Wykopy pozostają suche – Odwadnianie próżniowe wspomaga odprowadzanie wód gruntowych

Wykopy pozostają suche – Odwadnianie próżniowe wspomaga odprowadzanie wód gruntowych

Gdy konwencjonalne metody zawodzą, pompy próżniowe pomagają obniżyć poziom wód gruntowych w miejscach budowy. Firma Busch oferuje do tego celu szczególnie wydajne pompy próżniowe.
Groundwater-lowering-1.jpg

Wody gruntowe mają kluczowe znaczenie dla naszego przetrwania. Jednak chociaż wysoki poziom wód gruntowych jest zwykle postrzegany pozytywnie, może bardzo zakłócać realizację projektów budowlanych. Z tego powodu wykopy na gruntach podmokłych są zwykle wyposażone w ściany palowe lub regularnie odpompowywane.

Żwir czy glina?

Jeszcze skuteczniejszym rozwiązaniem jest obniżenie poziomu wód gruntowych na obszarze otaczającym miejsce budowy jeszcze przed rozpoczęciem prac. Na terenach przepuszczalnych, takich jak grunty piaszczyste lub żwirzaste, ten proces może wspomagać siła grawitacji. Obok wykopu wiercone są studnie do których spływa woda, którą z łatwością można wypompować.

Jednak w gruntach gęstszych, np. o wyższej zawartości gliny lub piasku gliniastego, ta metoda nie działa. W takim przypadku zastosowanie próżni może ułatwić przepływ. W celu odwadniania próżniowego do gruntu są wprowadzane pionowo rury ssawne o średnicy 15–30 cm. Ich ściany przepuszczają wodę i są zabezpieczone materiałem filtracyjnym, zapobiegającym przenikaniu cząstek stałych. W zależności od gęstości gruntu rury ssawne są wprowadzane w odstępach wynoszących od jednego do dwóch metrów.

Odsysanie wód gruntowych

Poszczególne rury są połączone biegnącą nad podłożem rurą ssawną i podłączone do zbiornika gromadzącego. Do tego samego zbiornika jest podłączona pompa próżniowa. W przypadku większych miejsc budowy i długich obwodów pierścieniowych można zastosować wiele zbiorników i pomp próżniowych. Te pompy próżniowe wytwarzają próżnię zarówno w zbiorniku jaki i w całym układzie. Zapewnia to zasysanie wód gruntowych z otaczających warstw gleby do rur, skąd jest transportowana do zbiornika gromadzącego. Po napełnieniu zbiornika wodą następuje automatyczne włączenie pompy wody. Pompa opróżnia zbiornik i transportuje wodę przez przewody, odprowadzając ją wystarczająco daleko, aby zapobiec powrotowi w postaci wody gruntowej. Firma Busch oferuje gamę pomp próżniowych przeznaczonych do obniżania poziomu wód gruntowych.

Hydrolodzy obliczyli, że w górnej warstwie skorupy ziemskiej mierzącej 2 kilometry znajduje się około 22,6 miliona kilometrów sześciennych wód gruntowych. Ponad trzy czwarte tej wody stanowią zasoby kopalne, znajdujące się głęboko pod powierzchnią, które zostały odcięte od obiegu wody przed tysiącami lat. Tylko mała część znalazła się tam przed nie więcej niż 50 laty i jest połączona z cyklem stałego odnawiania przez opady deszczu i wody powierzchniowe.

W miarę powolnego przenikania do niżej położonych warstw Ziemi w procesie określanym jako przepływ podpowierzchniowy woda ulega zmianom na drodze wielu procesów. Przykładowo, pochłaniając dwutlenek węgla pochodzący z oddychania organizmów bytujących w glebie i uwalniając węglan wapnia, woda uzyskuje określony poziom twardości. Jeśli proces przepływu trwa wystarczająco długo, mikroorganizmy, takie jak bakterie i wirusy, ulegają całkowitej eliminacji. Te procesy są znane również jako samooczyszczanie wód gruntowych. Jednak w trakcie tych procesów do wody mogą dostawać się również substancje szkodliwe, ograniczające jej zdatność do picia.


Subskrybuj biuletyn „World of Vacuum"!
Subskrybuj teraz, aby otrzymywać najnowsze ciekawe wiadomości z branży urządzeń próżniowych.

SUBSKRYBUJ