Busch trykk- og vakuumteknologi for fiskeoppdrett og fiskeforedling

Busch har i 50 år vært en ledende produsent av trykk- og vakuumutstyr. Fra alle former for fiskeoppdrett til foredling og pakking er Busch den ideelle partneren på områder der det trengs trykk eller vakuum.

Busch tilbyr en omfattende produktportefølje på alle områder innenfor fiskeoppdrett og fiskeforedling. Og hele tiden er vi opptatt av kostnadseffektive løsninger.

Ventilasjon for oppdrettskar
Ved hjelp av rotasjonsblåsere eller sidekanalsblåsere sikres pålitelig tilsetning av luft for oksygenanrikning. Hvilken av de to viftetypene som gir den mest økonomiske og best tilpassede løsningen for ditt oppdrettsanlegg, beregner vi oss frem til ut fra opplysninger om det nøyaktige behovet. I tillegg til valg av riktig blåsertype og blåserstørrelse tas det også hensyn til rørenes lengde og diameter og de lokale plassforholdene. Og hvis det blir spørsmål om sentralisering av trykkluftforsyningen, legger vi gjerne frem en lønnsomhets-analyse.

Gasstilsetning i oppdrettskar
Tilsetning av gasser som oksygen (O2), karbondioksid (CO2) eller nitrogen (N2) i oppdrettskarene kan utføres ved hjelp av de samme viftene som brukes til ventilasjon av oppdrettskarene. Tilsetningen kan også skje ved hjelp av en redundant vifteenhet. Også her må de lokale forholdene undersøkes grundig før det tas en beslutning.


Transport av levende fisk
Transport av levende fisk er særlig gunstig når det gjelder større fisk, ettersom fisken ikke kommer i berøring med de bevegelige delene på en mekanisk pumpe. Til denne prosessen tilbyr Busch væskeringvakuumpumper, som kan drives både med ferskvann og sjøvann, eller smørefrie klovakuumpumper og klokompressorer.

Fiskeforedling
Alt etter størrelsen på foredlingsbedriften og størrelsen og mengden på fisken som skal foredles, kan Busch tilby forskjellige tekniske løsninger som leverer vakuum til de ulike arbeidstrinnene. Enten det gjelder utsugning av innvoller, ryggrad, bein, skinn eller holding av fiskehalvdeler under filetering, rensing eller skjæring: Busch tilbyr optimalt tilpasset vakuumforsyning.

Pakking
Uansett hvordan det skal pakkes – med vakuum eller MAP, i pose eller form: Drøft saken med verdens ledende leverandør av vakuumpumper og -systemer til næringsmiddelindustrien. Enten du trenger en enkelt vakuumpumpe eller en sentralisert vakuumforsyning – vi finner den økonomisk beste løsningen for deg!

Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
fishfarming-segment-page-NO.jpg

Matchende produkter

Standard News

Siste nytt