Personvern

Oppdatert: 20. oktober 2019

Takk for at du har besøkt vårt nettsted og vist interesse for vårt selskap og våre produkter. Denne teksten inneholder informasjon om innsamling av personopplysninger under besøk på nettstedet vårt  www.buschvacuum.com.

Hvis du befinner deg utenfor EU, finner du den globale personvernerklæringen her.

Personvernerklæring

Grunnleggende informasjon

 1. Du kan skrive ut eller lagre dette dokumentet ved å bruke standardfunksjonene i nettleseren din (vanligvis ved å klikke på "Fil" > "Lagre som") eller nettstedets integrerte utskriftsfunksjon.
 2. Hvis vi inngår avtaler med leverandører for enkeltfunksjoner på nettstedet vårt, eller ønsker å bruke opplysningene dine til markedsføringsformål, informerer vi deg detaljert om disse prosedyrene under. Dette gjelder også de fastsatte kriteriene for lagringsperioden.
 3. Så lenge ingenting annet blir nevnt i de etterfølgende avsnittene, ligger det juridiske grunnlaget for å behandle personopplysninger i at behandlingen er nødvendig for å kunne levere funksjonene du ber om på dette nettstedet (artikkel 6(1)(b) i Personvernforordningen, GDPR).

Databehandlingsansvarlig/personvernombud

 1. Databehandlingsansvarlig iht. artikkel 4(7) i GDPR er

  Busch Dienste GmbH
  Schauinslandstrasse 1
  D-79689 Maulburg

  heretter omtalt som "Busch", "vi" eller "oss".

  Mer informasjon finner du i vårt impressum.
 2. Du kan kontakte personvernombudet hos Busch på følgende måte: dpo@buschvacuum.com eller ved å bruke vår postadresse og merke brevet med "Til  personvernombudet".
   

Kategorier av behandlede opplysninger og datasubjekter

 1. Kategori av behandlede opplysninger
  • Stamopplysninger (f.eks. stamopplysninger for kunder, så som navn og adresser)
  • Kontaktopplysninger (f.eks. e-postadresse, telefonnumre)
  • Innholdsrelaterte data (f.eks. innlagt tekst, bilder, videoer)
  • Kontraktsmessige opplysninger (f.eks. formålet med en kontrakt, vilkår, kundekategori)
  • Betalingsinformasjon (f.eks. bankinformasjon, betalingshistorikk)
  • Bruksdata (f.eks. besøkte sider, innholdsrelaterte interesser, tidspunkter for tilgang)
  • Meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser)
 2. Kategorier av datasubjekter
  • Besøkende og brukere av nettstedet og annen tilstedeværelse på nettet
  • Kunder, potensielle kunder og forretningspartnere
  • Abonnenter på nyhetsbrev og direkte markedsføring innenfor eksisterende kundeforhold
    

I det følgende beskrives disse datasubjektene samlet som "brukere".
 

Formålet med databehandling

Vi bruker dine personopplysninger

 • Til å gjøre vårt nettsted og vår tilstedeværelse på nettet tilgjengelig, inklusive funksjoner og innhold.
 • Til å opprette og administrere din personlige kundekonto.
 • Til å identifisere deg som kontrahent.
 • Til å behandle din netthandel hos oss. Dette inkluderer dine kjøpsordre og returnerte kjøp via vår nettbutikk, betalingsbehandling, varslinger om leveringsstatus og eventuelle leveringsproblemer. I tillegg kan personopplysningene dine bli brukt til å behandle klager eller håndtere saker i forbindelse med dine garantirettigheter ved eventuelle defekter.
 • Til å respondere på kontaktforespørsler og til å kommunisere med brukere.
 • Til å sikre, håndheve, utøve eller forsvare oss mot eventuelle juridiske krav og juridiske tvister, og for å avdekke, undersøke og forhindre kriminell aktivitet.
 • Til å implementere sikkerhetstiltak.
 • Til å måle vår utbredelse.
 • Til å ta i bruk strategier for direktemarkedsføring, f.eks. i form av nyhetsbrev via e-post eller annonser i posten.
 • Til å utføre tilfredshetsundersøkelser i forbindelse med produktene og tjenestene våre, og til å analysere resultatene av dem.
   

Klargjøring av nettstedet og loggfilene

 1. Når nettstedet vårt kun brukes til informasjonsformål (dvs. uten at du registrerer deg eller på annen måte gir oss informasjon), samler vi kun inn de personopplysningene som nettleseren din automatisk overfører til serveren vår. Når du går til nettstedet vårt, samler vi inn følgende opplysninger som er teknisk nødvendig for at vi skal kunne vise deg nettstedet og garantere at det er stabilt og sikkert (det juridiske grunnlaget for dette er artikkel 6(1)(f) i GDPR):
  1. IP-adresse
  2. Dato og klokkeslett for forespørselen
  3. Tidsforskjellen i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
  4. Innholdet i forespørselen (spesifikk side)
  5. Tilgangsstatus/HTTP-statuskode
  6. Datavolum som overføres i hvert tilfelle
  7. Nettstedet som forespørselen er mottatt fra
  8. Navn på nettleseren
  9. Operativsystem med grensesnitt
  10. Nettleserspråk og -versjon.
 2. Brukernes IP-adresser blir slettet eller anonymisert etter bruk. I tilfelle anonymisering blir IP-adressene endret slik at individuell informasjon om personlige eller materielle forhold ikke lenger kan tildeles en identifiserbar fysisk person, eller slik at å identifisere dette med en fysisk person vil medføre uforholdsmessig mye tid, kostnader og personell.

Informasjonskapsler

Bruk av nettbutikken

 1. Hvis du ønsker å bestille noe i nettbutikken vår, vil du bli påkrevd å oppgi personopplysningene vi trenger for å behandle bestillingen din slik at kontrakten kan bli fullbyrdet. Du vil bli påkrevd å registrere deg for å kunne gjøre dette. Informasjonen som er påkrevd for dette, finner du i skjemaet på nettet. Informasjonen som er obligatorisk for å behandle kontrakter er merket separat, annen informasjon er frivillig. Etter å ha blitt kontrollert, blir kontoen (kundepålogging) aktivert. Vi behandler opplysningene du har oppgitt, for å kunne utføre bestillingen din. For å gjøre dette må vi overføre betalingsinformasjonen din til bankene våre. Det juridiske grunnlaget for dette er artikkel 6(1)(b) i GDPR.
 2. Vi kan også behandle informasjonen du har oppgitt for å kunne informere deg om flere interessante produkter fra utvalget vårt, eller for å sende deg e-poster med teknisk informasjon. Det juridiske grunnlaget for dette er artikkel 6(1)(f) i GDPR.
 3. Bestemmelser innenfor handels- og skatterett krever at vi lagrer din adresse, betalings- og bestillingsinformasjon i en periode på ti år. Etter at den lovbestemte begrensningsperioden har utløpt, innskrenker vi imidlertid behandlingen, noe som betyr at opplysningene dine kun brukes i samsvar med de lovbestemte oppbevaringspliktene.

  Behandlingsprosessen krypteres med TLS-teknologi for å forhindre at tredjeparter får uautorisert tilgang til personopplysningene dine.

Nyhetsbrev, direktemarkedsføring

 1. Abonnement på nyhetsbrev
  1. For å kunne sende nyhetsbrev ber vi deg om uttrykkelig samtykke og godkjenning med hensyn til denne personvernerklæringen. Etter å ha samtykket kan du abonnere på nyhetsbrevet, hvor vi informerer deg om gjeldende tilbud fra vareutvalget. I denne prosessen samler vi inn følgende opplysninger:
   • E-postadressen din
   • Land
   • Språk
  2. Vi bruker dobbel påmeldingsprosedyre ved registrering for nyhetsbrev. Dette betyr at etter registreringen sender vi en e-post til adressen som er oppgitt, og ber om bekreftelse på at du ønsker å motta nyhetsbrevet. Hvis du ikke bekrefter registreringen, blir informasjonen din blokkert, og slettet etter én måned. I tillegg lagrer vi adressene som er brukt i hvert tilfelle, og tidspunktene for registrering og bekreftelse. Formålet med denne prosedyren er å verifisere registreringen og, når det er relevant, kunne oppklare mulig misbruk av personopplysningene dine.
  3. Etter at du har bekreftet, lagrer vi e-postadressen din slik at vi kan sende deg nyhetsbrevet. Det juridiske grunnlaget for dette er artikkel 6(1)(a) i GDPR.
  4. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til å motta nyhetsbrevet, og melde deg av nyhetsbrevet. Du kan trekke tilbake samtykket ved å sende en e-post til newsletter@news.buschvacuum.com eller ved å sende en melding til kontaktinformasjonen oppgitt i impressumet.
  5. Personopplysningene dine blir slettet. E-postadressen din lagres av tekniske grunner, slik at du framover ikke skal motta flere nyhetsbrev fra oss.
 2. Sending av nyhetsbrev etter kjøp av et produkt
  1. Hvis du har kjøpt produkter fra nettbutikken vår, vil vi sende deg nyhetsbrevet vårt selv om du ikke tidligere har tegnet abonnement på nyhetsbrevet. I dette tilfellet vil nyhetsbrevet bli sendt til e-postadressen brukeren oppga for kjøpet. Disse nyhetsbrevene brukes til å annonsere lignende produkter som det du kjøpte i nettbutikken vår, og til å utføre spørreundersøkelser om kundetilfredshet. For disse personliggjorte produktanbefalingene velger vi produkter i tråd med juridiske krav basert på din tidligere kjøpserfaring og interesseområder, som vi identifiserer på bakgrunn av interesser, preferanser og produktrelaterte interesser som du har delt med oss.
  2. E-postadressen din lagres i adressedatabasen for nyhetsbrevet vårt til dette formålet. For å bekrefte legitimiteten til nyhetsbrevet vårt lagrer vi også IP-adressen du brukte til kjøpet samt tidspunktet for kjøpet.
  3. Det juridiske grunnlaget for de ovennevnte behandlingsprosedyrene i tilknytning til utsending av nyhetsbrevet etter et kjøp er artikkel 6(1)(f) i GDPR. Vår legitime interesse i behandlingen av opplysningene er direkte markedsføring av produktene våre til kundene og deres interesse i tilbud og kampanjer.
  4. Du kan når som helst frasi deg å motta nyhetsbrevet. Du kan trekke tilbake samtykket ved å klikke på lenken som oppgis i hver nyhetsbrev-e-post, eller ved å sende en melding til kontaktopplysningene som er oppgitt øverst i denne personvernerklæringen.
 3. Nyhetsbrevsporing
  1. Merk at vi vurderer brukeratferden din når vi sender nyhetsbrevet. For denne vurderingen inneholder de sendte e-postene skjulte sporingsbilder og/eller sporingspiksler som er bildefiler på én piksel lagret på nettstedet vårt. For å utføre vurderingen kobler vi dataene oppført under avsnittet Klargjøring av nettstedet og loggfilene i denne personvernerklæringen, og sporingsbildene, med din e-postadresse og individuelle ID.
  2. Alle lenker i nyhetsbrevet inneholder også denne ID-en. Ved å bruke dataene som samles inn i denne prosessen, oppretter vi en brukerprofil slik at nyhetsbrevet kan bli bedre tilpasset interessene til kundene våre. Når vi gjør dette, registrerer vi når du leser nyhetsbrevet vårt og hvilke lenker du klikker på i nyhetsbrevet, og bruker resultatene til å utlede dine personlige interesser. Under visse omstendigheter kobler vi disse dataene mot dine aktiviteter på nettstedet vårt.
  3. Det juridiske grunnlaget for sporingsprosessene beskrevet ovenfor, er ditt samtykke i henhold til artikkel 6(1)(a) i GDPR, gitt at du har tegnet abonnement på vårt nyhetsbrev.
  4. Hvis nyhetsbrevet sendes etter et kjøp uten at du har registrert deg separat for nyhetsbrevet og uttrykt ditt samtykke, er det juridiske grunnlaget for de ovennevnte sporingsprosessene artikkel 6(1)(f) GDPR. Vår legitime interesse i behandlingen av opplysninger for sporing er vårt behov for å skreddersy nyhetsbrevet bedre til våre kunders interesser. Vi registrerer bare statistiske data angående bruken av vår tilstedeværelse på nettet. Bruksdata blir anonymisert og pseudonymisert.  For sistnevnte, anonymiseres IP-adressen umiddelbart etter at den er behandlet og før lagring. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av opplysninger er vår legitime interesse (i EU: artikkel 6(1)(f) i GDPR).
  5. Du kan motsette deg den ovennevnte sporingsprosessen når som helst ved å si opp abonnementet på nyhetsbrevet vårt. Du kan si opp abonnementet ved å klikke på lenken som oppgis i hver nyhetsbrev-e-post, eller ved å sende en melding til kontaktopplysningene som er oppgitt i denne personvernerklæringen. Informasjonen som samles inn gjennom sporing, vil bli lagret så lenge du abonnerer på nyhetsbrevet vårt. Når du har sagt opp abonnementet, lagrer vi anonyme data kun til statistiske formål.
  6. Sporing er heller ikke mulig hvis du har deaktivert bildevisningsfunksjonen i e-postprogrammet som standard. I dette tilfellet vil du ikke kunne se hele nyhetsbrevet, og vil kanskje ikke kunne bruke alle funksjonene i nyhetsbrevet. Den nevnte sporingsprosessen vil bli utført hvis du viser bildene manuelt.
 4. Trykte annonser
  1. Vi bruker også dataene du oppgir ved et kjøp til å sende trykte medier.
  2. Behandlingsprosedyrene nevnt ovenfor, spesielt prosessen med å sende ut trykte medier, utføres ved å bruke tjenester og IT-systemer fra ulike tjenestetilbydere som vi har engasjert som våre behandlere.
  3. Legalitet sikres ved å inngå kontrakter i samsvar med artikkel 28 i GDPR og EU-modellklausulene.
  4. Det juridiske grunnlaget for de ovennevnte behandlingsprosedyrene er vår legitime interesse etter et kjøp i henhold til artikkel 6(1)(f) i GDPR. Vår legitime interesse i behandlingen av opplysninger er markedsføring av produktene og tjenestene våre og forbedring av kundeforholdene.

Kontaktskjema, klageskjema og e-postadresse

 1. Det er et kontaktskjema på nettstedet vårt som du kan bruke for å ta elektronisk kontakt med oss. Bruk først nedtrekksmenyen for å velge land, og så riktig lokalt kontaktpunkt for forespørselen. Forespørselen blir automatisk sendt til det aktuelle, lokale salgsselskapet innenfor Busch-gruppen. Nettstedet vårt inneholder også et klageskjema, som kan brukes til å rapportere klager til oss. Dette gjør du ved å fylle ut klageskjemaet under lenken, og sende det inn. Forespørselen din vil automatisk bli sendt til den ansvarlige serviceavdelingen innenfor Busch-gruppen. Hvis en bruker velger et av disse alternativene, blir opplysningene som er lagt inn i nettskjemaet, overført til oss og lagret. Informasjonen som er obligatorisk for kontaktforespørselen, er merket separat, annen informasjon er frivillig.

