Vakuumtransport av mandler i marsipanproduksjon

Maulburg - Det tradisjonelle, Berlin-baserte selskapet Georg Lemke GmbH & Co KG har produsert marsipan siden 1902. Fra et beskjedent utgangspunkt har dette familieselskapet utviklet en toppmoderne bedrift som bruker den nyeste teknologien til å produsere marsipan som hovedprodukt for konfektindustrien. I årenes løp har selskapets egen teknologiavdeling utviklet og implementert flere produksjonssystemer. Siden 2006 har Lemke skiftet ut nesten all transport av enkeltprodukter til pneumatisk vakuumtransport, og bruker utelukkende Mink-kloteknologien fra Busch til generering av vakuum.
Hos Lemke transporteres mandler med pneumatiske vakuumtransportsystemer i alle prosesstrinnene
Hos Lemke transporteres mandler med pneumatiske vakuumtransportsystemer i alle prosesstrinnene

Lemke har 130 ansatte og produserer over 10 000 tonn marsipan, persipan, nougat og hasselnøtt og mandel årlig. Kundene er bedrifter i konfektindustrien, som videre behandler disse produktene. Eksportandelen er på 30 %, og det meste eksporteres til Skandinavia, Polen og Ukraina. Før ble mandlene transportert til de respektive behandlingsmaskinene med pneumatisk trykktransport og transportbånd. Ulempen med trykktransport var at de roterende doseringsapparatene måtte festes til siloene for å hindre rørene og/eller siloene fra å gå tette. Men de roterende doseringsapparatene førte til at mange mandler ble knust. I tillegg var transporthastigheten for høy i trykktransport, slik at mange mandler ble knust i hjørnene til røret. Fra et økonomisk ståsted krevde de for mye energi for å generere den nødvendige trykkluften. Vedlikehold av de mekaniske transportbåndene var komplisert, og de dannet ikke et lukket system. Resultatet var at produktene kom i kontakt med luften i omgivelsene, noe som ikke var ideelt med tanke på hygiene. Ingeniørene i planleggingsavdelingen ved Lemke vurderte derfor hvordan produktene kunne transporteres mer effektivt og i et lukket system. Det første pneumatiske transportsystemet ble planlagt og satt i drift i 2006. En Mink-klovakuumpumpe fra Busch ble installert for å generere det nødvendige vakuumet.

ørsteinntrykket var svært godt. Takket være vakuumtransporten av mandlene, medfører transporten nå betydelig mindre slitasje på materialene. Likevel kan mer enn dobbelt så mye transporteres med en vakuumpumpe, som med tidligere brukt trykktransport. Roterende doseringsapparater på siloer og andre beholdere er ikke lenger nødvendig. I sum har selskapet installert et transportsystem som transporterer mandler hygienisk, i et lukket system og reduserer antallet knuste mandler. Følgelig kunne driftskostnadene reduseres betraktelig, siden det ikke lenger var behov for å generere trykkluft til trykktransport, og energibehovet for de roterende doseringsapparatene falt bort. Mink-vakuumpumpene er også svært effektive takket være kontaktfri kompresjon, noe som gjenspeiles i det lave strømforbruket sammenlignet med andre vakuumpumper.

I tråd med disse erfaringene ble nesten alle transportsystemene hos Lemke konvertert til vakuumtransport. Det er nå tolv Mink-vakuumpumper i bruk på ulike transportsystemer. Gitt drift døgnet rundt fordelt på tre skift, er de individuelle transportsystemene i bruk i gjennomsnitt 80 % av tiden. Når et transportsystem slås av, forblir materialet i rørene takket være pluggtransport. Fordelen med dette er at materialet kan hentes umiddelbart når systemet startes igjen.

For Sven Hell, administrerende direktør i Lemke, er det viktig at kun identiske vakuumpumper brukes av selskapet, og at de kan erstattes raskt dersom en feil skulle oppstå. En annen viktig faktor for Hell er den raske servicen fra Busch, som har et eget serviceverksted i Berlin. For Marco Feuer, prosjektleder ved Lemke og ansvarlig for transportsystemene, er påliteligheten til Mink-vakuumpumpene det viktigste aspektet. Siden de første pumpene ble igangsatt i 2006, har det ikke forekommet en eneste feil, for ikke å snakke om havari, i noen av Mink-pumpene. I tillegg er disse vakuumpumpene så godt som vedlikeholdsfrie. Det var ikke før i 2010, etter fire års driftstid med tre skift, at ble det utført vedlikehold på vakuumpumpene for første gang. Et filter er montert umiddelbart oppstrøms fra hver Mink-vakuumpumpe for å beskytte pumpene mot inntak av faststoffer. Dette filteret skiftes ut én gang i året.

Det lave behovet for vedlikehold, og den økonomisk gunstige driften av en Mink-vakuumpumpe, kommer av designprinsippet. Mink-klovakuumpumper komprimerer inntaksluften gjennom to rotorer med en klo-profil som roterer i motsatte retninger. Klo-profilene er formet slik at de tar inn, komprimerer og pumper ut luften igjen med én enkelt rotasjon. I prosessen kommer ikke klørne i kontakt med hverken hverandre eller sylinderen de roterer i. Det skapes derfor ingen friksjon, og følgelig ingen slitasje på det indre delen av pumpen. Dessuten trenger ikke brukeren behandle driftsvæsker, som olje for smøring eller kjøling. Klo-paret synkroniseres av et oljesmurt gir som er adskilt fra kompresjonskammeret. Denne giroljen må skiftes hver tyve tusende driftstime, noe som innebærer et oljeskift hvert fjerde til femte år, gitt driftsforholdene hos Lemke.
 


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss