Design.png

Wydajność wg Odzyskiwanie ciepła

Wydajność dzięki optymalnemu wykorzystaniu ciepła wylotoweg

Podczas pracy pompy próżniowe zamieniają energię kinetyczną na energię cieplną. Systemy odzyskiwania ciepła mogą pomóc w wykorzystaniu tej energii.

Nawet najbardziej wydajne pompy próżniowe wytwarzają ciepło podczas pracy, które zwykle jest uwalniane do środowiska. Zamiast marnować tę energię, po prostu usuwając ciepło wylotowe, zużytą energię można w dużym stopniu odzyskać do ponownego wykorzystania w innych obszarach przedsiębiorstwa. Na przykład do generowania ciepłej wody lub do ogrzewania pomieszczeń lub budynków. Zwykle można odzyskać średnio 50 – 70% energii zużywanej przez silnik.

Energia cieplna emitowana przez pompy próżniowe, oprócz tego, że jest marnowana, ma duży wpływ na temperaturę otoczenia w obszarze produkcyjnym. W klimatyzowanych pomieszczeniach ciepło to musi zostać zrównoważone przez układ klimatyzacji, co prowadzi do większego zużycia energii, a co za tym idzie wyższych kosztów energii.

W związku z tym zastosowanie wymienników ciepła w procesach wytwarzania próżni pozwala zmniejszyć całkowite zużycie energii, jak również emisji CO2, a zatem ma pozytywny wpływ nie tylko na środowisko, ale także na koszty energii.


Campaign_5_Elements_of_Efficiency_Heat_Recovery.png

Wydajność wg Sterowanie

Inteligentne układy sterowania wytwarzaniem próżni zapewniające wydajną pracę

Sterowanie systemami próżniowymi idealnie dopasowanymi do produkcji zapewnia optymalną stabilność i wydajność procesu.

Każde zastosowanie próżniowe ma swoje specyficzne cechy. Zapotrzebowanie na próżnię często zmienia się w procesach produkcyjnych. Idealnie byłoby, gdyby wytwarzanie próżni było zsynchronizowane z zapotrzebowaniem, co prowadziłoby do ograniczenia kosztów eksploatacji. Włączanie i wyłączanie pomp próżniowych zgodnie z cyklem produkcyjnym nie jest wykonalnym rozwiązaniem. Powodem jest to, że działanie pomp próżniowych z maksymalną wydajnością i spełnianie zapotrzebowania na próżnię w cyklu produkcyjnym to dwie bardzo różne rzeczy. Oszczędność po jednej stronie równania może prowadzić do strat z drugiej strony. Układ sterowania jest rozwiązaniem, które umożliwia równoważenie wydajności procesu i wydajności wytwarzania próżni.

Skonfigurowanie układu sterowania wymaga głębokiej znajomości wszystkich elementów systemu próżniowego – od strony zasilania po stronę zapotrzebowania. Od dokładnego pomiaru ciśnienia przez płynnie pracujące napędy o zmiennej prędkości obrotowej po różne protokoły fieldbus – firma Busch oferuje różne sprawdzone rozwiązania sterowania wytwarzaniem próżni. Zapewniają one energooszczędne działanie pomp próżniowych dostosowane do wymogów poszczególnych procesów.


 

Campaign_5_Elements_of_Efficiency_Control.png

Wydajność wg Centralizacja

Scentralizowane podejście w celu uzyskania maksymalnej wydajności

Centralna instalacja próżniowa daje potencjalne możliwości obniżenia kosztów eksploatacji i zwiększenia efektywności energetycznej.

W sytuacji, gdy używanych jest wiele pojedynczych pomp próżniowych, centralizacja wytwarzania próżni zapewnia korzyści pod względem wydajności, stabilności procesu i dostępności. Pojedyncza pompa próżniowa zainstalowana bezpośrednio w miejscu użytkowania działa zawsze, gdy proces jest uruchomiony, nawet jeśli zapotrzebowanie na próżnię jest niskie lub nie istnieje. Natomiast w centralnym systemie próżniowym obciążenie pracą jest rozłożone na kilka pomp próżniowych.

W przypadku tego podejścia mniejsza liczba większych pomp próżniowych pracujących w sposób ciągły z maksymalną wydajnością zaspokaja podstawowe zapotrzebowanie. Pozostałe pompy pozwalają reagować na wahania zapotrzebowania i są wyłączane w okresach jego spadku poniżej wartości szczytowych. Dodatkowymi korzyściami umożliwiającymi osiągnięcie maksymalnej wydajności są konserwacja niewymagająca przerywania procesu i większa niezawodność wynikająca z naprzemiennej pracy pomp próżniowych.

Centralne systemy próżniowe firmy Busch są stosowane na całym świecie w przemyśle produkcji opakowań do żywności, poligraficznym, w odlewniach metali, w przemyśle obróbki drewna i wielu innych branżach – zawsze dopasowane do wymagań procesu.


Campaign_5_Elements_of_Efficiency_Centralization.png

Wydajność wg Kompetencje

Doświadczenie zwiększające wydajność procesów

Wydajne działanie procesów próżniowych wymaga doświadczenia dotyczącego współdziałania wszystkich elementów procesu.

Pompy i systemy próżniowe są kluczowymi składnikami wielu procesów produkcyjnych. Dostępność, niezawodność i wydajne działanie są zatem czynnikami, które należy ocenić w przypadku każdego podejścia w celu zwiększenia wydajności, a tym samym zmniejszenia kosztów eksploatacji. Wydajne wytwarzanie próżni można zagwarantować jedynie poprzez zrozumienie współdziałania każdego osobnego elementu procesu. Firm Busch opiera się na ponad 50-letnim doświadczeniu w projektowaniu, produkcji i eksploatacji pomp i systemów próżniowych. Wyspecjalizowani inżynierowie firmy Busch we wszystkich częściach świata pomagają naszym klientom, analizując ich specyficzne wymagania procesowe i proponując rozwiązanie uwzględniające wszystkie czynniki. Gwarantuje to uzyskanie najwyższego poziomu wydajności w generowaniu próżni.

Nieustannie analizujemy nasze procesy w celu utrzymania najwyższych możliwych standardów i blisko współpracujemy z klientami, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie w przypadku konkretnych wymagań. Nasze rozległe doświadczenie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania przez lata pozycji lidera w dziedzinie wytwarzania próżni.


Campaign_5_Elements_of_Efficiency_Competence.png

Standard News

Tematy aktualności
 • Gotowi do spełnienia standardów przemysłu 4.0: pompa próżniowa z samoczynną regulacją pomaga w oszczędzaniu energii
  Firma EG Fleischwarenfabrik Dieter Hein GmbH & Co. KG jest kompleksowym dostawcą i wytwarza szeroką gamę specjałów mięsnych i wędlin dla klientów z całej Europy i Stanów Zjednoczonych.
 • Gotowi do spełnienia standardów przemysłu 4.0: nowa łopatkowa pompa próżniowa z układem sterowania podciśnieniem
  Wprowadzona właśnie na rynek nowa pompa próżniowa R 5 PLUS firmy Busch jest pionierskim rozwiązaniem przeznaczonym do branży pakowania żywności. Może ona być sterowana podciśnieniowo lub pracować...
 • Nowe spojrzenie na technologię pomiaru próżni
  Dokładne monitorowanie ciśnień i krzywych ciśnień w procesach wykorzystujących próżnię w ramach inżynierii procesów to ważny czynnik w celu zapewnienia optymalnej wydajności i najlepszej jakości...
 • Najlepsza gorgonzola pakowana z użyciem niezawodnej technologii próżniowej
  Produkcja gorgonzoli, tradycyjnego sera pleśniowego rodem z północnych Włoch, to specjalność firmy IGOR srl. Rodzina Leonardich zajmuje się produkcją gorgonzoli od trzech pokoleń. Dziś ser jest...