Regummiering av dekk med høyeste kvalitet – Resirkulering av dekk ved hjelp av vakuum

Regummiering av dekk med høyeste kvalitet – Resirkulering av dekk ved hjelp av vakuum

Regummierte dekk gjør det mulig å møte de høye kravene til kvalitet og sikkerhet som gjelder i dagens marked. De bidrar med å spare penger og sist, men ikke minst, beskytte miljøet. Et av de viktige trinnene i regummieringsprosessen er kaldvulkanisering under vakuum.
Tire-Recycling-1.jpg

Regummierte dekk har dessverre et ufortjent dårlig rykte. Dette har lite å gjøre med deres faktiske kvalitet, men er mye på grunn av vedvarende dårlige rapporter. Da prosessen med regummiering ble introdusert oppsto det helt klart enkelte uheldige hendelser, inkludert sprukne dekk. Men disse voksesmertene er luket bort for lengst. Selv store dekkprodusenter tilbyr nå regummierte dekk.

Hovedargumentet for å velge disse dekkene er selvsagt prisen, for de er betydelig billigere enn nye dekk. Denne praksisen blir mer og mer vanlig, spesielt blant lastebileiere. Markedsandelen til overhalte dekk i Tyskland er rundt 40 prosent på lastebildekk. Regummiering sparer råvarer og energi, og reduserer dermed det økologiske fotavtrykket. Sist, men ikke minst, så er det fornuftig å bare bytte ut den delen som faktisk er nedslitt: mønsteret.

Testing og overhaling

For å kunne gjøre om et slitt dekk til et regummiert dekk, blir de gamle dekkene først grundig inspisert. Dette inkluderer en trykktest på dekkstammer med synlig skade. Dekkene som består trykktesten, transporteres så til ruemaskinen, som fjerner det ytre mønsterlaget med høy presisjon, og flater ut eventuelle ujevnheter. Restmaterialet samles inn og resirkuleres. Etter ruing blir dekkene igjen inspisert av kvalifiserte spesialister med henblikk på mulig skade, og repareres hvis nødvendig. Deretter påføres festegummien, som både fyller og jevner ut områder som krever reparasjon.

I likhet med produksjon av nye dekk, kuttes nå mønsteret i nøyaktig lengde og påføres området. I tilfeller der regummiering utføres ved såkalt kaldvulkanisering, er imidlertid dekkene allerede gitt den ønskede profilen. Sideveggene kan også overhales hvis nødvendig.

Kaldvulkanisering under vakuum

De ulike lagene festes godt sammen under den påfølgende kaldvulkaniseringen i en autoklav. (Varmevulkaniseringen, som brukes ved fremstilling av nye dekk, krever enda høyere temperaturer.) Vulkaniseringen finner sted med høyt trykk og ved temperaturer på mellom 95 og 110 grader Celsius. I denne prosessen forbindes polymerkjedene i de ulike lagene med hverandre. Her er det viktig at trykket er kontinuerlig og jevnt.

For å sikre dette, dekkes dekkene først med elastiske gummihylser. Hylsene evakueres for oksygen før pakken når autoklaven. Etter en stund frigjøres vakuumet igjen, men en konstant differanse mellom trykket i autoklaven og i hylsene vedvarer. Denne prosedyren sikrer optimal trykkfordeling i dekkprofilens underlag. Det hindrer også forflytning i profilen og i festegummien. Etter vulkanisering er det praktisk talt umulig å skille et fullstendig overhalt dekk fra et nytt – bortsett fra en spesiell merking.

Lastebildekk regummieres i gjennomsnitt minst én gang. For dekk som ikke brukes på offentlig vei, dvs. på anleggsområder eller i dagbruddsdrift, kan regummiering utføres flere ganger. Rundt 70 prosent av dekkmaterialet beholdes, inkludert dekkstammen og noe av gummien. Gummimaterialet som faller av under ruing, brukes som energikilde.

Sammenlignet med fremstilling av et nytt dekk, er energien som kreves til regummiering, rundt 50 prosent mindre og vannbehovet rundt 80 prosent lavere. Opptil 70 prosent av råoljen som forbrukes, kan også bli spart. I gjennomsnitt kreves 50 kg mindre råmaterialer, noe som tilsvarer besparelser på rundt 70 prosent. CO2 -utslippet er rundt 30 prosent lavere enn ved produksjon av nye dekk.


Abonner på nyhetsbrevet ‘World of Vacuum'!
Abonner nå og hold deg oppdatert med de siste fascinerende nyhetene fra vakuumverdenen.

ABONNER