Decontamination-Service-Icon.svg
Dekontaminering - I henhold til helse- og sikkerhetsstandarder

av vakuumpumper og -systemer

Dekontaminering

av vakuumpumper og -systemer

Sikkerhet prioriteres når det gjelder håndtering av toksiske eller etsende stoffer.

I tillegg til utvalget av standard vedlikeholdsprodukter, tilbyr vi
en profesjonell dekontamineringsservice for dekontaminering
av vakuumpumper og -systemer som brukes i prosesser som
involverer toksiske eller etsende stoffer.

Som ledd i vårt globale servicenettverk, driver vi dekontamineringsenheter på utvalgte sentrale steder, som er spesielt designet for å håndtere toksiske og etsende stoffer. Disse anleggene gir høyteknologiske sikkerhetsfunksjoner og kontinuerlig opplæring av personale. Alle anlegg har de nødvendige lisensene fra alle relevante myndigheter og våre kunder er alltid velkommen på besøk.

Dekontamineringsarbeid utføres alltid ved anlegget vårt.
Vi dokumenterer alle trinn i dekontamineringsprosessen,
og lar dem bli sporet tilbake om nødvendig.

Vi kan dekontaminere alle vakuumpumper og -systemer som en
del av reparasjonsordrer og generelle overhalinger som utføres
på fabrikken. Vi kan også gjerne utføre dette arbeidet
uavhengig.


Service i detaljer

Du vil først få et tilbud fra oss, basert på typen farlig stoff som produktet er kommet i kontakt med,så vel som type og størrelse
på vakuumpumpen eller -systemet.

Vi tilbyr en innsamlings- og returservice for produktet ditt i henhold
til gjeldende lovgivning, forutsatt at alle relevante dokumenter er utstedt på forhånd.

Vi vil utføre alle dekontamineringsprosedyrer, tilpasset dine behov.

Vi kan også dekontaminere hele systemer på forespørsel.
 

Declaration of Contamination

 


Fordelene i et øyekast

  • Fjerning av avfall
  • Sikker, høyteknologisk dekontaminering med relevant dokumentasjon
  • Hurtiglevering
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
Servicetelefon
+47 64 98 98 48 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
Servicetelefon
+47 64 98 98 48 Kontakt oss

Standard News

Siste nytt