Image Description

Tørre lamellvakuumpumper og kompressor

Prinsippet om drift

Vakuumpumper arbeider med den anerkjente lamellpumpeteknologien. Takket være selv-smørende lameller blir driftsvæsker overflødig. Kompresjonen oppstår som del av en helt tørr prosess. Et standard integrert filter beskytter vakuumpumpen mot forurensning. Et konstant høyt vakuumnivå i vedvarende drift er garantert takket være perfekt avstemte materialer, de spesielle grafittlamellene i kompresjonskammeret, effektivt varmeutslipp og topp moderne og presis fremstilling. En tilbakeslagsventil (ekstrautstyr) hindrer at luft kommer tilbake inn i vakuumkammeret når vakuumpumpen er slått av. Enheten drives av en integrert motor som har høy effektivitet.

Seco

Tørre lamellvakuumpumper og kompressor

Prinsippet om drift

Vakuumpumper arbeider med den anerkjente lamellpumpeteknologien. Takket være selv-smørende lameller blir driftsvæsker overflødig. Kompresjonen oppstår som del av en helt tørr prosess. Et standard integrert filter beskytter vakuumpumpen mot forurensning.

Et konstant høyt vakuumnivå i vedvarende drift er garantert takket være perfekt avstemte materialer, de spesielle grafittlamellene i kompresjonskammeret, effektivt varmeutslipp og topp moderne og presis fremstilling.

En tilbakeslagsventil (ekstrautstyr) hindrer at luft kommer tilbake inn i vakuumkammeret når vakuumpumpen er slått av. Enheten drives av en integrert motor som har høy effektivitet.


Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Standard News

Siste nytt