  I tillegg blir følgende opplysninger lagret ved innsending:
  1. Brukerens IP-adresse
  2. Dato og klokkeslett for da skjemaet ble sendt inn
 2. For at opplysningene dine skal kunne behandles, ber vi om ditt samtykke og viser til denne personvernerklæringen i forbindelse med innsendingen. Du kan også ta kontakt med oss ved å bruke e-postadressen som er oppgitt. I dette tilfellet lagres brukerens personopplysninger som følger med e-posten. Opplysningene brukes kun for å behandle samtalen.
 3. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av opplysninger er brukerens samtykke, artikkel 6(1)(a) i GDPR. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av opplysninger som overføres i forbindelse med å sende e-post, er artikkel 6(1)(f) i GDPR. Hvis forespørselen gjelder inngåelse av kontrakt, er det ytterligere juridiske grunnlaget for behandlingen artikkel 6(1)(b) i GDPR. Hvis det forekommer klager, er det juridiske grunnlaget artikkel 6(1)(b) i GDPR angående riktig håndtering av kjøpsordre, og også en legitim interesse i samsvar med artikkel 6(1)(f) i GDPR. Vår legitime interesse er basert på den pågående forbedringen og videreutviklingen av kvalitetsstyring og kundestøtte.
 4. Personopplysningene fra inndataskjermen brukes utelukkende slik at vi kan behandle kontakten eller håndteringen av klagen. Når brukere kontakter oss pr. e-post, har vi også en nødvendig legitim interesse av å behandle opplysninger. De andre personopplysningene som behandles under innsendingen, brukes for å forhindre misbruk av kontaktskjemaet og for å ivareta sikkerheten til informasjonssystemene våre. Når det gjelder klageskjemaet, brukes de andre personopplysningene som behandles, til å implementere klageprosessen så godt som mulig.
 5. Opplysningene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå det formålet de ble samlet inn for. Dette gjelder personopplysninger som legges inn på kontaktskjemaet eller klageskjemaet, og data som har blitt sendt pr. e-post, hvis den respektive samtalen med brukeren har blitt avsluttet. Samtalen har blitt avsluttet hvis det, etter omstendighetene, er tydelig at det relevante anliggendet har blitt endelig oppklart. IP-adressen som også samles inn under innsendingen, blir anonymisert rett etter innsendingen (se avsnittet Webanalysetjenester i denne personvernerklæringen).
 6. Vi bruker tjenesten JotForm Inc. til å opprette og behandle klageskjemaet. Informasjon om tredjepartsleverandøren: JotForm Inc. 111 Pine St. Suite 1815, San Francisco, CA 9411 https://eu.jotform.com/. Behandlingen av opplysningene beskrives i personvernerklæringen fra JotForm Inc. under avsnittet PRIVACY FOR FORM RESPONDENTS (https://www.jotform.com/privacy/). Opplysningene som behandles, krypteres for transport. Opplysningene overføres til USA på grunnlag av EU og USAs Privacy Shield. JotForm deltar i EU og USAs Privacy Shield og er sertifisert for dette. Ytterligere informasjon er tilgjengelig i personvernerklæringen til JotForm, under avsnittet "Privacy Shield (relevant to our EU users)".

Live chat

 1. Nettstedene våre bruker live chat-programvare fra LiveChat, Inc. som er konstruert slik at brukeren kan ha en personlig samtale med oss i sanntid. LiveChat bruker informasjonskapsler (se over) som gjør det mulig å analysere bruken av nettstedene våre. Ved å delta i chatten samtykker du til behandling av personopplysningene dine på grunnlag av denne personvernerklæringen. I denne sammenhengen blir personopplysningene behandlet på grunnlag av art. 6(1)(a) i GDPR. Brukeren av nettstedet kan teknisk forhindre nettanalyse ved å deaktivere JavaScript og informasjonskapsler i nettleseren. Detaljer om de nødvendige innstillingene finner du i bruksanvisningene for de ulike nettleserne. Hvis du ønsker mer informasjon om LiveChats brukerbetingelser og personvern, vennligst besøk https://www.livechatinc.com/privacy-policy.
 2. LiveChat, Inc. har signert og følger EU og USAs Privacy Shield-avtalerammeverket og Sveits og USAs Privacy Shield-avtalerammeverket i samsvar med forordningen fra USAs handelsdepartement med hensyn til innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger som er overført fra Den europeiske union og Sveits til USA. LiveChat, Inc. har overfor det amerikanske handelsdepartementet bekreftet at de oppfyller Privacy Shield-prinsippene.
 3. Informasjon om tredjepartsleverandøren: LiveChat, Inc. Attn: Privacy Officer, One International Place, Suite 1400, Boston, MA 02110-2619, USA, support@livechatinc.com

Hotjar

 1. Vi bruker Hotjar for bedre å forstå brukernes behov og for å optimalisere tjenesten og opplevelsen. Hotjar er en teknologitjeneste som hjelper oss med bedre å forstå brukernes opplevelse (som hvor mye tid de bruker på hvilke sider, hvilke lenker de velger å klikke på, hva brukerne liker og ikke liker osv.) og dette hjelper oss med å utvikle og opprettholde tjenesten med tilbakemeldinger fra brukerne. Hotjar bruker informasjonskapsler og annen teknologi for å samle inn data om brukernes adferd og deres enheter (spesielt enhetens IP-adresse (fanget og lagret bare i anonymisert format), enhetenes skjermstørrelse, enhetstype (unike enhetsidentifikatorer), nettleserinformasjon, geografisk plassering (kun land), foretrukket språk som brukes til å vise nettstedet vårt). Hotjar lagrer denne informasjonen i en pseudonymisert brukerprofil. Verken Hotjar eller vi vil noen gang bruke denne informasjonen til å identifisere individuelle brukere eller til å matche informasjonen med ytterligere data som vi har på en enkelt bruker. For mer informasjon, se Hotjars personvernerklæring. Du finner den ved å klikke på denne lenken..
 2. Du kan velge å ikke opprette en brukerprofil, Hotjars lagring av data om din bruk av nettstedet vårt og Hotjars bruk av sporingskapsler på andre nettsteder. Dette gjør du ved å klikke på denne lenken.
 3. Hotjar Limited er et privat aksjeselskap registrert under maltesisk jurisdiksjon med firmanummer C 65490 og med registrert adresse på Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta. https://www.hotjar.com ("Hotjar")
 4. Mer informasjon om Hotjars personvernerklæring (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy) og Hotjars forpliktelse til personvernforordningen (https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment).
 5. Behandling av dine personopplysninger er nødvendig av legitime interesser (artikkel 6(1)(f) i GDPR).

LinkedIn

 1. Vi bruker Linkedin Conversation Tracking og Retargeting-funksjonaliteten fra LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland ("LinkedIn") for å måle resultatene av våre annonseringskampanjer på LinkedIn, gjøre dem mer relevante, og vise besøkende på nettstedet vårt personlige annonser på LinkedIn eller andre nettsteder.
 2. Til dette formål har vi integrert en sporingspiksel (LinkedIn Insight-tagg) på nettstedet vårt. LinkedIn Insight-taggen gjør det mulig for LinkedIn å lagre en tredjeparts informasjonskapsel i nettleseren din og samle inn og lagre følgende informasjon: Din IP-adresse og bruksmønster på nettstedet vårt og andre nettsteder som inneholder en LinkedIn-sporingspiksel. Hvis du logger deg inn på LinkedIn-kontoen din, kan LinkedIn kombinere de innsamlede dataene med kontoen din og vise målrettet annonsering på vegne av oss eller andre annonsører. Disse annonsene kan dukke opp på LinkedIn eller tredjeparts nettsteder.
 3. Den innsamlede informasjonen kan også overføres til LinkedIns servere i USA (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA). LinkedIn overholder prinsippene i EU og USAs Privacy Shield, og denne overføringen er basert på artikkel 45 i GDPR ((https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework)).
 4. Besøkende på nettstedet forblir anonyme for oss siden vi kun mottar tilgang til sporingsdata i en aggregert form.
 5. Du finner mer informasjon om hvordan du deaktiverer interessebasert og målrettet annonsering fra LinkedIn her: Annonseinnstillinger for LinkedIn- kontoinnehavere og gjester. Se LinkedIns personvernregler (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) for mer informasjon om LinkedIns bruk av personlige data.
 6. Behandling av dine personopplysninger er nødvendig av legitime interesser (artikkel 6(1)(f) i GDPR).

