Vakuumpakkede spesialiteter fra Schwarzwald

Maulburg - Schwarzwaldhof Fleisch- und Wurstwaren GmbH, som er basert i Blumberg i Schwarzwald, produserer spesialskinke og -pølse fra Schwarzwald, samt ulike typer spekeprodukter. Med enestående teknisk produksjon, høy kvalitet på råvarer og avanserte behandlingsprosedyrer, garanteres den fremragende kvaliteten til Schwarzwald. Sertifisering av IFS (International Food Standard) og BRC (British Retail Consortium), samt en rekke utmerkelser i form av DLG-medaljer (Deutsche Landwirtschafts- Gesellschaft – Det tyske landbruksselskap) er en annen indikasjon på kvaliteten. Schwarzwaldhof er også avhengig av topp kvalitet når det kommer til vakuumforsyning for sine pakkelinjer, som lages ved hjelp av en sentral vakuumløsning fra Dr.-Ing. K. Busch GmbH.
Sentralisert vakuumenhet for forsyning av vakuum til ti pakkelinjer på Schwarzwaldhof
Sentralisert vakuumenhet for forsyning av vakuum til ti pakkelinjer på Schwarzwaldhof

Skinke- og pølseprodukter har blitt produsert i Blumberg siden 1970. I 2007 ble selskapet Lutz Blumberg til Schwarzwaldhof Fleisch- und Wurstwaren GmbH. Produktspekteret består av spesialiteter laget fra Schwarzwaldskinke og kokt skinke (svineskulder). Schwarzwaldhof produserer også snacks, som for eksempel «Landjäger» (røkt pølse), «Pfefferbeisser» (røkt og tørket pølse), «Urige» (original) og ferdigoppskåret pølsesalat. Schwarzwaldhof lager produkter for supermarkedskjeden Edeka, både i den sørvestlige delen av Tyskland og i resten av landet, og eksport blir stadig viktigere. Fabrikken har totalt 250 ansatte.

I skinkeproduksjonen gnis kjøttstykker inn med en saltblanding unik for selskapet, og de modner deretter i en periode på åtte til ti dager i en saltlake. Kjøttet plasseres i kokekammeret i ytterligere noen dager for å redusere fuktighetsinnholdet før det blir røkt over edelgran. Det blir så vakuumpakket som hel skinke eller pakket som mindre forbrukerprodukter.

Fram til 2004 ble vakuumforsyningen integrert direkte i hver emballasjemaskin. Ettersom operasjonen vokste, vurderte fabrikksjef Bernd Goder å fjerne vakuumpumpene fra produksjons- og pakkeområdene for å redusere støy og for å unngå at næringsmidlene skulle komme i kontakt med eksosluft fra vakuumpumpene. Han ønsket også å unngå at vedlikeholdspersonell skulle utføre vedlikeholdsarbeid på vakuumpumpene i produksjonsområdet, ettersom dette utgjorde en hygienerisiko og forstyrret pakkeprosessen. En ny, sentralisert vakuumløsning ble satt i drift i 2004. Den var designet og utviklet av Busch' vakuumspesialister. Siden den gang har den sentraliserte vakuumenheten forsynt alle de ti pakkelinjene, som er utstyrt med både termoformingsmaskiner og roterende maskiner, og brukes for vakuumpakking ved hjelp av beskyttelsesgass (MAP) som CO2 og N2.

Den sentraliserte vakuumløsningen har en reserveløsning, noe som øker driftssikkerheten siden den hindrer eventuelle driftsstans ved stans av en vakuumpumpe.

Etter over åtte år i drift, er fabrikksjef Bernd Goder svært fornøyd med den sentraliserte vakuumløsningen. I løpet av denne tiden har det ikke vært en eneste feil eller sammenbrudd. Det Goder setter mest pris på er den fleksibiliteten han nå har for vedlikehold av vakuumforsyningen. Reserveløsningen i systemet gjør at enkeltvakuumpumper kan slås av for vedlikehold under drift. Dette betyr at alt vedlikeholdsarbeid kan utføres i den normale arbeidstiden, uten å påvirke produksjonen. Systemet er plassert i et teknisk rom, og er helt atskilt fra produksjonen, slik at vedlikeholdspersonell ikke trenger å oppholde seg i produksjonsområdene.

Busch' sentraliserte vakuumløsning gir enda en betydelig fordel: Det krever langt mindre energi siden en stor andel av den nødvendige sugekapasiteten genereres ved hjelp av Panda vakuumboostere. Vakuumboosterne genererer samme sugekapasitet som de roterende lamellvakuumpumpene, men bruker bare en femtedel eller mindre av energien. Det medfører betydelige energibesparelser.

Under det første nedpumpingstrinnet er sentralvakuumet teknisk konstruert for å generere et lavt vakuum i en vakuum-buffer, på ca. 50 millibar. I det andre trinnet oppnås optimal vakuum i en annen vakuum-buffer, og dette tilsvarer nødvendig vakuumnivå i emballasjen. 

Ved å åpne hovedventilen på emballasjekammeret, blir forseglingskammeret – som er under atmosfærisk trykk – koblet til de forhåndstømte buffervolumene, og tømmes dermed umiddelbart. Når det gjelder hastighet, er denne prosessen langt bedre enn desentralisert tømming siden trykkompensasjon finner sted nærmest med lydens hastighet. Denne teknikken har ikke bare fordelen av å skape et produksjonsanlegg som er fullstendig rent og stille, men den gir også størst mulig ytelse fra emballasjemaskinene – uavhengig av hvor langt unna pakkeprosessen vakuumgenereringen foregår.

En annen del av systemet opprettholder vakuumet i formingsstasjonen på termoformingsmaskinen. En reservepumpe er tilgjengelig i ventemodus dersom vedlikeholdsarbeid skal utføres, eller hvis en vakuumpumpe har brutt sammen.
For fabrikksjef Bernd Goder er den sentraliserte vakuumforsyningen fra Busch den mest kostnadseffektive og teknisk pålitelige løsningen.
 


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss