Efektywny recykling odpadów – Odparowywanie próżniowe redukuje zawartość wody w biogazach odpadowych

Efektywny recykling odpadów – Odparowywanie próżniowe redukuje zawartość wody w biogazach odpadowych

W instalacjach biogazowych gromadzą się duże ilości pozostałości z fermentacji. Dzięki zastosowaniu pomp próżniowych, spośród których wiele jest produkowanych przez firmę Busch, obsługa tych pozostałości staje się łatwiejsza i można je przekształcać w wartościowe produkty.
Biogas-water-content-reduction-4.jpg

Biogaz składa się głównie z metanu (CH4). Ta cząsteczka jest złożona z jednego atomu węgla i czterech atomów wodoru. Oznacza to, że jej spalenie powoduje wyemitowanie czterokrotnie większej ilości cząsteczek wody niż CO2. Chociaż jest on gazem cieplarnianym, stanowi część nieszkodliwego cyklu. Roślina, z której pochodzi organiczny surowiec, wcześniej wchłonęła dwutlenek węgla z powietrza.

Pozostałości o dużej zawartości wody

Jednak przekształceniu w gaz ulega tylko część materiału. W układzie pozostają substancje określane jako pozostałości z fermentacji. Odznaczają się wysoką zawartością wody i innych płynów, szczególnie jeśli układ jest zasilany szlamem. Teoretycznie ten produkt odpadowy nadaje się do zastosowania jako nawóz. Jednak płynne pozostałości z fermentacji podlegają takim samym warunkom, jak sam szlam. Przykładowo w Niemczech konieczne jest ich przechowywanie przez kilka miesięcy, po czym mogą być stosowane tylko w ograniczonym zakresie.

Przechowywanie coraz większych ilości pozostałości z fermentacji jest z uwagi na wymagania w aspekcie przestrzeni bardzo kosztowne. Dlatego uzasadniona jest redukcja ich ilości przez wyodrębnienie z materiału wody. Ponieważ instalacje biogazowe są zwykle połączone z blokowymi elektrowniami cieplnymi, pochodzące z nich ciepło odpadowe można zastosować w celu odparowania wody. W celu zwiększenia wydajności energetycznej, najlepiej, aby ten proces zachodził w komorach próżniowych.

Czysta woda i koncentrat

Po recyrkulacji ciepła odparowana woda jest skraplana. Pozostały koncentrat odpadów z fermentacji zawiera wszystkie składniki odżywcze z surowca. Można go następnie osuszyć, skompostować i wykorzystać jako nawóz organiczny.

Próżnia nie tylko obniża zużycie energii. Wszystkie resztkowe gazy opuszczające materiał są podawane z powrotem do instalacji biogazowej w celu dalszego wykorzystania. Ponieważ instalacja musi być hermetycznie zamknięta, ograniczone do minimum są również uciążliwe zapachy. W zależności od wielkości i konstrukcji, do wytwarzania próżni można zastosować różne pompy próżniowe i ich kombinacje. Firma Busch oferuje szeroką gamę opcji przeznaczonych do tego celu, umożliwiając zawsze znalezienie optymalnego rozwiązania.

Na Zachodzie biogaz został ponownie odkryty jako źródło energii po kryzysie naftowym lat 70-tych minionego wieku. Bieżący boom dotyczący biogazu rozpoczął się dopiero na początku nowego tysiąclecia i przybrał na sile głównie w wyniku postępów kryzysu klimatycznego. Jednak pierwsza instalacja biogazowa została zamontowana już w roku 1859 w kolonii dla trędowatych w indyjskim Bombaju. W angielskim mieście Exeter latarnie gazowe używane do oświetlania ulic były zasilane biogazem wytwarzanym ze ścieków od roku 1895. Również w innych miastach biogaz był zbierany z oczyszczalni ścieków i wprowadzany do lokalnych sieci gazowych. W międzyczasie inne podmioty stosowały gaz do zasilania swojej floty samochodowej. Na przykład służba utylizacji odpadów w Zurychu stosowała biogaz do roku 1973. W krajach takich jak Indie, Korea Południowa, Tajwan, Malezja i Botswana w wielu gospodarstwach domowych, szczególnie w obszarach wiejskich, do zasilania w energię na własny użytek stosowane są małe instalacje biogazowe. Gaz jest wykorzystywany głównie do gotowania.


Subskrybuj biuletyn „World of Vacuum"!
Subskrybuj teraz, aby otrzymywać najnowsze ciekawe wiadomości z branży urządzeń próżniowych.

SUBSKRYBUJ