YouTube

 1. Vårt nettsted bruker YouTubes integreringsfunksjon sammen med funksjonen for styrket personvern for å spille av videoer fra leverandøren YouTube. YouTube er en tjeneste som tilbys av Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
 2. For å tillate at en integrert video spilles av, etablerer nettstedet vårt en forbindelse til YouTubes server. YouTube-videoer integreres på nettstedet vårt ved hjelp av funksjonen for styrket personvern. Funksjonen for styrket personvern leveres av YouTube, og YouTube sikrer dermed at ingen informasjonskapsler som inneholder personopplysninger, lagres på enheten din. IP-adressen din og nettstedet du besøkte registreres og behandles av YouTube når du spiller av en video. Denne informasjonen kan imidlertid ikke spores til deg personlig dersom du ikke er innlogget på YouTube eller en annen Google-tjeneste når du starter videoen. Hvis du er innlogget på YouTube eller Google, vil YouTube imidlertid koble tilkoblingsinformasjonen til YouTube-kontoen din, og bare informasjonskapsler som ikke inneholder personlige data, blir lagret på enheten din. Dersom du ønsker å forhindre at dette skjer, må du enten logge deg av YouTube før du besøker nettstedet vårt, eller endre de relevante innstillingene i brukerkontoen din.
 3. En forbindelse til Googles "DoubleClick"-nettverk etableres hver gang du besøker dette nettstedet, uansett om du spiller av en video eller ikke. En slik forbindelse til Google-nettverket utløser ytterligere datahåndteringsprosesser som vi ikke kan påvirke.
 4. I henhold til sin sertifisering under EU og USAs Privacy Shield, garanterer Google LLC (som er basert i USA) og dets datterselskap YouTube at de overholder EUs databeskyttelseskrav.
 5. Mer informasjon om YouTubes personvernerklæring er tilgjengelig på: https://policies.google.com/privacy?en&hl=no

Webanalysetjenester

Busch bruker følgende tredjeparts webanalyse- og sporingstjenester som beskrevet nærmere nedenfor. Det juridiske grunnlaget for dette er artikkel 6(1)(f) i GDPR.

 1. Google Analytics
  1. Dette nettstedet bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler, som er tekstfiler plassert på datamaskinen din, som bidrar til at nettstedet kan analysere brukeratferden. Informasjonen som informasjonskapselen får frem om hvordan du bruker nettstedet, blir vanligvis sendt til og lagret av Google på servere i USA. Hvis IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, forkortesimidlertid Google IP-adressene på forhånd i medlemsland i Den europeiske union eller i andre land som deltar i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Det er kun i unntakstilfeller at hele IP-adressen overføres til en Google-server i USA, for så å bli forkortet der. Google bruker denne informasjonen på vegne av operatøren av nettstedet for å kunne evaluere bruken av nettstedet, samle inn rapporter om aktiviteter på nettstedet og levere andre tjenester som gjelder nettsted og Internett-bruk med hensyn til operatøren.
  2. IP-adressen som overføres av nettleseren din i forbindelse med Google Analytics blir ikke tilknyttet andre Google-opplysninger.
  3. Du kan forhindre at informasjonskapsler blir lagret ved å stille inn nettleseren din til dette, men da kan det være at du ikke får full tilgang til alle funksjonene på dette nettstedet. I tillegg kan du forhindre at opplysninger opprettet av denne informasjonskapselen om hvordan du bruker nettstedet (inkl. IP-adressen din), blir overført til Google, og forhindre at Google behandler disse opplysningene, ved å laste ned og installere Googles nettleserutvidelse: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

   I stedet for en nettleserutvidelse, eller i nettlesere på mobile enheter, kan du bruke en "opt out"-informasjonskapsel vha. følgende lenke: Deaktivere Google Analytics.

   "Opt out"-informasjonskapselen forhindrer Google Analytics i å samle inn framtidige opplysninger på dette nettstedet. Dette gjelder imidlertid kun for denne nettleseren og dette domenet. Hvis informasjonskapslene i denne nettleseren er slettet, trenger du ikke klikke på lenken over på nytt.
  4. Dette nettstedet bruker Google Analytics med utvidelsen "_anonymizeIp()". Dette betyr at IP-adressene blir behandlet i forkortet utgave, noe som igjen betyr at det ikke er mulig å forbinde dem til et individ. Hvis en forbindelse med et individ blir tilknyttet opplysningene som er samlet inn om deg, blir denne umiddelbart ekskludert, og personopplysningene blir derfor umiddelbart slettet.
  5. Demografiske funksjoner fra Google Analytics
   Dette nettstedet bruker funksjonen "demografiske funksjoner" fra Google Analytics for å opprette rapporter med informasjon om de besøkendes alder, kjønn og interesser. Disse opplysningene kommer fra interessebaserte annonser via Google og fra opplysninger om besøkende fra tredjepartsleverandører, inklusive Google Accounts, Gmail, YouTube og Google Display Network. Opplysningene kan ikke tilordnes en bestemt person. Du kan velge bort denne funksjonen når som helst ved å bruke annonseinnstillingene i Google-kontoen din eller velge bort at Google Analytics samler inn informasjon som beskrevet i dette avsnittet.
  6. Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettstedet vårt og forbedre det fortløpende. Vi kan bruke statistikken vi mottar til å forbedre tilbudet vårt og gjøre det mer interessant for deg som bruker. For unntakstilfellene hvor personopplysninger overføres til USA, har Google forpliktet seg til EU og USAs Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Det juridiske grunnlaget for bruken av Google Analytics er artikkel 6(1)(f) i GDPR.
  7. Informasjon om tredjepartsleverandøren: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, faks: +353 (1) 436 1001. Bruksvilkår: https://www.google.com/analytics/terms/, oversikt over personvern: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=noi tillegg til personvernerklæringen: https://policies.google.com/privacy?hl=no.
 2. Google AdWords konverteringssporing

