Odgazowywanie stali

Odgazowywanie próżniowe jest podstawowym etapem produkcji stali stopowej o wysokiej jakości i jedyną metodą wytwarzania niektórych gatunków stali wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, kosmonautycznym oraz kolejowym. W procesie produkcji roztopiona stal może zostać zanieczyszczona nadmiernymi ilościami wodoru i węgla. W przeszłości powolne ochładzanie metalu było konieczne do usunięcia wodoru. Powodowało to wydłużenie procesu produkcji. Nowoczesna metoda polega na usuwaniu wodoru przy użyciu podciśnienia umożliwiającego eliminację defektów wpływających na integralność lub właściwości stali. Odgazowywanie próżniowe w celu usunięcia węgla umożliwia nie tylko eliminację defektów. Dodatkową korzyścią jest większa plastyczność stali niskowęglowej i jej podatność na kształtowanie przy użyciu maszyn tłoczących i formujących. Systemy firmy Busch do odgazowywania, wyposażone w śrubowe pompy próżniowe COBRA, są optymalnie przystosowane do odgazowywania stali, ponieważ nie wymagają pary jako czynnika roboczego.


Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami

Standard News

Ostatnie aktualności