Utprøvd teknologi, utprøvd design -
finn løsningen som er best for deg

ZEBRA RH – for industri- og forskningsapplikasjoner i medium vakuumområder

Zebra to-trinns lamellvakuumpumper er designet for å oppfylle kravene i en lang rekke bruksområder, alt fra forskningslaboratorier til produksjonslinjer i industrien.

Robusthet og driftssikkerhet er Zebra lamellvakuumpumpenes kjerneegenskaper. Dette er bare noen av årsakene til at den velprøvde lamellteknologien fra Busch lenge har vært etablert som bransjestandard.

Hver dag er millioner av lamellvakuumpumper fra Busch i drift i industrien.
 

Fordelene for deg:

 • Effektiv
 • Pålitelig: robust konstruksjon, velprøvd teknologi, pålitelig drift
 • Høy ytelse: stabil pumpekapasitet også i det lave trykkområdet
 • Stillegående: støynivå ≤ 60 dB(A) ved 50 Hz
 • Enkelt vedlikehold

Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Tilbehør og reservedeler

Optimal ytelse og pålitelighet

 1. Innløpsfilter med klemme
 2. Gassballastventil
 3. Oljereturledning
 4. Oljetåkeseparator
 • Vakuumpumpeoljer
 • Filterelementer
 • Vedlikeholdssett


Produktoversikt

ZEBRA RH Series Type

Bruksområder

Den pålitelige løsningen for krevende applikasjoner i industri og forskning

Elektronmikroskopi
Et elektronmikroskop er i stand til å håndtere langt høyere forstørrelser enn et lysmikroskop, noe som gjør det mulig å observere mindre detaljer i høy oppløsning. Zebra RH, i kombinasjon med en turbomolekylær vakuumpumpe, er den ideelle vakuumgeneratoren for denne applikasjonen og brukes ofte i skanningelektronmikroskop (SEM) og transmisjonselektronmikroskop (TEM).

Massespektroskopi
I massespektrometre garanterer vakuum at ioner som når detektoren, ikke avledes av kollisjoner med oksygenmolekyler. Zebra RH lamellvakuumpumper sikrer svært nøyaktige analyseresultater her.

Lekkasjedeteksjon
Helium brukes vanligvis for å oppdage lekkasjevolum i en vakuuminstallasjon. Zebra RH kan installeres i helium-massespektrometre for å støtte en turbomolekylær vakuumpumpe.

Hanskerom
Hanskerom gir et isolert arbeidsmiljø for manipulering av kontaminasjonsfølsomme materialer. Zebra-serien er det beste valget for pålitelig opprettholdelse av et luftfritt arbeidssted.

Energilagring med svinghjul (FES)
FES-systemer brukes ofte til lagring av energi, regulering av kraftforsyning og for å beskytte sykehus, produksjonsanlegg, datasentre osv. mot strømbrudd. De består av en rotor inne i et vakuumkammer for å redusere friksjon til et minimum. Zebra vakuumpumper brukes typisk for å opprettholde vakuumnivået i kammeret, og forbedrer dermed effektiviteten og forlenger systemets levetid.


Tynnfilmdeponering
Vakuum spiller en nøkkelrolle for mange overflatebehandlingsprosesser, og oppretter spesifikke atmosfæriske forhold for å forbedre overflater og komponentegenskaper. Zebra RH er den perfekte løsningen, enten det gjelder små sputter-coatere eller større deponeringsinstallasjoner. De er de foretrukne vakuumgeneratorene for fysisk dampdeponering (PVD) og kjemisk dampdeponering (CVD).

Vakuumtørking
Vakuumtørking brukes for rask tørking av ømtålige materialer ved lave temperaturer og uten termiske skader. Væsken i de prosesserte materialene fordampes ved hjelp av trykkreduksjon og utvinnes som damp. For tørking av lett bedervelige eller verdifulle produkter bruker biovitenskapelige laboratorier og næringsmiddelindustrien frysetørking eller lyofilisering. Den høye damptoleransen til Zebra vakuumpumpene gjør at de passer perfekt for tørkeprosesser

Varmebehandling
Vakuumovner kan varme metaller til ekstremt høye temperaturer og utføre varmebehandlingsprosesser uten kontaminasjon. Dette fører til enorme forbedringer i produktkvalitet og overflatefinish. Vakuumsystemer med Zebra RH lamellvakuumpumper som forpumper gir perfekt og effektiv vakuumgenerering for slike prosesser.

og mye mer!


Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Fant du ikke et passende produkt?

Standard News

Siste nytt