  Dette nettstedet bruker Google AdWords konverteringssporing. Google AdWords aktiverer informasjonskapselen for konverteringssporing i brukernettleseren når du klikker på en av annonsene som Google har overført. Disse informasjonskapslene utløper etter 30 dager. De brukes ikke for å samle inn personopplysninger. Hvis brukeren besøker en bestemt side på dette nettstedet og informasjonskapselen ennå ikke er utløpt, får Google og Busch vite at brukeren har klikket på annonsen og blitt sendt videre til den siden. Hver Google AdWords-kunde får en ulik informasjonskapsel. Dette fører til at informasjonskapsler ikke kan spores via kundenettstedet til AdWords. Konverteringsstatistikk dannes ut i fra opplysningene konverteringsinformasjonskapslene samler inn for AdWords-kunder som har valgt konverteringssporing. AdWords-kunder blir meddelt det totale antallet brukere som har klikket på annonsen og blitt tatt videre til en konverteringssporingside. Men de mottar ingen informasjon som de kan bruke til å identifisere brukere. Hvis du ikke vil delta i sporingsprogrammet, er det lett å avvise dette ved å deaktivere Google-informasjonskapselen for konverteringssporing i innstillingene til Internett-nettleseren. Du kan også når som helst deaktivere informasjonskapsler for konverteringssporing ved å stille inn nettleseren til å blokkere informasjonskapsler fra "googeladservices.com".
 3. Google Tag Manager
  1. Dette nettstedet bruker Google Tag Manager som del av Google Analytics. Tagger er små kodeelementer på nettstedet vårt som bl.a. brukes til å måle trafikk og besøksadferd, sjekke effekten av markedsføring på nettet og sosiale medier, bruke remarketing og målretting samt teste og optimalisere nettstedet. Google Tag Manager er en løsning som gjør at Busch kan styre taggene på nettstedet via et grensesnitt. Tag Manager-verktøyet (som implementerer taggene) er et domene uten informasjonskapsler. Verktøyet utløser andre tagger, som igjen kan samle inn opplysninger. Google Tag Manager har ikke tilgang til disse opplysningene. Hvis deaktivering har blitt implementert på domene- eller informasjonskapselnivå, vil dette gjelde for alle sporingstagger som er implementert med Google Tag Manager.
  2. Mer informasjon om Google Tag Manager finner du på: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.
 4. Google Analytics Remarketing
  1. Nettstedet vårt bruker funksjonene i Google Analytics Remarketing sammen med de enhetsovergripende funksjonene i Google AdWords og Google DoubleClick. Leverandøren er Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
  2. Denne funksjonen gjør det mulig å koble sammen annonsemålgruppene som er opprettet vha. Google Analytics Remarketing, med de enhetsovergripende funksjonene i Google AdWords og Google DoubleClick. Interesserelaterte og personaliserte annonsemeldinger som har blitt tilpasset deg avhengig av din tidligere bruk og nettsurfing på én enhet (f.eks. mobiltelefonen), kan på denne måten også vises på de andre enhetene dine (f.eks. nettbrett eller PC).
   Når du har gitt ditt samtykke, kobler Google din nett- og app-historikk sammen med din Google-konto for dette formålet. På denne måten kan de samme personaliserte annonsemeldingene sendes til alle enhetene du logger inn på med din Google-konto.
  3. For å støtte denne funksjonen samler Google Analytics inn Google-verifiserte bruker-ID-er som er midlertidig koblet sammen med våre Google Analytics-data, slik at vi kan definere og opprette enhetsovergripende målrettet reklame.
   Du kan permanent avvise enhetsovergripende remarketing/målretting ved å deaktivere tilpassede annonser i din Google-konto ved å følge denne lenken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
   Mer informasjon samt personvernordningen finner du i Googles personvernerklæring på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=no
   Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler som beskrevet i avsnittet Webanalysetjenester i denne personvernerklæringen.
 5. Bing Ads konverteringssporing
  1. Annonseprogrammet på nett Bing Ads (https://secure.bingads.microsoft.com/ -> engelsk) bruker Bing konverteringssporing, en analysetjeneste fra Bing. Når du klikker på en annonse levert av Bing, blir en informasjonskapsel for konverteringssporing (UET) lagret på datamaskinen din.
  2. UET (Universal Event-sporing) samler inn følgende opplysninger beskrevet i Microsofts personvernerklæring https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement og Bing Ads beholder dem i 180 dager. UET samler også inn IP-adressen og Microsofts informasjonskapsel (med en utløpsdato på 13 måneder). Denne informasjonskapselen inneholder en GUID som er tilordnet brukerens nettleser, og/eller en ID som er tilordnet en bruker hvis de er logget inn gjennom sin Microsoft-konto. Som regel blir informasjonskapselen i det relevante domenet, samt IP-adressen, alltid overført med hver http-forespørsel og ikke kun via UET. Bing Ads videreselger ikke disse opplysningene til tredjepart eller deler dem med andre annonsører.
  3. For unntakstilfellene, hvor personopplysninger overføres til USA, har Microsoft forpliktet seg til EU og USAs Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/welcome. Det juridiske grunnlaget for bruken av Bing Ads er artikkel 6(1)(f) i GDPR.
  4. Informasjon om tredjepartsleverandøren: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Dine rettigheter

Hvis personopplysninger om deg blir behandlet, er du datasubjektet som definert av GDPR, og du har følgende rettigheter overfor oss som databehandlingsansvarlig:

 1. Rettigheter iht. artikkel 15 f. GDPR

  Datasubjektet har rett til å frastå fra bekreftelsen til databehandlingsansvarlig om hvorvidt personopplysninger tilknyttet seg skal behandles. Dersom dette er tilfellet, har subjektet rett til tilgang til slike personopplysninger og til informasjonen spesifisert i art. 15 i GDPR. Under visse omstendigheter har du rett til korrigering iht. artikkel 16 i GDPR, rett til å begrense behandlingen iht. artikkel 18 i GDPR og rett til sletting ("rett til å bli glemt") iht. artikkel 17 i GDPR. I tillegg har du rett til å motta opplysningene som du har oppgitt, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format (rett til dataportabilitet) iht. artikkel 20 i GDPR, så lenge behandlingen foregår ved hjelp av automatiserte prosedyrer og er basert på samtykke iht. punkt (1) i artikkel 6(1) eller bokstav (a) i artikkel 9(2) i GDPR, eller en kontrakt iht. bokstav (b) i artikkel 6(1) i GDPR. Med hensyn til retten til tilgang og retten til sletting gjelder begrensningene iht. avsnittene 34 og 35 i Den tyske føderale personvernloven (BDSG).
 2. Rett til å trekke tilbake samtykket iht. artikkel 7 (3) i GDPR

  Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at personopplysningene behandles. Dette gjelder også for tilbaketrekking av samtykkeerklæringer som ble gitt oss før EUs personvernforordning trådte i kraft, dvs. før 25. mai 2018. Vær oppmerksom på at tilbaketrekkingen først vil tre i kraft i fremtiden. Behandling som ble gjennomført før tilbaketrekkingen, blir ikke påvirket av dette.
 3. Rett til å framføre klager

  Du har muligheten til å kontakte oss eller en tilsynsmyndighet for personvern for å framføre en klage, særlig i medlemslandet der du bor eller jobber, eller der den mulige misligholdelsen skjedde.
 4. Rett til å protestere

  I tillegg til rettighetene som er angitt over, har du også rett til å protestere iht. artikkel 21 i GDPR, på følgende måte:
  1. Saksspesifikk rett til å protestere

   Du har når som helst rett til å protestere mot behandling – som foregår ifølge artikkel 6(1)(e) i GDPR (databehandling i det offentliges interesse) og artikkel 6(1)(f) i GDPR (databehandling på grunnlag av interesseavveining) – av personopplysningene dine, av grunner som gir seg fra din særskilte situasjon. Dette gjelder også for profilering basert på denne bestemmelsen som definert av artikkel 4(4) i GDPR.

   Hvis du protesterer kommer vi ikke til å behandle personopplysningene dine, om vi da ikke kan vise til bindende juridiske årsaker for behandlingen som setter seg over dine interesser, rettigheter og friheter, eller om behandlingen bidrar til å opprette, utøve eller forsvare juridiske krav.
  2. Rett til å protestere mot behandling av opplysninger til markedsføringsformål

   I individuelle tilfeller behandler vi personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål. Du har når som helst rett til å protestere mot behandling av personopplysningene dine i forbindelse med slik markedsføring. Dette gjelder også for profilering når dette er tilknyttet direkte markedsføring. Hvis du protesterer mot behandling for markedsføringsformål, kommer vi ikke lenger til å behandle personopplysningene dine for dette formålet.
   Protesten kan leveres i hvilket som helst format til instansen beskrevet under avsnittet Grunnleggende informasjon i denne personvernerklæringen.

