Nota prawna

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść
Autor zastrzega sobie prawo do nieponoszenia odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność oraz jakość podanych informacji. Dlatego roszczenia z tytułu szkód spowodowanych przez wykorzystanie podanych informacji, w tym jakichkolwiek informacji, które są niekompletne lub nieprawidłowe, zostaną odrzucone. Wszystkie oferty są niewiążące i nie powodują powstania zobowiązań. Części stron lub pełna publikacja, w tym wszystkie oferty i informacje mogą zostać rozszerzone, zmienione lub całkowicie lub częściowo usunięte przez autora bez dodatkowego powiadomienia.

2. Przekierowania i łącza
Autor nie ponosi odpowiedzialności za żadną treść, do której prowadzą łącza lub przekierowania dostępne na jego stronach, chyba że jest w pełni świadomy istnienia niedozwolonych treści i mógłby uniemożliwić osobom odwiedzającym jego witrynę przeglądanie zawartości tych stron. W przypadku wystąpienia szkód wynikających z wykorzystania dostępnych na nich informacji odpowiedzialność ponosi wyłącznie autor odpowiednich stron, a nie osoba, które udostępniła do nich łącza. Ponadto autor nie ponosi odpowiedzialności za żadne ogłoszenia ani wiadomości publikowane przez użytkowników forów dyskusyjnych, księgi gości lub list adresowych dostępnych na tej stronie.

3. Prawa autorskie
Autor podjął działania, aby nie wykorzystywać materiałów objętych prawem autorskim w celu publikacji lub, jeśli nie jest to możliwe, w celu poinformowania o prawach autorskich dotyczących określonych informacji. Prawa autorskie dotyczące wszelkich materiałów opracowanych przez autora są zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystanie elementów, takich jak zdjęcia, wykresy, filmy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez zgody autora.