Największy przetwórca łososi wybiera technologię próżniową firmy Busch

W największej na świecie przetwórni łososia znajdującej się w Ustce firma Morpol S. A. przetwarza rocznie 60 000 ton świeżego łososia. Nowoczesny zakład na wszystkich etapach przetwarzania ryb używa najnowszych technologii i urządzeń do trymowania, filetowania i pakowania. Pakowanie poszczególnych produktów odbywa się na różnych liniach wyposażonych w maszyny do pakowania z wykorzystaniem głębokiego tłoczenia lub urządzeń do zamykania tacek. Zaopatrzenie w próżnię następuje za pomocą łącznie czterech centralnych systemów próżniowych, które zasilają pompy próżniowe firmy Busch.
Morpol_IBIS_News_Header.jpg

Świeże łososie są w 80 procentach importowane bezpośrednio z Norwegii. Ponadto przerabia się tutaj ryby z morskich hodowli szkockich i kanadyjskich. Przetwarzanie łososia rozpoczyna się najpóźniej dwa dni po uboju; proces przerobu trwa, w zależności od docelowego produktu, maksymalnie dwa kolejne dni. Dzięki temu firma Morpol jest w stanie dostarczać świeże produkty o wysokiej jakości. Specjały z łososia są wysyłane do supermarketów i dyskontów na całym świecie. Opakowania są indywidualnie dostosowywane do wymagań klienta i opatrywane odpowiednimi etykietami. O rodzaju opakowania także decyduje klient, przy czym możliwe jest pakowanie próżniowe lub w atmosferze ochronnej (MAP). Na różnych liniach pakujących wykorzystuje się zarówno maszyny do pakowania z wykorzystaniem głębokiego tłoczenia, jak i urządzenia do zamykania tacek.


Rys.1: Morpol produkuje różne specjały z łososia

Ze względu na rozmiary zakładu i związane z nimi duże odległości pomiędzy poszczególnymi liniami pakującymi (rys. 2) Kierownik Techniczny Działu, Mirosław Nojek zdecydował się na zainstalowanie łącznie czterech centralnych systemów próżniowych, z których wszystkie są wyposażone w łopatkowe pompy próżniowe R 5 jako pompy próżni wstępnej oraz Boostery typu Panda. Te cztery systemy centralne zainstalowano w różnych pomieszczeniach i oddzielono od chłodzonych, wymagających pod względem higienicznym pomieszczeń produkcyjnych. W ten sposób Mirosław Nojek chciał uniknąć oddawania ciepła odlotowego pomp próżniowych w pomieszczeniach produkcyjnych, w których panuje temperatura 10° C, w wyniku czego niezbędne byłoby zwiększenie mocy klimatyzacji w celu utrzymania temperatury. Kolejnym argumentem było to, że dzięki temu prace konserwacyjne na systemach próżniowych mogą być wykonywane bez konieczności zatrzymywania prac produkcyjnych oraz umożliwiania wstępu do pomieszczeń produkcyjnych konserwatorom.


Rys.2: Pakowanie świeżego łososia na automatach do pakowania z wykorzystaniem głębokiego tłoczenia

Wszystkie cztery centralne systemy próżniowe mają zasadniczo identyczną budowę i różnią się jedynie rozmiarami zastosowanych pomp próżniowych firmy Busch (rys. 3).  Do generowania próżni w formach podczas głębokiego tłoczenia dolnej folii w maszynach do pakowania z wykorzystaniem głębokiego tłoczenia używana jest każdorazowo jedna łopatkowa pompa próżniowa R 5, ponieważ dla tego procesu niezbędna jest stosunkowo niska próżnia o wartości 150 milibarów. Ta pompa próżniowa jest połączona poprzez system przewodów rurowych ze stacjami głębokiego tłoczenia w maszynach do pakowania i zapewnia stały poziom próżni.


Rys.3: Schemat instalacji centralnej w firmie Morpol

W celu generowania podciśnienia do wytworzenia próżni w opakowaniach na stanowiskach zamykania opakowań pracuje się zgodnie z koncepcją trzyetapową. Pozwala ona na bardzo efektywne wytwarzanie próżni oraz najkrótsze czasy trwania taktu. Łopatkowa pompa próżniowa R 5 pełni przy tym natomiast funkcję pompy próżni wstępnej. Jeśli wygeneruje ona określony poziom próżni w przewodzie rurowym, automatycznie włączy się dodatkowo Booster typu Panda, zwiększając w ten sposób szybkość pompowania oraz poziom próżni (rys.). W ten sposób w przewodzie rurowym osiągnięty i w bezpieczny sposób podtrzymany zostanie poziom próżni 5 milibarów. Kolejna pompa wspomagająca Panda znajduje się bezpośrednio w maszynie pakującej w pobliżu stanowiska zamykania opakowań – włącza się ona zawsze wraz z rozpoczęciem procesu wytwarzania próżni. W ten sposób szybkość pompowania zostaje krótkoterminowo jeszcze bardziej zwiększona, a wytwarzanie próżni w opakowaniach ulega przyspieszeniu, dzięki czemu czasy taktu mogą być jeszcze krótsze. Częściowo produkty w firmie Morpol są pakowane w atmosferze ochronnej (MAP). Wtedy nie jest niezbędna druga pompa wspomagająca, ponieważ nie jest potrzebny tak wysoki poziom próżni i opakowania po wytworzeniu próżni są napełniane mieszaniną azotu i dwutlenku węgla.

Od ponad 15 lat firma Morpol blisko współpracuje ze specjalistami z firmy Busch Polska, przy czym partnerstwo to nie ogranicza się tylko do dostarczania pomp próżniowych, lecz obejmuje także doradztwo we wszelkich sprawach dotyczących technologii próżniowej. Wymagana co pół roku konserwacja pomp próżniowych jest także przeprowadzana przez firmę Busch. Mirosław Nojek wyraźnie chwali dobrą współpracę z firmą Busch, jak również niezawodność dostarczanych przez nią pomp. Tymczasowe wykorzystanie łopatkowych pomp próżniowych polskiego producenta nie było według Mirosława Nojka zadowalające, ponieważ produkty te okazały się mniej wytrzymałe i nie były w stanie poradzić sobie z pracą przerywaną wymagającą intensywnego cyklicznego włączania i wyłączania.

Morpol S. A.

Firma Morpol S. A. została założona w 1996 roku w Ustce na polskim wybrzeżu i od 1998 roku zajmuje się przetwórstwem łososia. Dziś w zakładach produkcyjnych o powierzchni 8000 metrów kwadratowych pracuje 3500 pracowników, którzy dziennie przetwarzają od 150 do 180 ton świeżego łososia. Głównym produktem są wyroby z łososia wędzonego na ciepło i zimno oraz łosoś świeży, porcjowane jako dzwonka lub filety (rys. 1). Od 2013 roku Morpol należy do grupy Marine Harvest ASA.


Kategorie
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami