Turbo-TurbomolecularVacuumPumps.svg

Turbomolekulære vakuumpumper

Prinsippet om drift

A turbomolekylære vakuumpumper fra Busch fungerer ut fra turbinprinsippet. Hurtig roterende rotorblader roterer mellom statorbladene. Dette gjør at impulser sendes til de uordnede gasspartiklene inni vakuumpumpen, som igjen sørger for at en kontrollert strøm av gass går fra vakuumpumpens inntak til utgangen. For å skape en slik bevegelsesmengde oppnår rotorene en ytre hastighet på >30.000 min-1.

Turbo

Turbomolekulære vakuumpumper

Prinsippet om drift

A turbomolekylære vakuumpumper fra Busch fungerer ut fra turbinprinsippet. Hurtig roterende rotorblader roterer mellom statorbladene. Dette gjør at impulser sendes til de uordnede gasspartiklene inni vakuumpumpen, som igjen sørger for at en kontrollert strøm av gass går fra vakuumpumpens inntak til utgangen. For å skape en slik bevegelsesmengde oppnår rotorene en ytre hastighet på >30.000 min-1

Det integrerte høytrykkstrinnet tillater en høyere forvakuum og dermed mindre forpumper og et mer effektivt vakuumsystem. Det permanent smurte keramiske lageret hever levetiden til over 200 000 arbeidstimer.


Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Matchende produkter

Standard News

Siste nytt