5ElementsOfEfficiency-Campaign-Icon.svg
5 Elements of Efficiency

Design, varmegjenvinning, styring, sentralisering, kompetanse – disse fem elementene bestemmer effektiviteten til enhver vakuumprosess.

Hold øye med alle elementene:

En holistisk tilnærming til vakuumeffektivitet

Optimalisering av effektiviteten til vakuumapplikasjoner kan gi betydelige kostnadsbesparelser. Det er verdt å analysere vakuumgenereringen i all sin kompleksitet.

Valg av riktige vakuumpumper og -komponenter for en vakuumapplikasjon er viktig, men det er ikke den eneste faktoren som bestemmer effektiviteten. Selv den beste teknologien kan ikke oppnå sitt virkelige potensiale hvis den ikke samvirker perfekt med prosessen. Dimensjonering i henhold til prosesskravene er avgjørende. Valg av vakuumkomponenter bør derfor alltid styres av de enkelte prosesskravene, aldri ved bare å sammenligne ytelsesdataene for de individuelle komponentene.


Det finnes ingen effektiv «plug and play»-løsning for vakuumprosesser uten først å vurdere alle prosessbetingelsene. Videre kan moderne teknologi som arbeider på høyeste energieffektivitetsnivå aldri levere sitt fulle potensiale hvis den ikke er skreddersydd for prosessen. Å oppnå optimal produksjon, stabile prosesser og høy tilgjengelighet, i tillegg til størst mulig grad av økonomisk effektivitet, krever grundig vurdering av mange elementer.

Konseptet Busch 5E tar hensyn til alle disse elementene. 5E står for de fem hovedelementene som bestemmer effektiviteten av vakuumprosesser: Design, varmegjenvinning, styring, sentralisering og kompetanse.

Design

Ledende innenfor ytelse og effektivitet ved kontinuerlig utvikling

Vakuumpumpenes design og kvalitet er avgjørende for ytelse, effektivitet og totale levetidskostnader.

Det er mange metoder for å generere vakuum. Men ofte er det kun ett driftsprinsipp som leverer den størst mulige effektiviteten for en spesifikk applikasjon. Konfigureringen av det valgte prinsippet er avgjørende for effektivitetsfaktoren. Effektiv vakuumforsyning starter med konstruksjonen av hovedkomponenten – vakuumpumpen. Metoden for hvordan vakuumet genereres, utformingen av strømningsbanene, temperaturfordeling, forholdene i kompressorkamrene inne i vakuumpumpen – alle disse faktorene spiller en avgjørende rolle.

Vårt globale forsknings- og utviklingsteam arbeider kontinuerlig for å optimere kjente teknologier og utvikle nye produkter for å gjøre vakuumgenerering mer effektiv og for å tilby et omfattende produktutvalg. Erfaring fra tusenvis av installasjoner over hele verden og det nære samarbeidet med kundene bidrar direkte til utvikling og forbedring av Busch vakuumpumper.


Campaign_5_Elements_of_Efficiency_Design.png

Varmegjenvinning

Effektivitet gjennom optimal bruk av eksosvarme

Under drift omdanner vakuumpumper kinetisk energi til varmeenergi. Varmegjenvinningssystemer kan utnytte denne energien.

Selv de mest effektive vakuumpumper genererer varme under drift, og denne slippes vanligvis ut i omgivelsene. I stedet for at denne energien går tapt ved å bare fjerne eksosvarmen, kan den forbrukte energien i stor grad gjenvinnes for gjenbruk på andre områder i selskapet. For eksempel til oppvarming av varmtvann eller varme i lokaler eller bygninger. Som en generell regel kan man si at 50 til 70 % av motorens energiforbruk gjenvinnes.

I tillegg til å gå til spille, har varmeenergien som avgis av vakuumpumper en stor innvirkning på omgivelsestemperaturen i produksjonsområdet. I rom med luftkjøling må denne varmen fjernes av luftkjølingssystemet, noe som fører til et høyere energiforbruk og følgelig til høyere energikostnader.

Bruk av varmevekslere i vakuumgenereringsprosesser gir dermed reduksjon av det totale energiforbruket og av CO2-utslippene, og har derfor en positiv innvirkning ikke bare på miljøet, men også på energikostnadene.


