Vakuumløsninger for alle varmebehandlingsprosesser

Busch-vakuumteknologi i varmeprosesser har en grunnleggende fordel: materialene som gjennomgår behandlingen reagerer ikke
på atmosfæriske gasser. Dette fører til enorme forbedringer i produktkvalitet og overflatefinish. Vakuumnivåene kan stilles inn nøyaktig innenfor behandlingssyklusen, noe som gjør det lettere
å kontrollere prosesser og reprodusere resultater. Det at høye vakuumnivåer garanteres gjør det mulig å kjøre mange prosesser
ved lavere temperaturer – en ekstra (og muligens betydelig) energisparing.
 

  • Nitrering/nitrokarbonisering
  • Avspenning 
  • Herding
  • Stålherding
  • Vakuumlodding

Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Økonomiske vakuumforsyninger for optimale materielle egenskaper

Med sitt omfattende nettverk bestående av 60 bedrifter og kontorer i 40 land er Busch tilstede overalt i verden hvor stål og andre materialer varmebehandles med vakuum. Både produsenter og brukere av varmebehandlingsutstyr kan dra nytte av vår kunnskap og lange erfaring som vakuumspesialister.

Busch tilbyr et stort utvalg av vakuumenheter som er egnet for lave til høye vakuumområder. Systemer er utformet for å gi den optimale løsningen for enhver prosess eller varmebehandlingskombinasjon. Vi leverer stort og smått – fra komplette enheter med kontrollsystemer til utskifting av eksisterende anleggsdeler.

Både tørrkjørende (uten væske) og klassiske (oljesmurt lamell) vakuumsystemer kan leveres, tilpasset prosesskrav og kundens preferanser.

Ovnsprodusenter og anleggsdesignere over hele verden stoler på Buschs vakuumteknologi, og setter pris på kompetent rådgivning og støtte som blir gitt når nye anlegg og prosesser utvikles. Eiere av varmebehandlingsanlegg drar nytte av systemets pålitelighet og Busch' omfattende servicenettverk, som støttes av kontorer over hele verden.


Uansett hva slags vakuumbehov du har, vil Busch tilby systemet som dekker dine tekniske og økonomiske krav best. Vi kan også anbefale en attraktiv vedlikeholdsplan fra vårt brede utvalg av servicetilbud.
 

Heat-Treatment-Processes.jpg

Fra serieprodukter til individuell vakuumløsning

Vakuumvarmebehandling er den mest økonomiske, pålitelige og reproduserbare måte å gi egenskaper til materialer og overflater på. Dette er et renere alternativ sammenlignet med inerte gassovner – et vakuum inneholder langt færre miljøgifter enn de beste gassene. Vakuumtilførsel er altså både en viktig del av varmebehandlingsprosesser og noe som indikerer kvaliteten til produktet. Her er et utvalg fra Buschs omfattende produktspekter:

Kombivakuumsystemer
Kombivakuumsystemer kan konstrueres med flere typer pumper, og inneholder alltid en forpumpe kombinert med en booster. Det finnes et stort antall kombinasjoner av pumpetyper og -størrelser, og dette gjør det mulig å tilpasse driftstrykk og gjennomløp til varmebehandlingsprosessen på en nøyaktig måte.

COBRA skruevakuumpumper
COBRA forpumper som brukes i kombivakuumsystemer gjør det mulig å produsere fine og høye vakuumnivåer uten væsker. COBRA skruevakuumpumper utfører komprimering i ett enkelt trinn, fungerer kontaktfritt og er tørrkjørende. Pumpene brukes sammen med Puma eller Panda vakuumboostere og utgjør den ideelle kombinasjonen for selv de mest krevende varmebehandlingsprosessene.


R 5 roterende lamellvakuumpumper
R 5 roterende lamellvakuumpumper har en robust og utprøvd oljesmurt utforming og kan brukes som forpumper. De er luftkjølte og tilgjengelige i en rekke størrelser. De kan kombineres med Puma eller Panda vakuumboostere og er ideelle for alle finvakuumapplikasjoner.

Rangu diffusjonsvakuumpumper
Rangu diffusjonspumper leverer topp ytelse for høyvakuumapplikasjoner. De har en innovativ flertrinns jetdesign, og er ideelle for storstilte varmebehandlingsprosesser der det er nødvendig å oppnå høye vakuumnivåer på kortest mulig tid. Rangu diffusjonspumper fungerer best i et kombisystem som genererer nødvendig grovt vakuum.

Turbo turbomolekylære vakuumpumper
Turbo vakuumpumper ble utviklet spesielt for industrielle høyvakuumapplikasjoner ved opptil 1·10-10 hPa (mbar). De brukes når høye pumpehastigheter kreves, og i tilfeller der gassene som evakueres ikke kan inneholde driftsstoffer.

Standard News

Siste nytt