Napowietrzanie biofiltrów

Biofiltracja przez złoże biologiczne jest procesem uzdatniania wody często wykorzystywanym w gospodarstwach rolnych. W tym dwuetapowym procesie wykorzystywane są bakterie występujące w środowisku naturalnym. Bakterie aerobowe są używane do przekształcenia amoniaku w azotyny, które są później przekształcane przez inne bakterie azotany. Azotany są znacznie mniej toksyczne i są tolerowane w umiarkowanych ilościach przez większość gatunków ryb. Bakterie aerobowe w biofiltrze otrzymują powietrze z dmuchawy lub kompresora.

Dmuchawy rotacyjne Tyr i dmuchawy boczno-kanałowe Samos są optymalnym rozwiązaniem w tych zastosowaniach, ponieważ łączą niezawodność z precyzją.


Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami

Standard News

Ostatnie aktualności