Rangu-DiffusionVacuumPumps.svg

Diffusjonsvakuumpumper

Prinsippet om drift

Basiskomponenten i en diffusjonsvakuumpumpe er en sylindrisk pumpeenhet med varmebunn. Olje brukes som pumpevæske og varmes opp. Dampen fra denne oljen stiger opp i dysesystemet og passerer deretter gjennom flere damptrinn og ut av dette systemet under høyt trykk. Molekylene i prosessgassen fanges opp av denne dampen og fraktes ned til forpumpens utgang. Oljedampen kondenserer på den indre overflaten av den vannkjølte pumpeenheten og sendes tilbake til bunnen.

Rangu

Diffusjonsvakuumpumper

Prinsippet om drift

Basiskomponenten i en diffusjonsvakuumpumpe er en sylindrisk pumpeenhet med varmebunn. Olje brukes som pumpevæske og varmes opp.

Dampen fra denne oljen stiger opp i dysesystemet og passerer deretter gjennom flere damptrinn og ut av dette systemet under høyt trykk. Molekylene i prosessgassen fanges opp av denne dampen og fraktes ned til forpumpens utgang. Oljedampen kondenserer på den indre overflaten av den vannkjølte pumpeenheten og sendes tilbake til bunnen.

Med sitt flertrinns, innovative dysekonsept tilbyr diffusjonsvakuumpumper en ekstremt høy og stabil pumpehastighet.


Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Standard News

Siste nytt