Campaign_5_Elements_of_Efficiency_Heat_Recovery.png

Styring

Intelligente vakuumstyringssystemer for effektiv drift

Styring av vakuumsystemer som er perfekt tilpasset produksjonen sikrer optimal prosesstabilitet og -ytelse.

Hver vakuumapplikasjon har sine egne spesifikke karakteristikker. Vakuumbehovet varierer ofte innenfor ulike produksjonsprosesser. Ideelt skal vakuumforsyningen synkroniseres med behovet, noe som sparer driftskostnader. Å ganske enkelt slå vakuumpumper på og av i henhold til produksjonssyklusen, er ikke en god løsning. Det skyldes at drift av vakuumpumper ved maksimum effektivitet og det å møte vakuumbehovet i produksjonssyklusen er to svært forskjellige ting. Å spare på den ene siden av ligningen, kan føre til tap på den andre. Et styresystem er løsningen, som balanserer prosesseffektivitet og vakuumeffektivitet.


Campaign_5_Elements_of_Efficiency_Control.png

Sentralisering

Den sentraliserte tilnærmingen til maksimal effektivitet

En sentral vakuumforsyning gir mulighet til å redusere driftskostnadene og å øke energieffektiviteten.

Der det brukes mage individuelle vakuumpumper, kan sentraliseringen av vakuumforsyningen gi fordeler i forbindelse med effektivitet, prosess-stabilitet og tilgjengelighet. En enkelt vakuumpumpe installert direkte på brukerstedet er alltid i drift når prosessen går, selv om behovet for vakuum er lavt eller ikke-eksisterende. I et sentralisert vakuumsystem fordeles arbeidslasten derimot over flere vakuumpumper.


Campaign_5_Elements_of_Efficiency_Centralization.png

Kompetanse

Erfaring som gir effektivitet til dine prosesser

Effektiv drift av vakuumprosesser krever erfaring i samspillet mellom alle prosesskomponentene.

Vakuumpumper og -systemer er hovedkomponentene i mange produksjonsprosesser. Tilgjengelighet, pålitelighet og effektiv drift er derfor faktorer som må evalueres ved enhver tilnærming til økt effektivitet og dermed reduserte driftskostnader. En effektiv vakuumforsyning kan kun garanteres ved å forstå samspillet mellom hver enkelt prosesskomponent. Busch har mer enn 50 års erfaring i design, produksjon og drift av vakuumpumper og -systemer. Spesialiserte Busch-ingeniører over hele verden hjelper våre kunder ved å analysere deres spesifikke prosessbehov, og foreslår en løsning som tar hensyn til alle faktorer. Dette garanterer høyeste grad av effektivitet ved vakuumgenerering.


Campaign_5_Elements_of_Efficiency_Competence.png

Standard News

Topic News
 • Klar for Industri 4.0: Selvregulerende vakuumpumpe bidrar til å spare energi
  Som en storskala-leverandør produserer EG Fleischwarenfabrik Dieter Hein GmbH & Co. KG et bredt utvalg av kjøtt- og pølsespesialiteter for kunder over hele Europa og USA.
 • Klar for Industri 4.0: Ny roterende lamellvakuumpumpe med trykkregulering
  Med den nye R 5 PLUS introduserer Busch en banebrytende vakuumpumpe spesielt tilpasset emballering av mat. Den kan kjøres med trykkregulering eller ved en konstant hastighet, noe som gjør den...
 • Ny vakuummåleteknologi
  Den nøyaktige overholdelse av trykk eller trykkkurver i vakuumassisterte prosesser er en viktig parameter for å sikre optimal effektivitet og den beste produktkvaliteten. Busch Vakuumpumper og...
 • Slangeekstrudering med tørrvakuumteknologi
  Produksjon av undersjøiske kabler er kjernekompetansen til det tyske selskapet Norddeutsche Seekabelwerke, som tilhører moderselskapet General Cable. Isolasjonslag og gelcoat rundt kabeltrådene er...
 • Premium Gorgonzola pakket med pålitelig vakuumteknologi
  Produksjonen av Gorgonzola, den tradisjonelle blåmuggosten fra Nord-Italia, er kjernekompetansen til firmaet IGOR srl. Eierne er Leonardi-familien, som har produsert Gorgonzola i tre generasjoner...