Tilsynsmyndighet

Tilsynsmyndigheten som gjelder Busch, som har hovedkvarter i Maulburg i Tyskland, kan kontaktes slik:


Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Postfach 10 29 32
D-70025 Stuttgart
Telefon: +33 (0)1 69 89 89 89
Faks: +49 711 615541-15
E-post: poststelle@lfdi.bwl.de

Automatisert beslutningsprosess

Som generell regel, bruker vi ingen automatisert beslutningsprosess iht. artikkel 22 i GDPR for å etablere og implementere forretningsforbindelsene.

Profilering

For å kunne gi deg målrettet informasjon og produktrådgivning kan vi – eller leverandører på våre vegne – bruke webanalyseverktøy, og da særlig sporingsteknologi. Disse muliggjør kommunikasjon og annonsering etter mulig kjøpers behov. Som referanse til denne saken, viser vi til avsnittet Webanalysetjenester i denne personvernerklæringen.

Personvern

Busch er forpliktet til å ivareta full konfidensialitet og fullstendig personvern for identifiserbare personopplysninger som de har fått under din bruk av dette nettstedet eller andre undernettsteder. Denne teksten inneholder informasjon om innsamling av personopplysninger under besøk på nettstedet vårt www.buschvacuum.com.

Hvis du befinner deg i EU, finner du den globale personvernerklæringen i samsvar med GDPR her.

Innsamling av data og bruk av IP-adresser

Du kan bruke kontaktskjemaet til å dele informasjon, som følgende personopplysninger, med Busch: navn, adresse, forretningsadresse, e-postadresse og telefonnummer. Busch og dets datterselskaper bruker denne informasjonen kun for å kontakte deg og for å sende deg ønsket informasjon.

Hvis vi mottar en IP-adresse fra datamaskinen din, brukes denne kun til å bestemme plasseringen av IP-adressen, for å automatisk vise Busch-forhandleren som er ansvarlig for ditt land eller din region. Hvis datamaskinen din gir den relevante informasjonen, bruker vi språket som er valgt som standard for nettleseren din (hvis tilgjengelig) til nettstedet vårt, da vi går ut ifra at du foretrekker dette språket.

Vi analyserer også bruken av hver side (klikkfrekvens og hyppighet) for å finne ut hvor stor interessen for innholdet vårt er, og for hele tiden å forbedre innholdet og nytten av vår tilstedeværelse på nettet. I denne sammenhengen er vi ikke interessert i individuelle IP-adresser og vi sporer dem heller ikke. Vi bruker kun de innsamlede bruksdataene til alle som besøker nettstedet vårt.

 1. Opplysninger til tredjepart
  Busch vil ikke med hensikt avsløre personopplysningene dine til tredjepart (personer eller organisasjoner som ikke er tilknyttet Busch) for markedsføringsformål eller annet, med mindre det er lovpålagt.
 2. Internasjonal lagring og overføring av informasjon
  Personopplysningene som samles inn på dette nettstedet kan sendes til alle Busch-kontorer verden over, også til kontorer utenfor EU. Dette nettstedet kan vises og hostes over hele verden, også i land (som USA) hvor de ikke har lover som regulerer bruk og overføring av identifiserbare personopplysninger. Bruk av dette nettstedet innebærer at du samtykker til internasjonal overføring og lagring av denne typen informasjon.
 3. Samtykkeerklæring
  Bruk av dette nettstedet innebærer at du samtykker i at vi samler inn, bruker, og lagrer opplysningene dine i tråd med beskrivelsene i denne personvernpolicyen og på andre steder på dette nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernpolicyen fra tid til annen. Vi vil gi beskjed om denne typen endringer ved å oppdatere denne personvernpolicyen tilsvarende.

  Hvis du har spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til: internet@buschvacuum.com

Informasjonskapsler

Webanalysetjenester

Busch bruker følgende tredjeparts webanalyse- og sporingstjenester som beskrevet nærmere nedenfor.

 1. Google Analytics
  1. Dette nettstedet bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker "informasjonskapsler" som er tekstfiler plassert på datamaskinen din, og som bidrar til at nettstedet kan analysere brukeratferden. Informasjonen som informasjonskapselen får frem om hvordan du bruker nettstedet, blir vanligvis sendt til og lagret av Google på servere i USA. Hvis IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, forkorter imidlertid Google IP-adressene på forhånd i medlemsland i Den europeiske union eller i andre land som deltar i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Det er kun i unntakstilfeller at hele IP-adressen overføres til en Google-server i USA, for så å bli forkortet der. Google bruker denne informasjonen på vegne av operatøren av nettstedet for å kunne evaluere bruken av nettstedet, samle inn rapporter om aktiviteter på nettstedet og levere andre tjenester som gjelder nettsted og internettbruk med hensyn til operatøren.
  2. IP-adressen som overføres av nettleseren din i forbindelse med Google Analytics blir ikke tilknyttet andre Google-opplysninger.
  3. Du kan forhindre at informasjonskapsler blir lagret ved å stille inn nettleseren din til dette, men da kan det være at du ikke får full tilgang til alle funksjonene på dette nettstedet. I tillegg kan du forhindre at opplysninger opprettet av denne informasjonskapselen om hvordan du bruker nettstedet (inkl. IP-adressen din), blir overført til Google, og forhindre at Google behandler disse opplysningene, ved å laste ned og installere Googles nettleserutvidelse: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

   I stedet for en nettleserutvidelse, eller i nettlesere på mobile enheter, kan du bruke en "opt out"-informasjonskapsel vha. følgende lenke: Deaktivere Google Analytics.

   "Opt out"-informasjonskapselen forhindrer Google Analytics i å samle inn framtidige opplysninger på dette nettstedet. Dette gjelder, imidlertid, kun for denne nettleseren og dette domenet. Hvis informasjonskapslene i denne nettleseren er slettet, trenger du ikke klikke på lenken over på nytt.
  4. Dette nettstedet bruker Google Analytics med utvidelsen "_anonymizeIp()". Dette betyr at IP-adressene blir behandlet i forkortet utgave, noe som igjen betyr at det ikke er mulig å forbinde dem til et individ. Hvis en forbindelse med et individ blir tilknyttet opplysningene som er samlet inn om deg, blir denne umiddelbart ekskludert, og personopplysningene blir derfor umiddelbart slettet.
  5. Demografiske funksjoner fra Google Analytics
   Dette nettstedet bruker funksjonen "demografiske funksjoner" fra Google Analytics for å opprette rapporter med informasjon om de besøkendes alder, kjønn og interesser. Disse opplysningene kommer fra interessebaserte annonser via Google og fra opplysninger om besøkende fra tredjepartsleverandører, inklusive Google Accounts, Gmail, YouTube og Google Display Network. Opplysningene kan ikke tilordnes en bestemt person. Du kan velge bort denne funksjonen når som helst ved å bruke annonseinnstillingene i Google-kontoen din eller velge bort at Google Analytics samler inn informasjon som beskrevet i dette avsnittet.
  6. Vi bruker Google Analytics for å kunne analysere bruken av nettstedet vårt og forbedre det fortløpende. Vi kan bruke statistikken vi mottar til å forbedre tilbudet vårt og gjøre det mer interessant for deg som bruker. For unntakstilfellene hvor personopplysninger overføres til USA, har Google forpliktet seg til EU-USAs Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Det juridiske grunnlaget for bruken av Google Analytics er bokstav (f) i første ledd i artikkel 6(1) i GDPR.
  7. Informasjon om tredjepartsleverandøren: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, faks: +353 (1) 436 1001. Brukervilkår: https://www.google.com/analytics/terms/, oversikt over personvern: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=eni tillegg til personvernerklæringen: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
 2. Google AdWords konverteringssporing

