Odgazowywanie tworzyw sztucznych

Tłoczenie jest typowym procesem w przemyśle tworzyw sztucznych związanym z topieniem, mieszaniem i homogenizacją tworzyw sztucznych. Surowiec (zazwyczaj w formie peletów, proszku lub granulatu) jest przekazywany do ogrzewanego bębna przy użyciu przenośnika ślimakowego. Tworzywo sztuczne jest topione przez tarcie i ciepło, a uzyskana w ten sposób lepka ciecz jest wtłaczana pod ciśnieniem do formy w celu uzyskania ostatecznego kształtu. Podciśnienie jest stosowane przed formą do usuwania gazów, które mogą powodować powstawanie pustych kawern lub innych defektów w końcowym produkcie. Oferujemy systemy próżniowe Plastex służące do odgazowywania w wytłaczarkach. Nasi inżynierowie wybiorą odpowiedni model dla określonego zastosowania, materiału i wydajności.


Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami

Standard News

Ostatnie aktualności