Odpowietrzanie wody morskiej

Wtórne metody eksploatacji oparte na iniekcji wody są podstawowym etapem wydobycia ropy naftowej i często są czynnikiem gwarantującym opłacalność produkcji. Odpowietrzanie wody używanej w tym procesie jest konieczne w celu eliminacji tlenu, który niekorzystnie wpływa na systemy odsiarczania. Odpowietrzanie próżniowe jest obecnie najczęściej stosowaną metodą w przemyśle naftowym i gazowniczym. Tlen i inne gazy są nieustannie odprowadzane z kolumn z wypełnieniem przy użyciu podciśnienia. Zazwyczaj stosowane są dwa etapy wypełnienia zapewniającego przenikanie masy.

Systemy z pompami próżniowymi z pierścieniem wodnym Dolphin są optymalnym wyborem w zastosowaniach tego typu, ponieważ ich wytrzymała konstrukcja umożliwia funkcjonowanie w niekorzystnych środowiskach, takich jak morskie jednostki wiertnicze.


Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami

Standard News

Ostatnie aktualności