Nowoczesny centralny system wytwarzania próżni do pakowania wędlin drobiowych

Goleniow, Polska Posiadająca dwa zakłady produkcyjne firma Drobimex Sp. z o.o. jest jednym z wiodących producentów wyrobów drobiowych w Polsce. W zakładzie przetwórczym w Goleniowie produkowane są między innymi rozmaite rodzaje wędlin drobiowych. Pakowanie różnych wyrobów drobiowych odbywa się na trzech liniach pakowania z maszynami do termoformowania, które są podłączone do centralnego systemu wytwarzania próżni firmy Busch. Umożliwia to bezpieczne i maksymalnie ekonomiczne pakowanie w atmosferze modyfikowanej.
Rys. 1: Pakowanie wędlin drobiowych na maszynie do termoformowania. Source: Busch vacuum Solutions.
Rys. 1: Pakowanie wędlin drobiowych na maszynie do termoformowania. Source: Busch vacuum Solutions.

W zakładzie w Goleniowie mięso ze świeżego uboju kurcząt przetwarza się po rozbiorze tuszek na różnego rodzaju wędliny. Znaczną część produkcji stanowią wyroby wędliniarskie plasterkowane, porcjowane i pakowane na tackach w atmosferze modyfikowanej. Wyroby wędliniarskie (rys. 1) pakowane są łącznie na trzech liniach pakowania. Linie te mieszczą się w wybudowanej w 2015 roku hali produkcyjnej. W nowo wybudowanej hali firma Drobimex zdecydowała się na centralną instalację wytwarzania próżni (rys. 2) wykonaną przez firmę Busch, rezygnując z dotychczasowych rozwiązań zakładających umieszczenie pomp próżniowych bezpośrednio przy lub w maszynie pakującej. Takie rozwiązanie polecili firmie Drobimex koledzy z niemieckiej firmy przetwórstwa drobiu Wiesenhof z siedzibą w Rietberg należącej również do grupy PHW. Zrobili to na podstawie swoich pozytywnych doświadczeń w zakresie eksploatacji centralnej instalacji wytwarzania próżni z pompami próżniowymi firmy Busch w aspekcie oszczędzania energii i niezawodności. Andrzej Kaźmirski, odpowiedzialny za obsługę techniczną, nawiązał bezpośredni kontakt z polską spółką dystrybucyjną Busch, która ostatecznie we współpracy ze specjalistami od systemów próżniowych z głównego zakładu firmy Busch w Niemczech opracowała i zrealizowała indywidualny projekt centralnej instalacji wytwarzania próżni dla firmy Drobimex. Wyzwaniem dla konstruktorów było opracowanie systemu w taki sposób, aby mógł on zmieścić się w ograniczonej przestrzeni poza pomieszczeniami, w których przebiega proces produkcji i pakowania. Dla Andrzeja Kaźmirskiego zasadniczą kwestią było umieszczenie systemu wytwarzania próżni poza wymagającymi chłodzenia pomieszczeniami, w których przebiega proces produkcji. Ciepło powstające podczas działania pomp próżniowych wymagałoby większej wydajności urządzeń chłodzących te pomieszczenia, a to z kolei prowadziłoby do wyższego zużycia energii. Kolejną zaletą instalacji systemu wytwarzania próżni poza pomieszczeniami, w których odbywa się proces produkcji, jest możliwość przeprowadzania prac konserwacyjnych w standardowych godzinach pracy, ponieważ technik serwisu nie musi wchodzić do stref zakładu wymagających szczególnego zachowania higieny przy produkcji żywności.


Rys. 2: Częściowy widok centralnej instalacji wytwarzania próżni. Source: Busch Vacuum Solutions.

Firma Busch zaprojektowała instalację w taki sposób, aby na wszystkich liniach pakowania z automatami do termoformowania można było osiągnąć jak największą liczbę taktów. Powietrze jest usuwane z komór opakowania dwuetapowo, dzięki czemu zostaje wykorzystana krytyczna różnica ciśnień i uzyskuje się najkrótszy możliwy czas trwania taktu. Oznacza to, że część centralnej instalacji próżniowej składa się z pomp niskopróżniowych, które wstępnie wytwarzają w opakowaniach podciśnienie 50 mbar, zanim podłączone zaworami sterującymi pompy próżni średniej obniżą podciśnienie w komorze opakowania do 5 mbar. Następnie opakowania napełniane są atmosferą modyfikowaną, czyli mieszanką dwutlenku węgla i azotu, oraz szczelnie zamykane. Jest to nie tylko najszybszy, ale również najefektywniejszy sposób uzyskania wymaganego poziomu próżni w opakowaniu. Wysoka efektywność ekonomiczna wynika stąd, że do uzyskania próżni niskiej stosowane są próżniowe pompy łopatkowe R 5 o stosunkowo niskiej mocy. Na stanowiskach pomp próżni średniej pracują pompy Booster typu Panda, które mają za zadanie wzmocnienie działania pomp wstępnych i które są włączane dopiero po osiągnięciu próżni  wstępnej.
Pompy próżniowe do termoformowania wytwarzają dla stacji formowania w automatach do termoformowania podciśnienie wynoszące 180 mbar. To podciśnienie służy do zaciśnięcia dolnej folii opakowania i tym samym uformowania opakowania próżniowego .

Dalszy wzrost wydajności zapewnia sterowanie uzależnione od zapotrzebowania, dzięki któremu działa w danym czasie tylko tyle pomp próżniowych, ile jest to konieczne. W praktyce oznacza to, że zasadniczo nigdy wszystkie pompy próżniowe nie działają jednocześnie i nie pobierają stale prądu elektrycznego. Przy średnim czasie eksploatacji wynoszącym około dziesięciu godzin dziennie oraz pięcio- lub sześciodniowym tygodniu pracy, jest to zaleta z pewnością zasługująca na uwagę. 

Prace konserwacyjne centralnej instalacji wytwarzania próżni przebiegają zgodnie z umową dotyczącą prac konserwacyjnych i są przeprowadzane przez doświadczonych techników serwisantów firmy Busch. Prace konserwacyjne obejmują sprawdzanie całej instalacji włącznie ze sterowaniem oraz wymianą oleju i filtrów we wszystkich pompach próżniowych co pół roku. Andrzej Kaźmirski po rocznej eksploatacji centralnego systemu wytwarzania próżni jest bardzo zadowolony. Jak dotąd nie doszło do żadnych zakłóceń działania systemu ani też awarii poszczególnych pomp próżniowych.

O Drobimex
Firma Drobimex od ponad 55 lat zajmuje się hodowlą kurcząt. Przed ponad 35 laty włączyła ona do zakresu swojej działalności również przetwórstwo i dystrybucję wyrobów drobiowych. Obecnie firma Drobimex prowadzi w Polsce dwa zakłady produkcyjne. Szczecińska ubojnia firmy Drobimex jest jedną z najnowocześniejszych w Europie. Dziennie przeprowadzany jest tam ubój 120 000 kurcząt. Część z nich jest przetwarzana w zakładzie produkcyjnym w Goleniowie na różnego rodzaju gotowane i wędzone wyroby wędliniarskie, szynki oraz pasztety. Również części drobiu, takie jak udka czy skrzydełka, są przyprawiane i porcjowane jako szybkie dania. W obu zakładach prace przebiegają zgodnie w wytycznymi systemu HACCP. Głównymi odbiorcami produktów firmy Drobimex są dyskonty oraz sieci supermarketów w całej Europie, przede wszystkim jednak w Polsce. Od 2002 roku Drobimex należy do niemieckiej grupy drobiarskiej PHW.


Kategorie
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami