Effektiv og energibesparende emballering av mat med sentral vakuumforsyning

Maulburg, Germany Som en av de største produsentene av svinekjøtt i Polen, produserer Goodvalley Polska Sp. z. o.o. ulike typer pølser, skinke og ferske kjøttprodukter. Alle pølsevarer er pakket på en brukervennlig måte ved hjelp av emballasje med modifisert atmosfære (MAP). Vakuumet som brukes til å evakuere luften fra emballasjen, leveres av et sentralt vakuumsystem fra Busch. De forsyner alle pakkelinjer med nødvendig vakuum før emballasjen fylles med beskyttende atmosfære. Ved hjelp av denne sentrale vakuumforsyningsenheten kan Goodvalley Polska oppnå optimal økonomisk effektivitet.
Fig. 1: Diverse pølse- og kjøttprodukter er spesialiteten til Goodvalley Polska
Fig. 1: Diverse pølse- og kjøttprodukter er spesialiteten til Goodvalley Polska

Goodvalley Polska bruker beskyttende atmosfære, en gassblanding av karbondioksid og nitrogen når de pakker sine produkter. Dette genererer en utjevnende atmosfære i emballasjen, noe som i betydelig grad øker produktets holdbarhet, samt sikrer at farge, konsistens og friskhet opprettholdes gjennom hele lagringsperioden. 

Goodvalley Polska utfører alle prosesstrinnene på sitt anlegg i Przechlewo, fra slakting til forsendelse av ferdige produkter. Hver dag slaktes 1000 griser. Alle dyrene kommer fra selskapets egen grisefarm, Poldanor SA, bare noen kilometer unna. De kan dermed selv påvirke kvaliteten av kjøttet under hele oppdrettsprosessen. Både Goodvalley Polska Sp. z. o.o. og Poldanor SA tilhører den internasjonale Axzon Group.


Fig. 2: Pakking av malt kjøtt med en brettforseglingspakkemaskin

Goodvalley Polska har 900 skiftarbeidere ansatt for prosesseringsoperasjoner. Produksjonen pågår 20 timer per døgn. Deretter blir prosesseringsmaskinene og systemene rengjort. 

Beskyttende atmosfære brukes til pakkeprosessen med totalt fire pakkelinjer, som hver er utstyrt med brettforseglingspakkemaskiner. Individuelle R 5 lamellvakuumpumper fra Busch ble opprinnelig montert for hver pakkemaskin, en etasje rett over hver maskin. Ifølge teknisk direktør for Goodvalley Polska , Tomasz Paciorek, ble denne beslutningen truffet for å unngå spillvarme fra vakuumpumpene i prosesserings- og pakkerommene.

Ved utgangen av 2015 ga Busch Vakuumpumper- og Systemer et tilbud til Goodvalley Polska på å sentralisere vakuumforsyningen for alle fire pakkelinjene. 

Dette ville gi følgende fordeler:

  • Energibesparelser
  • Absolutt pålitelig vakuumforsyning
  • Mulighet til å utføre vedlikeholdsarbeid mens systemet er i drift


Til slutt bestemte Tomasz Paciorek at de skulle gå for et sentralt vakuumsystem fra Busch. Det ble montert     i starten av 2016 og har siden blitt kjørt i sykluser på 20 timer, fem eller seks dager per uke.

Systemet består av totalt fire R 5 lamellvakuumpumper. De er koblet til en vakuumbeholder, hvor de opprettholder et konstant vakuum på 150 millibar. Maksimum tre av de fire vakuumpumpene er nødvendig for dette. Én av vakuumpumpene fungerer kun som standby. Selv ved full belastning bruker systemet kun tre i stedet for de tidligere fire vakuumpumpene, noe som tilsvarer årlige energibesparelser på omtrent 3750 kWh. Vakuumsystemet fungerer i henhold til etterspørsel, noe som betyr at de eneste R 5 lamellvakuumpumpene som er i drift, er de som faktisk trengs. Til daglig er full driftsbelastning unntaket, noe som bare oppstår hvis alle fire pakkelinjer er utstyrt med størst mulige pakkeverktøy og har samme syklustider. Kun to vakuumpumper er vanligvis i drift, mens den største R 5 lamellvakuumpumpen med en pumpehastighet på 400 m3 per time ofte leverer grunnlasten alene. Sammenlignet med den desentraliserte vakuumforsyningen, gir dette energibesparelser på 83 000 kWh, som tilsvarer en halvering av energiforbruket. 


Fig. 3: Sentralisert vakuumsystem fra Busch for å generere vakuumet i pakkebrettene før de fylles med beskyttende gass

R 5 lamellvakuumpumper fra Busch er ekstremt robuste, slik at det aldri har vært feil, verken med det forrige individuelle oppsettet eller det nye sentraliserte vakuumsystemet. Selv om en vakuumpumpe skulle svikte, vil det ikke oppstå noe driftsavbrudd takket være redundant drift av de fire vakuumpumpene. Den oppstrøms vakuumbeholderen gir et permanent vakuum på 150 millibar. Dette garanterer de raskeste evakueringstidene, og dermed raskeste klokkesyklusene under pakking. Den sentrale vakuumforsyningsenhetens utforming gjør det også mulig å utføre vedlikeholdsarbeid under drift. Vedlikeholdspersonell trenger ikke å gå inn i det hygienisk følsomme området for å gjøre dette. I stedet går de til maskinrommet i etasjen over, hvor systemet er plassert. Under vedlikeholdsarbeidet kan hver enkelt R 5 lamellvakuumpumpe slås av uten å påvirke vakuumnivået eller pumpehastigheten. 

Alle monterte vakuumpumper er spesielt utviklet for å håndtere oksygen, og kan trygt komprimere oksygeninnhold ut over 21 prosent. Dette gjør det mulig å legge til gassblandinger med et oksygeninnhold på omtrent 70 prosent for MAP-pakking ved hjelp av vakuumkammeret. Denne høye konsentrasjonen av oksygen gjør gassblandingene eksplosive. Under den normale pakkeprosessen ventileres pakkekammeret, etter at det er blitt fylt med gassblandingen, slik at kun normal luft blir fjernet under neste pakkesyklus. Slik forebygger man faren for en eksplosjon. Bare det usannsynlige tilfellet av en defekt ventil eller en annen skade kan føre til økt oksygenkonsentrasjon i vakuumpumpene ved utpumping. Dette er grunnen til at versjonene av de monterte R 5 lamellvakuumpumpene oppfyller de høye sikkerhetskravene, slik at de også på en sikker måte kan fjerne økte oksygenkonsentrasjoner.

Teknisk direktør Tomasz Paciorek er svært fornøyd med denne løsningen. En ytterligere fordel med sentralisering av vakuumforsyningen vil bli demonstrert i 2017, når en femte pakkelinje settes i drift. Den kan kobles til den sentrale vakuumforsyningsenheten uten behov for å utvide enheten. Vakuumspesialistene fra Busch har allerede beregnet at det gjeldende systemets ytelse er tilstrekkelig for å forsyne en ekstra pakkelinje med vakuum. Dette øker energibesparelsene ytterligere i forhold til de opprinnelige individuelle forsyningene til pakkemaskinene.

Om Goodvalley Polska

Siden det ble grunnlagt i 1999, har Goodvalley Polska produsert pølser og kjøttprodukter i den polske landsbyen Przechlewo. De er i dag en av de største polske leverandørene av svineprodukter. Hovedmarkedene er Europa og USA, hvor de leverer til supermarked-kjeder. Produktområdet inkluderer forskjellige røkte pølsespesialiteter, kokte pølsevarianter, skinke og bacon, ferske kjøttprodukter fra malt kjøtt og skinkestek, oppskjærte og porsjonerte varer, både som ferdiglagede marinerte og krydrede spesialiteter for grilling. Goodvalley Polska har lagt stor vekt på kvalitet og hygiene helt fra starten. Siden 2002 har de produsert sine produkter i henhold til HACCP-standarden.


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss