Vakuumberatung-Icon.svg
Vakuumkonsulentservice

for vakuumpumper, systemer, kompressorer og vifter

Vakuumberatung-Icon-hell.svg

Vakuumkonsulentservice

for vakuumpumper, systemer, kompressorer og vifter

Forbedre ytelsen til ditt vakuumsystem.

Vakuumsystemer påvirkes av økende etterspørsel etter ledig kapasitet på produksjonsanlegg, stigende strømpriser og økende vedlikeholds- og reparasjonskostnader. Mange vakuumsystemer er ikke optimert for å oppfylle disse kravene. Vakuumanlegg som ikke er fullt integrert med systemet for øvrig, kan for eksempel binde opp investeringer, øke strømkostnadene unødvendig eller ikke klare å absorbere spenningstopper på en pålitelig måte.

Selv mindre endringer i produksjonsprosessen kan resultere i permanent ineffektive driftsforhold, større slitasje eller økt energiforbruk i vakuumsystemet. Forbedre ytelsen til ditt vakuumsystem.

Gjennom vår vakuumkonsulentservice gir vi anleggsoperatører muligheten til å sikre at vakuumanleggene deres opererer på en effektiv måte, fra individuelle pumper til hele vakuumsystemer,
selv i endrede produksjonsforhold.

Gjennom en enkeltstående eller periodisk revisjon av alle vakuumanlegg og systemkomponenter i kombinasjon med
de andre komponentene i produksjonsanlegget, er vi i stand
til å identifisere potensiale for optimering og levere strategier
for eliminering av defekter.

Hundrevis av bedrifter bruker regelmessig Busch-vakuumrevisjoner for å oppnå mest mulig økonomisk drift i vakuumanleggene og -systemene.


Vacuum Consultancy Keyvisual

Service i detaljer

Vi avtaler en dag der en av våre vakuumspesialister besøker deg for
å gå gjennom alle relevante systemer.

Under besøket vil alle systemparametre bli analysert og dokumentert
i detaljer på grunnlag av kundespesifikke nøkkelparametere for ytelse. Noen potensielle forbedringer kan identifiseres og beskrives som ledd i denne prosessen.

Ytterligere potensiale for forbedringer vil bli fastsatt under en påfølgende analyse av systemparametrene, sammenlignet
med andre Busch-vakuumsystemer som er i bruk. Til dette
formålet sammenligner vi data fra tusenvis av vakuumsystemer
som er installert over hele verden.


Service vi leverer

  • Gjennomgang av levetidskostnader for bruk og krav
  • Ekspertråd
  • Strømbesparelser
  • Skriftlig revisjonsrapport med de målte verdiene og beregnede nøkkeltallene så vel som anbefalinger for systemoptimering
  • Økt produktivitet
  • Beskyttelse av pumpen
  • Støyreduksjon
  • Lekkasjedeteksjon
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
Servicetelefon
+47 64 98 98 48 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
Servicetelefon
+47 64 98 98 48 Kontakt oss

Standard News

Siste nytt