Utprøvd teknologi, utprøvd design -
finn løsningen som er best for deg

TYR WT – Vakuum og overtrykk for industrielle bruksområder

Tyr WT blåsere ble utviklet av Busch som moderne vakuum- og overtrykksgeneratorer med høy ytelse. De har etablert nye standarder for støynivåer, kompakthet og effektivitet.

Den robuste konstruksjonen og fremragende produksjonskvaliteten til Tyr WT rotasjonsblåsere sikrer enestående pålitelighet og holdbarhet. Konstante trykkforskjeller garanteres for både vakuum- og overtrykksanvendelser ved middels og høye pumpehastigheter.
 

Dine fordeler med et raskt blikk:

 • Stillegående: Takket være et nyskapende akustisk lydempingskonsept
 • Kompakt: Minimalt fotavtrykk, plassbesparende
 • Effektiv: Lavt energiforbruk, minimale driftskostnader, minimalt vedlikehold
 • Pålitelig: Robust konstruksjon, pålitelig drift
 • Fleksibel: Anvendelig i mange bruksområder
 

Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Tilbehør og reservedeler

Optimum Performance and Reliability

 1. Oljefylleenhet
 2. Temperaturovervåking
 3. Kileremdeksel for versjoner med lyddempningskabinett
 4. Resonans pulsasjonsdemper
 • Flammefanger
 • Tilbakeslagsventil
 • Vakuumreguleringsventil (for vakuumversjonen)
 • Fleksible kompensatorer i gummi og rustfritt stål
 • Elektronisk filterovervåking
 • Nikkelbelegg av trinn
 • Sett for korrosjonsbeskyttelse
 • Avlastningsventil for avlastet start (stjerne – trekant)
 • Høyeffektivt filter for medier med forhøyet støvinnhold (for vakuumversjonen)
 • Turtallsregulering


Designmuligheter

TYR WT

Selv i standardversjonen tilbyr Tyr WT blåsere en høy grad av fleksibilitet. Kileremdrevet og turtallsreguleringen, sammen med valg av optimal motor for den nødvendige ytelsen, gjør at Tyr WT blåsere kan konfigureres for enhver anvendelse. Videre kan spesialmotorer leveres i tilfeller der det er nødvendig.

C4 korrosjonsbeskyttet versjon
Et spesielt lyddempningskabinett med spesial lakk er tilgjengelig for utendørs bruk.

Korrosjonshemmende belegg for kompresjonstrinnet
Et valgfritt korrosjonshemmende belegg for kompresjonstrinnet gir optimal beskyttelse ved håndtering av aggressive stoffer.


Vannkjøling
Vannkjølingssystemet bidrar til å opprettholde lave lagertemperaturer og reduserer oljetemperaturen i girkassen når innløpsgassen er varm, noe som forbedrer oljens smøreegenskaper.

Lyddempningskabinett
Det valgfrie lyddempningskabinettet reduserer støynivået med 10 til 20 dB(A) ekstra.

Pulsasjonsdemper uten absorpsjonsmateriale
En pulsasjonsdemper uten absorpsjonsmateriale er tilgjengelig for anvendelser hvor man må unngå risikoen for at partikler fra absorpsjonsmateriale kommer inn i prosessen.


Produktoversikt

TYR WT Series Type

Bruksområder

The Robust and Flexible Solution for Demanding Applications

Avløpsrensing
Tyr WT blåsere kan installeres som standardenheter i kloakkrenseanlegg hvor trykkluft er nødvendig. De egner seg utmerket til biologisk rensing av avløpsvann i luftetanker: Pålitelig luftinjeksjon tilveiebringer en rikelig tilførsel av oppløst oksygen til bakteriene som sørger for effektiv fjerning av organisk materiale og fullstendig nitrifikasjon. Den maksimale injeksjonsdybden er en vannsøyle på 10 meter. Tyr WT rotasjonsblåsere sikrer effektiv separasjon av tunge mineralpartikler samt oljer og fett i sandfang ved å skape turbulens. Lette stoffer under partisjonen flyter opp til overflaten, mens de tyngre synker ned som sediment.
 

Pneumatisk transport
Pneumatisk transport med vakuum eller overtrykk er en effektiv metode for massegodstransport. Den brukes særlig for transport av dyrefôr og byggematerialer, og for å transportere granulat, pulver og andre fritt flytende materialer fra A til B via rør med vakuum eller overtrykk i kjemikalie- og plastbehandlingsanlegg. Det nødvendige vakuumet eller overtrykket kan leveres av Tyr WT blåsere, og gir pålitelig transport ved konsekvent høye pumpehastigheter og uten skade på materialet som transporteres. Fordi Tyr WT blåsere ikke krever driftsvæsker i kompresjonskammeret, garanteres man ren transportluft.


Fiskeoppdrett og -foredling
Tyr WT blåsere egner seg for et bredt spekter av anvendelser innen fiskeoppdrett og fiskeforedling. De brukes til lufting av klekketanker for å sikre tilstrekkelig tilførsel av oppløst oksygen. I fiskeindustrien leverer Tyr WT blåsere vakuum for å trekke ut bi-produkter, og for å holde fast fiskedeler under fileteringsprosessen. Andre bruksområder i denne sektoren omfatter lufting av biologiske filter og pneumatiske fiskefôringssystemer.


Våt avfallshåndtering
Kjøkkenavfall og matrester fra kantiner i cateringselskaper, på sykehus, universiteter og cruiseskip, hentes av avfallssystemer for vått avfall og overføres til tanker. Derfra sendes avfallet til deponering eller gjenvinning. Tyr WT blåsere er ideelle vakuumgeneratorer for transport av denne typen avfall ved hjelp av luftstrøm, ettersom de leverer høye volumstrømmer over lange avstander og kan transportere store mengder avfall uten problemer.
 

Sentrale vakuum- og overtrykkssystemer
Tyr WT blåsere kan kombineres for å skape sentrale vakuum- og overtrykkssystemer, for eksempel når det trengs svært høye volumstrømmer. Maskinene på hele produksjonsstedet kan forsynes av sentralsystemer av denne typen, for eksempel for vakuumhold på mange ulike arbeidsstasjoner og for termoforming. Sentrale vakuum- og overtrykkssystemer oppnår ytterligere energibesparelser, ettersom styringen justere kapasiteten etter behovet automatisk: Kun det antallet blåsere/vakuumpumper som kreves av prosessen er i drift til enhver tid.

... og mye mer!


Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Fant du ikke et passende produkt?

Standard News

Topic News
 • Aqua Nor 2019 - Vakuumløsninger for akvakulturnæringen
  På Aqua Nor 2019 presenterte vi våre vakuumløsninger tilpasset flere applikasjoner innen akvakulturnæringen, med hovedfokus på vakuumtransport av dødfisk.
 • Pålitelig og effektiv biofiltrering med Tyr i norsk fiskeoppdrett
  RAS-anlegget på hos Osland Havbruk ble utviklet og realisert av en av Norges ledende leverandører innen gjenvinning av produksjonsvann. Anlegget er delt inn i områdene yngel og smolt. Begge...
 • Energisparende oksygenering av luftetanker
  I kommunale renseanlegg for avløpsvann vil aerob biologisk rensing av avløpsvann som regel finne sted i en luftetank eller luftekanal etter den primære sedimentasjonstanken. Avløpsvannet luftes med...

Standard News

Siste nytt