  Dette nettstedet bruker Google AdWords konverteringssporing. Google AdWords aktiverer informasjonskapselen for konverteringssporing i brukernettleseren når du klikker på en av annonsene som Google har overført. Disse informasjonskapslene utløper etter 30 dager. De brukes ikke for å samle inn personopplysninger. Hvis brukeren besøker en bestemt side på dette nettstedet og informasjonskapselen ennå ikke er utløpt, får Google og Busch vite at brukeren har klikket på annonsen og sendt videre til den siden. Hver Google AdWords-kunde får en ulik informasjonskapsel. Dette fører til at informasjonskapsler ikke kan spores via kundenettstedet til AdWords. Konverteringsstatistikk dannes ut i fra opplysningene konverteringsinformasjonskapslene samler inn for AdWords-kunder som har valgt konverteringssporing. AdWords-kunder blir meddelt det totale antallet brukere som har klikket på annonsen og blitt tatt videre til en konverteringssporingside. Men de mottar ingen informasjon som de kan bruke til å identifisere brukere. Hvis du ikke vil delta i sporingsprogrammet, er det lett å avvise dette ved å deaktivere Google-informasjonskapselen for konverteringssporing i innstillingene til nettleseren. Du kan også når som helst deaktivere informasjonskapsler for konverteringssporing ved å stille inn nettleseren til å blokkere informasjonskapsler fra "googeladservices.com".
 3. Google Tag Manager
  1. Dette nettstedet bruker Google Tag Manager som del av Google Analytics. Tagger er små kodeelementer på nettstedet vårt som bl.a. brukes til å måle trafikk og besøksadferd, sjekke effekten av markedsføring på nettet og sosiale medier, bruke remarketing og målretting samt teste og optimalisere nettstedet. Google Tag Manager er en løsning som gjør at Busch kan styre taggene på nettstedet via et grensesnitt. Tag Manager-verktøyet (som implementerer taggene) er et domene uten informasjonskapsler. Verktøyet utløser andre tagger, som igjen kan samle inn opplysninger. Google Tag Manager har ikke tilgang til disse opplysningene. Hvis deaktivering har blitt gjennomført på domene- eller informasjonskapselnivå, vil dette gjelde for alle sporingstagger som er implementert med Google Tag Manager.
  2. Mer informasjon om Google Tag Manager finner du på: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.
 4. Google Analytics Remarketing
  1. Nettstedet vårt bruker funksjonene i Google Analytics Remarketing sammen med de enhetsovergripende funksjonene i Google AdWords og Google DoubleClick. Leverandøren er Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
  2. Denne funksjonen gjør det mulig å koble sammen annonsemålgruppene som er opprettet vha. Google Analytics Remarketing, med de enhetsovergripende funksjonene i Google AdWords og Google DoubleClick. Interesserelaterte og personaliserte annonsemeldinger som har blitt tilpasset deg avhengig av din tidligere bruk og nettsurfing på én enhet (f.eks. mobiltelefonen), kan på denne måten også vises på de andre enhetene dine (f.eks. nettbrett eller PC).
   Når du har gitt ditt samtykke, kobler Google din nett- og app-historikk sammen med din Google-konto for dette formålet. På denne måten kan de samme personaliserte annonsemeldingene sendes til alle enhetene du logger inn på med din Google-konto.
  3. For å støtte denne funksjonen samler Google Analytics inn Google-verifiserte bruker-ID-er som er midlertidig koblet sammen med våre Google Analytics-data, slik at vi kan definere og opprette enhetsovergripende målrettet reklame.
   Du kan protestere, permanent, mot enhetsovergripende remarketing/målrettet reklame ved å deaktivere tilpasset reklame i din Google-konto ved å følge denne lenken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
   Mer informasjon samt personvernordeningen finner du i Googles personvernerklæring på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-GB
   Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler som beskrevet i avsnitt "Webanalysetjenester" for denne personvernerklæringen
 5. Bing Ads konverteringssporing
  1. Annonseprogrammet på nett Bing Ads (https://secure.bingads.microsoft.com/ -> engelsk) bruker Bing konverteringssporing, en analysetjeneste fra Bing. Når du klikker på en annonse levert av Bing, blir en informasjonskapsel for konverteringssporing (UET) lagret på datamaskinen din.
  2. UET (Universal Event tracking) samler inn følgende opplysninger beskrevet i Microsofts personvernerklæring https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement og Bing Ads beholder dem i 180 dager. UET samler også inn IP-adressen og Microsofts informasjonskapsel (med en utløpsdato på 13 måneder). Denne informasjonskapselen inneholder en GUID som er tilordnet brukerens nettleser, og/eller en ID som er tilordnet en bruker hvis den er verifisert av brukerens Microsoft-konto. Som regel blir informasjonskapselen i det relevante domenet, samt IP-adressen, alltid overført med hver http-forespørsel og ikke kun via UET. Bing Ads videreselger ikke disse opplysningene til tredjepart eller deler dem med andre annonsører.
  3. For unntakstilfellene, hvor personopplysninger overføres til USA, har Microsoft forpliktet seg til EU og USAs Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/welcome. Det juridiske grunnlaget for bruken av Bing Ads er bokstav (f) i første ledd i artikkel 6(1) i GDPR.
  4. Informasjon om tredjepartsleverandøren: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
 6. Yandex Metrica konverteringssporing (kun for det russiske nettstedet)
  1. Yandex.Direct er et annonseprogram på nett. Yandex-sporing finner sted som del av Yandex' annonseprogram. Yandex.Metrica er en analysetjeneste fra Yandex. Når du klikker på en annonse levert av Yadex eller besøker nettstedet, blir en informasjonskapsel for sporing lagret på datamaskinen din.
   Yandex.Metrica leverer avpersonalisert informasjon om trafikken på nettstedet. Den tilgjengelige statistikken inkluderer antall brukere, trafikk-kilder og brukeratferd på sidene. Yandex.Metrica bruker anonyme nettleseridentifikatorer, som lagres i informasjonskapsler, for å holde orden på brukerne.
  2. Tjenestene blir levert av, og personopplysningene blir enten lagret av YANDEX LLC, et selskap registrert i henhold til russisk lovverk, med hovedkontor registrert i 16 Ulitsa L'va Tolstogo, Moskva 119021, Russland ("YANDEX" LLC), eller av deres samarbeidspartnere for bestemte tjenester. Du kan finne informasjon om selskapet som leverer den bestemte tjenesten, i brukerbetingelsene, samt informasjon om beskyttelse av personopplysninger i Yandex' personvernerklæring på https://yandex.com/legal/privacy/.
   For brukere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller Sveits blir Yandex representert av deres finske selskap, Yandex Oy, et selskap registrert i henhold til finsk lovverk, med kontor registrert i Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finland.
  3. Hvis du ikke vil delta i sporingen, kan du forhindre bruk av informasjonskapsler ved å velge relevante innstillinger i nettleseren (deaktiveringsalternativ). Da blir du ikke inkludert i sporingsstatistikken. Du finner mer om Yandex' personvernerklæring her: https://yandex.com/legal/privacy/
 7. Tongji.baidu konverteringssporing (kun for det kinesiske nettstedet)
  1. I Kina bruker vi Tongji baidu, en analysetjeneste fra baidu, for å analysere trafikk og besøk. Statistikken inkluderer antall brukere, trafikk-kilder og brukeratferd. Tongji-baidu bruker anonyme nettleseridentifikatorer som lagres i informasjonskapsler.
  2. Hvis du ikke vil delta i sporingen, kan du forhindre bruk av informasjonskapsler ved å velge relevante innstillinger i nettleseren (deaktiveringsalternativ). Da blir du ikke inkludert i sporingsstatistikken. Du finner mer om baidus personvernerklæring her: https://www.baidu.com/duty/yinsiquan.html
  3. Informasjon om tredjepartsleverandøren: Baidu Campus No. 10, Shangdi 10th Street,
   Haidian District, Beijing 100085, Folkerepublikken Kina. Baidus personvernerklæring: http://ir.baidu.com/phoenix.zhtml?c=188488&p=privacy

Live chat

 1. Nettstedene våre bruker live chat-programvare fra LiveChat, Inc. som er konstruert slik at brukeren kan ha en personlig samtale med oss i sanntid. LiveChat bruker informasjonskapsler (se over) som gjør det mulig å analysere bruken av nettstedene våre. Ved å delta i chatten samtykker du til behandling av personopplysningene dine på grunnlag av denne personvernerklæringen. I denne sammenhengen blir personopplysningene behandlet på grunnlag av art. 6(1) bokstav a i GDPR. Brukeren av nettstedet kan teknisk forhindre nettanalyse ved å deaktivere JavaScript og informasjonskapsler i nettleseren. Detaljer om de nødvendige innstillingene finner du i bruksanvisningene for de ulike nettleserne. Hvis du ønsker mer informasjon om LiveChats brukerbetingelser og personvern, vennligst besøk https://www.livechatinc.com/privacy-policy.
 2. LiveChat, Inc. deltar i og oppfyller EU og USAs Privacy Shield-rammeverk samt Sveits og USAs Privacy Shield-rammeverk slik de er utviklet av USAs handelsdepartement med hensyn til innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger som er overført fra Den europeiske union og Sveits til USA. LiveChat, Inc. har overfor det amerikanske handelsdepartementet bekreftet at de oppfyller Privacy Shield-prinsippene.
 3. Informasjon om tredjepartsleverandøren LiveChat, Inc. Attn: Privacy Officer, One International Place, Suite 1400, Boston, MA 02110-2619, USA, support@livechatinc.com

Hotjar

 1. Vi bruker Hotjar for bedre å forstå brukernes behov og for å optimalisere denne tjenesten og erfaringen. Hotjar er en teknologitjeneste som hjelper oss med å forstå brukernes opplevelse bedre (f.eks. hvor mye tid de bruker på hvilke sider, hvilke lenker de velger å klikke på, hva brukerne liker og ikke liker osv.) og dette hjelper oss med å utvikle og opprettholde tjenesten med tilbakemeldinger fra brukerne. Hotjar bruker informasjonskapsler og annen teknologi for å samle inn data om brukernes adferd og deres enheter (spesielt enhetens IP-adresse (fanget og lagret bare i anonymisert format), enhetens skjermstørrelse, enhetstype (unike enhetsidentifikatorer), nettleserinformasjon, geografisk plassering (kun land), foretrukket språk som brukes til å vise nettstedet vårt). Hotjar lagrer denne informasjonen i en pseudonymisert brukerprofil. Verken Hotjar eller vi vil noen gang bruke denne informasjonen til å identifisere individuelle brukere eller til å matche informasjonen med ytterligere data som vi har på en enkelt bruker. For mer informasjon, ta en titt på Hotjars personvernerklæring ved å trykke på denne lenken.
 2. Du kan velge å ikke opprette en brukerprofil, Hotjars lagring av data om din bruk av nettstedet vårt, og Hotjars bruk av sporingskapsler på andre nettsteder, ved å trykke på følgende lenke.
 3. Hotjar Limited er et privat aksjeselskap registrert under maltesisk jurisdiksjon med firmanummer C 65490 og registrert adresse på Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta https://www.hotjar.com ("Hotjar")
 4. Mer informasjon om Hotjars personvernerklæring (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy) og Hotjars forpliktelse til personvernforordningen (https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment).
 5. Behandling av dine personopplysninger er nødvendig av legitime interesser (artikkel 6(1) bokstav f i personvernforordningen (GDPR)).

LinkedIn

 1. Vi bruker Linkedin Conversation Tracking og Retargeting-funksjonaliteten fra LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland ("LinkedIn") for å måle resultatene av våre annonseringskampanjer på LinkedIn, gjøre dem mer relevante, og vise besøkende på nettstedet vårt personlige annonser på LinkedIn eller andre nettsteder.
 2. For dette formål har vi integrert en sporingspiksel (LinkedIn Insight Tag) på nettsiden vår. LinkedIn Insight Tag gjør det mulig for LinkedIn å lagre en tredjeparts informasjonskapsel i nettleseren din og samle inn og lagre følgende informasjon: Din IP-adresse og bruksmønster på nettsiden vår og andre nettsteder som inneholder en LinkedIn-sporingspiksel. Hvis du logger deg inn på LinkedIn-kontoen din, kan LinkedIn kombinere de innsamlede dataene med kontoen din og vise målrettet annonsering på vegne av oss eller andre annonsører. Disse annonsene kan dukke opp på LinkedIn eller tredjeparts nettsteder.
 3. Den innsamlede informasjonen kan også overføres til LinkedIns servere i USA (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA). LinkedIn overholder prinsippene i EU-US Privacy Shield, og denne overføringen er basert på artikkel 45 i GDPR (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 4. Besøkende på nettstedet forblir anonyme for oss siden vi kun mottar tilgang til sporingsdata i en aggregert form.
 5. Du finner mer informasjon om hvordan du deaktiverer interessebasert og målrettet annonsering fra LinkedIn her: Annonseinnstillinger for LinkedIn- kontoinnhavere og gjester. Vennligst ta en titt på LinkedIns personvernerklæring (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) for mer informasjon om LinkedIns bruk av personlige data.
 6. Behandling av dine personopplysninger er nødvendig av legitime interesser (artikkel 6(1) bokstav f i personvernforordningen (GDPR)).

YouTube

 1. Vår nettside bruker YouTubes integreringsfunksjon sammen med modusen for styrket personvern for å spille av videoer fra leverandøren YouTube. YouTube er en tjeneste som tilbys av Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
 2. For å tillate at en integrert video spilles av, etablerer nettstedet vårt en forbindelse til YouTubes server. YouTube-videoer integreres på nettstedet vårt ved hjelp av modusen for styrket personvern. Modusen for styrket personvern leveres av YouTube og YouTube sikrer dermed at ingen informasjonskapsler som inneholder personopplysninger lagres på enheten din. IP-adressen din og nettstedet du besøkte registreres og behandles av YouTube når du spiller av en video. Denne informasjonen kan imidlertid ikke spores til deg personlig dersom du ikke er innlogget på YouTube eller en annen Google-tjeneste når du starter videoen. Hvis du er innlogget på YouTube eller Google, vil YouTube imidlertid koble tilkoblingsinformasjonen til YouTube-kontoen din, og bare informasjonskapsler som ikke inneholder personlige data, blir lagret på enheten din. Dersom du ønsker å forhindre at dette skjer, må du enten logge deg av YouTube før du besøker nettstedet vårt, eller endre de relevante innstillingene i brukerkontoen din.
 3. En forbindelse til Googles "DoubleClick"-nettverk etableres hver gang du besøker dette nettstedet, uansett om du spiller av en video eller ikke. En slik forbindelse til Google-nettverket utløser ytterligere datahåndteringsprosesser som vi ikke kan påvirke.
 4. I henhold til sin sertifisering under EU-US Privacy Shield, garanterer Google LLC (som er basert i USA) og dets datterselskap YouTube at de overholder EUs databeskyttelseskrav.
 5. Mer informasjon om YouTubes personvernerklæring er tilgjengelig på: https://policies.google.com/privacy?en

Denne policyen trer i kraft 25. mai 2018.