Image Description
Sidekanalblåsere

Prinsippet om drift

Sidekanalblåsere arbeider ut fra pulsprinsippet. Det vil si at kinetisk energi fra et roterende skruehjul overføres til pumpemediet og omdannes til trykk. Skruehjulet er montert rett på motorakselen og utgjør sidekanalen sammen med det spesialutformede huset. Pumpemediet suges inn, komprimeres i sidekanalen og tømmes ut etter én omdreining. På denne måten kan en Samos sidekanalblåsere bruke til å generere både vakuum og blåseluft. Motorytelsen har også betydning for viftens pumpe- og tømmehastighet. De to lyddemperne på inntaks- og utløpssiden sørger for stille drift.
  
Samos

Sidekanalblåsere

Prinsippet om drift

Sidekanalblåsere arbeider ut fra pulsprinsippet. Det vil si at kinetisk energi fra et roterende skruehjul overføres til pumpemediet og omdannes til trykk. Skruehjulet er montert rett på motorakselen og utgjør sidekanalen sammen med det spesialutformede huset.

Pumpemediet suges inn, komprimeres i sidekanalen og tømmes ut etter én omdreining. På denne måten kan en sidekanalblåsere bruke til å generere både vakuum og blåseluft. Motorytelsen har også betydning for viftens pumpe- og tømmehastighet. De to lyddemperne på inntaks- og utløpssiden sørger for stille drift.


 

Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Matchende produkter

Standard News

Siste nytt