Centralne wytwarzanie próżni do niezawodnego i wydajnego systemu pakowania

Maulburg, Germany Firma Westfleisch mająca dziewięć zakładów i obroty roczne sięgające 2,5 mld euro jest jednym z największych przetwórców mięsa w Niemczech.
Centralny system próżniowy firmy Busch w centrum przetwórstwa mięsa firmy Westfleisch w Erkenschwick
Centralny system próżniowy firmy Busch w centrum przetwórstwa mięsa firmy Westfleisch w Erkenschwick

W centrum przetwórstwa mięsa firmy Westfleisch w Erkenschwick na łącznej powierzchni produkcyjnej 135 000 m2 prowadzony jest ubój zwierząt w liczbie od 30 000 do 40 000 świń tygodniowo. Wytwarza się tam aż 800–900 ton wyrobów mięsnych, głównie kiełbasy surowej, kiełbasy parzonej i szynki. Rozbudowany zakład został wyposażony w centralny system próżniowy firmy Busch, który dostarcza próżnię do 30 linii opakowaniowych w wielu budynkach. Dla firmy Westfleisch jest to najbezpieczniejsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w zakresie wytwarzania próżni.

Firma Westfleisch, założona w 1928 roku jako spółdzielnia przetwórstwa mięsa, jest dzisiaj jednym z wiodących dostawców mięsa w Niemczech i w całej Europie. Westfleisch eksportuje ponad 40% produkowanych wyrobów do ponad 40 krajów. Współpracują z nią ponad 4000 gospodarstw rolnych zajmujących się w ramach umowy hodowlą trzody chlewnej, bydła i cieląt. Firma Westfleisch może w związku z tym zagwarantować odpowiednie pochodzenie mięsa, a także bezpieczeństwo i jakość całego łańcucha przetwarzania. Sprzedaż konsumentom końcowym odbywa się za pośrednictwem placówek handlu artykułami spożywczymi. Centrala grupy przedsiębiorstw zatrudniającej łącznie ok. 1900 pracowników znajduje się w Münster w Westfalii. Dziewięć zakładów produkcyjnych zajmuje się ubojem, rozbiorem, przetwarzaniem i uszlachetnianiem. W centrum przetwórstwa mięsa w Erkenschwick już w 1990 roku została zainstalowana pierwsza centralna instalacja wytwarzania próżni firmy Busch. Obecnie firma Westfleisch zatrudnia w Erkenschwick ponad 1000 pracowników, którzy pracują w systemie dwuzmianowym przez pięć dni w tygodniu, a sezonowo nawet w soboty. Trzecia zmiana zajmuje się czyszczeniem urządzeń produkcyjnych.

Ze względu na ciągłe zwiększanie zdolności produkcyjnej oraz związaną z nią rozbudowę zakładu, z powodu restrukturyzacji oraz ścisłego podziału na strefę produkcji kiełbasy surowej i kiełbasy parzonej dodano drugi centralny system. W 2013 roku firma Westfleisch zdecydowała, że obie te instalacje wytwarzania próżni znajdujące się w odległości kilkuset metrów od siebie zostaną zastąpione przez jedną nową instalację. System miał zostać zainstalowany w możliwie najbardziej centralnym punkcie położonym najbliżej wszystkich linii opakowaniowych we wszystkich budynkach.

Ze względu na pozytywne doświadczenia z dotychczasowej współpracy z firmą Busch w zakresie techniki próżniowej i centralnego wytwarzania próżni, również w innych zakładach Westfleisch, wybór padł na centralną instalację próżniową firmy Busch, która spełniała wszystkie wymagania.

Firma Busch zaprojektowała instalację w taki sposób, aby na wszystkich 30 liniach opakowaniowych z automatami do termoformowania osiągnąć możliwie jak największą liczbę taktów. Powietrze jest usuwane z przestrzeni opakowania dwuetapowo, dzięki czemu zostaje wykorzystana krytyczna różnica ciśnień i uzyskuje się najkrótszy możliwy czas trwania taktu. Oznacza to, że część centralnej instalacji próżniowej składa się z pomp niskopróżniowych, które wstępnie wytwarzają w opakowaniach podciśnienie 50 mbar, zanim podłączone zaworami sterującymi pompy próżni średniej obniżą podciśnienie w komorze opakowania do 2–3 mbar. Jest to nie tylko najszybszy, ale również najefektywniejszy sposób uzyskania wymaganego ciśnienia końcowego w opakowaniu. Wysoka efektywność ekonomiczna wynika stąd, że do uzyskania próżni niskiej stosowane są próżniowe pompy łopatkowe R 5 o stosunkowo niskiej mocy. Na stanowiskach pomp próżni średniej pracują sterowane częstotliwością pompy próżniowe Rootsa Panda, które mają za zadanie wzmocnienie działania (booster) pomp wstępnych i które są włączane dopiero po osiągnięciu próżni niskiej.

Pompy próżniowe do termoformowania wytwarzają w poszczególnych modułach próżniowych stacji formowania w automatach do termoformowania podciśnienie wynoszące 160 mbar. To podciśnienie służy do zaciśnięcia dolnej folii opakowania i tym samym uformowania opakowania próżniowego (tacki).

Centralny system próżniowy został opracowany przez firmę Busch w taki sposób, że w dowolnej chwili można go rozbudować, tak aby mógł „rosnąć" razem z rozrastającą się produkcją. Taka rozbudowa okazała się konieczna już na początku 2015 roku.

Od początku 2015 roku rozbudowany centralny system próżniowy składa się łącznie z 18 próżniowych pomp łopatkowych i pomp Rootsa. Odpowiada to dokładnie łącznej liczbie pomp próżniowych, które przed 2013 rokiem były zainstalowane w obu centralnych instalacjach próżniowych. Wówczas jednak podłączonych było zaledwie 13 maszyn opakowaniowych, podczas gdy dzisiaj z wytwarzanej próżni korzysta 30 maszyn do produkcji opakowań.

Oznacza to, że połączenie dwóch wcześniejszych centralnych instalacji próżniowych w nową centralną instalację wytwarzania podciśnienia umożliwiło oszczędność energii rzędu 56%. Sterowanie centralnego systemu próżniowego jest zaprogramowane w taki sposób, że w zależności od potrzeb można włączać lub wyłączać poszczególne moduły próżniowe.

Odległość pomiędzy poszczególnymi liniami opakowaniowymi i centralnym systemem próżniowym wynosi maks. 400 metrów. Łączna długość sieci przewodów PCW w zakładzie firmy Westfleisch w Erkenschwick potrzebnych do zaopatrzenia w próżnię średnią, niską i do termoformowania wynosi 1300 m.

Zarząd firmy Westfleisch po siedmiomiesięcznej eksploatacji systemu przy zwiększonym wytwarzaniu podciśnienia jest bardzo zadowolony i ma pewność, że podjął właściwą decyzję.

Przy wyborze firmy Busch ważnym czynnikiem dla Westfleisch – oprócz oszczędności energii – był fakt, że firma Busch zaproponowała rozwiązanie kompleksowe. Specjaliści z firmy Busch zaoferowali kompletną koncepcję, zajęli się jej dostosowaniem oraz budową, montażem i uruchomieniem instalacji próżniowej łącznie z rurociągami. Firma Busch zaoferowała również kompletny serwis. Oznacza to, że Busch daje pełną gwarancję na instalację, przeprowadza wszelkie prace konserwacyjne i udziela natychmiastowej pomocy w razie ewentualnych awarii.

Prace konserwacyjne mogą być przeprowadzane przez techników firmy Busch w trakcie normalnej pracy zakładu. W tym celu od instalacji odłączane są poszczególne moduły próżniowe i po przeprowadzeniu konserwacji podłącza się je ponownie. Technik serwisu nie musi w tym celu wchodzić na teren hal produkcyjnych – ma to pozytywny wpływ na zachowanie higieny przy produkcji żywności. Inna zaleta centralizacji to fakt, że pompy próżniowe nie wydzielają ciepła bezpośrednio w chłodzonych halach produkcyjnych ani w pomieszczeniach, w których odbywa się pakowanie. Umożliwia to znaczną oszczędność energii przy klimatyzacji pomieszczeń.


Kategorie
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami