Dołącz do firmy Busch

Możliwości obejmujące cały świat


Cały czas poszukujemy wykwalifikowanych pracowników, potrafiących wykazać się potwierdzonymi zdolnościami technicznymi i zaangażowaniem. Z przyjemnością przeanalizujemy aplikacje, aby określić najlepsze sposoby wykorzystania ich talentów w naszej firmie.

Szkolenie zawodowe, praktyki i doświadczenie w pracy
Firma Busch ma długą tradycję w zakresie szkoleń i ustawicznego kształcenia. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nasi praktykanci i studenci-stażyści regularnie uzyskują dobre wyniki.

Współpracujemy z lokalnymi szkołami i uczelniami, aby dotrzeć do młodych ludzi z informacjami dotyczącymi możliwości kariery w dziedzinie produkcji i inżynierii. Oferujemy im również różne staże ułatwiające wybór zawodu i pozwalające odpowiednio się do niego przygotować.

W zależności od lokalizacji proponowane szkolenia mogą dotyczyć inżynierii, produkcji, sprzedaży lub administracji. Aby poznać aktualną ofertą, należy zwrócić się do lokalnego oddziału firmy Busch. 

Kandydaci proszeni są o dostarczenie nam swojego szczegółowego profilu, który umożliwi poznanie ich pomysłów i mocnych stron, co znacznie zwiększy szanse na sukces.


 

Image_02_Career_JoiningBusch.jpg

Czekamy na aplikacje!

Zapraszamy do składania aplikacji niezależnie od tego, czy kandydaci chcą do nas dołączyć jako praktykanci, stażyści, początkujący pracownicy lub pracownicy o długim stażu pracy.

Dalsze informacje można uzyskać od lokalnego oddziału firmy Busch, w którym można złożyć bezpośrednio aplikację.

Aby złożyć aplikację na wolne stanowisko w kraju innym niż kraj zamieszkania kandydata, należy najpierw wybrać kraj docelowy — spowoduje to powiązanie przycisku kontaktu z odpowiednim oddziałem firmy.


 

Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami

Standard News

Ostatnie aktualności