Grupa Busch i spółka Pfeiffer Vacuum Technology AG na drodze do strategicznej współpracy

Maulburg, Germany Zarząd grupy Busch uzgodnił z zarządem spółki Pfeiffer Vacuum Technology AG (Pfeiffer Vacuum) zawarcie porozumienia o współpracy strategicznej (umowa o wzajemnych stosunkach) oraz przejście do szczegółowych negocjacji. Planowana współpraca obejmuje w szczególności obszary zakupów, sprzedaży i usług, badań i rozwoju oraz informatykę. W związku z planowaną współpracą, firma Pangea GmbH, spółka zależna kontrolowana w całości przez firmę Busch SE ogłosiła, że zwiększyła swoje udziały w Pfeiffer Vacuum do ponad 50%.
Source: Busch Dienste GmbH
Source: Busch Dienste GmbH
  • Obie firmy rozpoczynają negocjacje dotyczące umowy o współpracy. Rozmowy skupiają się na obszarach zakupów, sprzedaży i usług, badań i rozwoju oraz na części informatycznej.
  • Porozumienie ma na celu wspólny rozwój rynkowy z korzyścią dla obu stron.
  • Korzyść dla klientów to zwiększona oferta produktów.
  • Grupa Busch potwierdza zaangażowanie długoterminowe i zwiększa swój udział w firmie Pfeiffer Vacuum do ponad 50%.


Rezultatem planowanego porozumienia o współpracy, będzie możliwość bliższej współpracy grupy Busch i firmy Pfeiffer Vacuum i czerpanie korzyści z efektów synergii. Może to prowadzić do inicjatyw takich jak wspólnie koordynowane projekty, zwiększając innowacyjność obu stron i wzmacniając ich pozycję konkurencyjną na konsolidującym się rynku technologii próżniowych.

Grupa Busch i firma Pfeiffer Vacuum mają uzupełniające się portfolio produktów i w przyszłości będą mogły współpracować w celu rozszerzenia swojej oferty. Grupa Busch to wiodący specjalista w zakresie próżni przemysłowej, używanej m.in. w przemyśle opakowań. Głównym obszarem działania firmy Pfeiffer Vacuum jest za to wysoka próżnia, wymagana np. w aparaturze analitycznej, podczas badań i rozwoju, w procesach powlekania oraz w branży półprzewodnikowej.

„Jesteśmy zadowoleni z dzisiejszego początku planowanej współpracy i mamy nadzieję na szczegółową współpracę z zarządem firmy Pfeiffer Vacuum" powiedział Sami Busch, należący do grona wspólników zarządzających grupą Busch. „Porozumienie powinno umożliwić korzystanie z efektów synergii w wybranych obszarach, a tym samym wzmocnić pozycję rynkową Pfeiffer Vacuum oraz grupy Busch. Nasi klienci będą mogli korzystać z szerszej oferty produktów do różnych obszarów zastosowań i z rezultatów wspólnych wysiłków mających na celu rozwój rynku. Ten krok i zwiększenie naszego udziału w spółce do ponad 50% to także potwierdzenie naszej deklaracji długoterminowego zaangażowania w spółkę Pfeiffer Vacuum".

„Dzięki strategicznej współpracy z grupą Busch np. w projektach badawczych i rozwojowych, a także w procesach zakupowych, sprzedażowych i informatycznych możemy w najbliższych latach zakładać przyspieszenie rozwoju naszej firmy i poprawę naszej pozycji na rynku", twierdzi Dr Eric Taberlet, prezes spółki Pfeiffer Vacuum. „Współpraca stanowi znaczące wsparcie naszej obecnej strategii rozwoju, opartej na trzyletnim programie inwestycyjnym o wartości 150 mln EUR".

W nadchodzących tygodniach obie firmy będą uzgadniać ramy planowanej umowy o współpracy i analizować potencjał rozwoju i synergii i wybranych obszarach. 


Kategorie
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami