Napowietrzanie zbiorników do hodowli ryb

Systemy napowietrzania zbiorników do hodowli ryb umożliwiają zwiększenie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie. Chętnie wykonujemy obliczenia zgodnie z wymaganiami klientów i szczegółową analizę wyposażenia, aby ułatwić wybór optymalnego i ekonomicznego rozwiązania. Typ i wymiary dmuchawy wybieramy na podstawie konstrukcji zbiornika, długości i średnicy przewodu oraz konfiguracji instalacji. Możemy również przeprowadzić analizę rentowności centralnego systemu doprowadzania powietrza. 

Dmuchawy rotacyjne Tyr i dmuchawy boczno-kanałowe Samos są optymalnym rozwiązaniem napowietrzania w gospodarstwach rybnych, ponieważ łączą niezawodność z precyzją.


Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami

Pasujące produkty

Standard News

Ostatnie aktualności