Gotowi do spełnienia standardów przemysłu 4.0: nowa łopatkowa pompa próżniowa z układem sterowania podciśnieniem

Maulburg, Germany Wprowadzona właśnie na rynek nowa pompa próżniowa R 5 PLUS firmy Busch jest pionierskim rozwiązaniem przeznaczonym do branży pakowania żywności. Może ona być sterowana podciśnieniowo lub pracować ze stałą wydajnością. Dzięki temu jest niezwykle energooszczędna. R 5 PLUS może działać jako jedyna pompa próżniowa maszyny pakującej lub jako moduł próżniowy w centralnym systemie wytwarzania próżni, zapewniając utrzymanie wydajności pompowania. Pompa może również precyzyjnie utrzymywać wymagany poziom próżni, niezależnie od zmian objętości pakowania. Dzięki napędowi o zmiennej prędkości obrotowej pompa próżniowa pracuje w zakresie wydajności pompowania od 440 do 760 metrów sześciennych na godzinę i może wytworzyć ciśnienie końcowe sięgające 0,1 milibara. Wszystkie dane eksploatacyjne są stale zapisywane. Można uzyskać do nich dostęp za pomocą wbudowanego wyświetlacza lub przesłać je przez protokół klienta/serwera TCP/IP. Możliwe jest zdalne sterowanie pompą próżniową za pomocą komputera. Nowa pompa próżniowa firmy Busch spełnia więc standardy przemysłu 4.0.
Nowa rotacyjna łopatkowa pompa próżniowa R 5 PLUS firmy Busch jest niezwykle oszczędna, a jej funkcje w zakresie połączeń umożliwiają spełnienie standardów przemysłu 4.0. Fotografia: Busch Dienste GmbH
Nowa rotacyjna łopatkowa pompa próżniowa R 5 PLUS firmy Busch jest niezwykle oszczędna, a jej funkcje w zakresie połączeń umożliwiają spełnienie standardów przemysłu 4.0. Fotografia: Busch Dienste GmbH

Pompa R 5 PLUS może pracować w dwóch trybach. Korzystając z intuicyjnej struktury menu wyświetlacza, użytkownicy mogą wybrać tryb stałej wydajności lub tryb sterowania podciśnieniem. Najbardziej odpowiedni tryb pracy zależy od rodzaju pakowania. W przypadku pakowania mniejszych jednostek i krótkich czasów cyklu, gdy kolejne cykle opróżniania oddziela tylko kilka sekund, warto utrzymać pracę pompy próżniowej. Regulacja wydajności bezpośrednio na wyświetlaczu umożliwia dostosowanie jej do bieżącego zapotrzebowania, bez wywierania negatywnego wpływu na jakość pakowania lub czasy cyklu. Oznacza to, że możliwe jest utrzymanie stałej wydajności pompowania w zakresie od 440 do 760 metrów sześciennych na godzinę. 

Przy dłuższych cyklach pakowania lub gdy pompa próżniowa pracuje w centralnym systemie próżniowym lepiej sprawdzi się tryb sterowania podciśnieniem W takim przypadku pompa próżniowa utrzymuje wstępnie określony poziom próżni niezależnie od zmian wydajności pompowania. Po osiągnięciu wymaganego poziomu próżni pompa R 5 PLUS kontynuuje pracę z minimalną częstotliwością wynoszącą 35 Hz, co umożliwia reagowanie na gwałtowne pojawienie się potrzeby zwiększenia wydajności pompowania. Zwiększana jest wtedy prędkość obrotowa. W przypadku dłuższych przerw tryb ekonomiczny umożliwia również automatyczne włączanie i wyłączanie się pompy. 

Pompę R 5 PLUS skonstruowano, wykorzystując sprawdzoną technologię łopatkowych pomp próżniowych firmy Busch. Dzięki stabilnej krzywej przepływu objętościowego ta pompa próżniowa może osiągnąć 70 procent wydajności pompowania przy ciśnieniu atmosferycznym i poziomie próżni wynoszącym tylko 5 milibarów. Jedną z najważniejszych korzyści zapewnianych przez łopatkowe pompy próżniowe jest spadek poboru mocy w miarę spadku ciśnienia. Łopatkowa pompa próżniowa pobiera najwięcej mocy w chwili jej ponownego uruchamiania i gdy ciśnienie osiągnie poziom około 300 milibarów. Podczas pracy w zakresie roboczym wynoszącym od 10 milibarów do ciśnienia końcowego wynoszącego 0,1 milibara pompa próżniowa pobiera tylko 40–60 procent określonej mocy znamionowej. Ta cecha wystarczy do tego, aby uznać produkt R 5 PLUS za najbardziej wydajną i efektywną pompę próżniową w swojej klasie parametrów. To jednak nie wszystko – R 5 PLUS może zaoszczędzić jeszcze więcej energii dzięki dwóm swobodnie wybieranym trybom pracy i regulacji mocy w zależności od zapotrzebowania.

Standardowy wbudowany sterownik PLC rejestruje i zapisuje trwale wszystkie dane eksploatacyjne. Umożliwia to nie tylko pełną i nieprzerwaną rejestrację danych eksploatacyjnych, ale również korzystanie między innymi z funkcji ostrzegawczych i alarmowych. Dzięki zrozumiałej strukturze menu wyświetlacza operatorzy mogą decydować o momencie wyświetlania tych ostrzeżeń oraz alarmów i/lub o podejmowaniu odpowiednich działań. Wszystkie dane zarejestrowane przez sterownik PLC można również przesłać do innych sterowników PLC, komputerów lub jednostek sterujących wykorzystujących wiadomości SMS. Zapewnia to łopatkowej pompie próżniowej R 5 PLUS pełne połączenie w sieci. 


Kategorie
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami