Napowietrzanie zbiorników z osadami

Napowietrzanie zbiorników z osadami umożliwia wykorzystanie bakterii do usuwania fizycznych, chemicznych i biologicznych zanieczyszczeń ze ścieków w celu uzyskania czystej wody i odpadów stałych. Powietrze lub tlen jest pompowany przez ścieki i stymuluje oczyszczanie ich przez bakterie. Bakterie utleniają substancje biologiczne i usuwają fosforany, dwutlenek węgla, amoniak i azot.
Po odpowiednim przetworzeniu ścieków ciecz z osadnika jest przekazywana do zbiorników osadowych. Woda jest odprowadzana
z tych zbiorników i zazwyczaj przekazywana do dalszych procesów związanych z uzdatnianiem. Oddzielone odpady stałe można przekazać na składowisko odpadów lub wykorzystać jako paliwo.

Kłowe kompresory typu Mink są optymalnym wyborem do napowietrzania zbiorników z osadami.


Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami

Standard News

Ostatnie aktualności