Przenoszenie odpadów płynnych

Można wymienić wiele zastosowań systemów do odprowadzania odpadów i pozostałości płynnych. Hotele, szpitale, stołówki, rzeźnie, przetwórnie ryb i statki wycieczkowe często korzystają z systemów tego typu. Odpady są przekazywane przez przenośnik wykorzystujący podciśnienie do zbiornika, w którym są rozdrabniane, homogenizowane i przechowywane w celu późniejszego odbioru. Odpady są zazwyczaj odbierane przez cysternę samochodową również przy użyciu przenośnika wykorzystującego podciśnienie. System zapewnia higienę, wydajność i ochronę środowiska, ponieważ odpady są przetwarzane na biogaz, karmę dla zwierząt lub nawóz.

Zalecane modele: Kłowe pompy typu Mink i obrotowe pompy R 5, dmuchawy boczno-kanałowe Samos i dmuchawy rotacyjne Tyr.

Prosimy o skontaktowanie się z nami, aby przeprowadzić analizę wymagań.


Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami

Standard News

Ostatnie aktualności